BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Comporek Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kapitał obrotowy netto jako determinanta operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa
Net Working Capital as a Determinant of Operational Financial Safety of Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 484, s. 59-74, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kapitały w jednostkach gospodarczych
Słowa kluczowe
Kapitał obrotowy, Bezpieczeństwo finansowe, Aktywa
Working capital, Financial security, Assets
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G30, L20
streszcz., summ.
Abstrakt
Wskaźniki poziomu i struktury kapitału obrotowego netto mogą być postrzegane nie tylko jako istotne miary obrazujące płynność i wypłacalności przedsiębiorstwa, lecz także jako kluczowe mierniki podkreślające pozycję właścicieli majątku i ich partycypację w finansowaniu aktywów jednostki. Celem artykułu jest wyeksponowanie roli i znaczenia kapitału obrotowego netto w kształtowaniu operacyjnego bezpieczeństwa finansowego podmiotu gospodarczego. Podejście badawcze swój aplikacyjny charakter znajduje w możliwości oceny efektywności gospodarowania aktywami obrotowymi z wykorzystaniem czterech następujących miar: wskaźnika udziału kapitału obrotowego netto w aktywach obrotowych ogółem (Pcan), współczynnika bezpiecznej bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa (SCLqR), wskaźnika operacyjnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto (WCR) i wskaźnika pieniężnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto (NLB). Badania przeprowadzono wśród 147 przemysłowych spółek publicznych, notowanych na GPW w Warszawie w latach 2011-2015(abstrakt oryginalny)

The level and the structure of net working capital can be seen not only as important indicators of company liquidity and its solvency, but also as key measure that emphasizes the position of property owners and their participation in the financing of entity's assets. The main aim of this article is to expose the role and the importance of net working capital in shaping operational financial safety of enterprises. The application character of this study is connected with the ability to assess the effectiveness of current assets management using the following four measures, namely: share of net working capital in current assets ratio (Pcan), safe current liquidity ratio (SCLqR), working capital requirements ratio (WCR) and net liquid balance ratio (NLB). Empirical studies have been carried out among 147 industrial companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2011-2015. The research uses financial information taken from the database of Notoria Serwis SA.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudycz T., Wrzosek S., 2000, Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 55.
 2. Duraj A.N., 2013, Wieloczynnikowa koncepcja modelu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, [w:] Duraj J., Sajnóg A. (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 63-79.
 3. Karbownik L., 2012, Pojęcie i obszary kreowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 267, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 69.
 4. Karbownik L., 2013, Zróżnicowanie poziomu operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 278, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 227-228.
 5. Karbownik L., 2014, Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 18.
 6. Kusak A., 2006, Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 46.
 7. Shulman J., Cox R., 1985, An Integrate Approach to Working Capital Management, Journal of Cash Management, November, s. 64-67.
 8. Sierpińska M., Wędzki D., 1997, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 52-54.
 9. Sierpińska M., Jachna T., 1997, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 96-205.
 10. Waniewski T., Skoczylas W., 2002, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, s. 431.
 11. Wędzki D., 2003, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 85-262.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.484.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu