BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zydroń Adam (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Iwiński Mateusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Przegląd metod wartościowania gruntów leśnych bez drzewostanu w ujęciu historycznym i współczesnym
Review of Methods of Valuation of Forest Land without Stand in Historical and Contemporary Terms
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 93-100, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Lasy, Gospodarka leśna, Szacowanie wartości
Forests, Forest economy, Value estimation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie metod i procedur wyceny nieruchomości leśnych (gruntu leśnego bez drzewostanu) w ujęciu historycznym (dorobek statyków leśnych) oraz rozwiązań stosowanych w innych krajach (Niemcy) na tle rozwiązań obowiązujących w Polsce. Porównano metody i procedury wyceny gruntu leśnego bez drzewostanu oraz przyjęto założenia do zastosowania w warunkach polskich tzw. metody ,,niemieckiej'' oraz metody dochodowej opracowanej przez statyków leśnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present methods and procedures for the valuation of .forest real estate (forest land without stands) in historical perspective (achievements of forest statics) and solutions applied in other countries (Germany) against the background of solutions in force in Poland. Comparison of methods and procedures for valuation of forest land without stand and assumptions to apply in Polish conditions. The "German" method and income method developed by forest statics.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gruszczyk A., Żywioł M., Jak wyceniać grunty leśne? Las Polski, 17: 4-6, 1990.
 2. Główny Urząd Statystyczny 2015, Leśnictwo, Warszawa, 2015.
 3. Muczyński A., Wycena nieruchomości w Niemczech, (w) Zasady wyceny nieruchomości w świecie. Red. A. Hopfer. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra, 1999.
 4. Nowak A., Wycena nieruchomości leśnych. Wydawca Educaterra sp. z o.o., Olsztyn, 2005.
 5. Landenberger, 1930, Lwów. Ocenienie lasu i statyka leśna - rękopis.
 6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tj. Dz.U. z 2011r. nr 12, poz. 59 z późn. zm.).
 8. Partyka T., Parzuchowska J., Metodyka wartościowania lasu oraz poszczególnych jego składników, Sylwan, 1993, 8: 29-40.
 9. Podgórski M., Zydroń A., Możliwości wykorzystania zmodyfikowanego rachunku leśnej stopy procentowej do wartościowania lasu i jego składników, PTPN t. 90, Poznań, 2001.
 10. Raport: Lasy w Polsce 2016, wydawca Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (tj. Dz.U. z 2011r. nr 165, poz. 985 z poźn. zm.).
 12. Standard V6.: Określenie wartości nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, 2004.
 13. Wycena nieruchomości (tzw. czerwona księga wyceny), wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, 2000.
 14. Wald R., Richtlinien fur die Ermittlung Und Prufung des Verkrhrswerts von Waldflachen Und fur Nebenentschadigungen i.d.F. vom 12.7.2000 des Bundesministeriums der Finanzen (Banz Nr. 168 vom 6.9.2000).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu