BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudlińska-Chylak Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kulykovets Olena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Górska-Warsewicz Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Przedsiębiorczość w zakładach gastronomicznych z perspektywy konsumenta
Entrepreneurship in Eating Establishments from Perspective of Consumers
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 2, s. 165-175, bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce : innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Placówki gastronomiczne, Preferencje konsumenta
Entrepreneurship, Catering establishments, Consumer preferences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie wybranych zagadnień dotyczących przedsiębiorczości właścicieli zakładów gastronomicznych w zakresie oferty kierowanej do konsumentów posiadających dzieci w wieku 0-10 lat. Badania empiryczne przeprowadzono na przełomie lutego i marca 2016 roku na terenie Warszawy na podstawie autorskiego kwestionariusza ankietowego. Przedmiotem badania były zachowania konsumenckie osób posiadających dziecko lub dzieci w wieku 0-10 lat w zakresie korzystania z usług lokali gastronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem oferty dodatkowej. (fragment tekstu)

The aim of this study was to present selected aspects of entrepreneurship of owners of eating establishments in opinions of consumers with children of 0-10 years. The results of first stage of empirical research conducted in Warsaw were analyzed in the range of reasons of visiting eating establishments. The special attention was given to awareness and acceptance of additional services. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombol M., Dąbrowska A. (2003), Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 2. Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo AE, Katowice.
 3. Doring H. (2008), Gastronomia XXI wieku - nowe wyzwania, "Food Service", nr 3.
 4. Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Klonowska-Matynia M., Palinkiewicz J. (2013), Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej", nr 17.
 6. Koch R. (1997), Słownik Zarządzania i Finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 7. Lichniak I. (red.) (2009), Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Wyd. SGH, Warszawa.
 8. Lichtarski J. (red.) (2007), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 9. Mały Rocznik Statystyczny (2015) Urząd Statystyczny, Warszawa.
 10. Marek S., Białasiewicz M. (red.) (2011), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa.
 11. Maslow A. (2006), Motywacja i osobowość. WN PWN, Warszawa.
 12. Oferta dla dzieci wpływa na wybór restauracji (2015), Wydanie Specjalne Miesięcznika "Nowości Gastronomiczne" - "Raport Gastronomiczny w Polsce", lipiec-sierpień.
 13. Piasecki B. (red.) (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, WN PWN, Warszawa-Łódź.
 14. Rocznik Statystyczny Warszawy (2013) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 15. Rogala K. (2011), Uwarunkowania przedsiębiorczości w obszarze mikroprzedsiębiorstw na przykładzie Miasta Leszno, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor T. Mendel, Poznań.
 16. Sala J. (2004), Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa.
 17. Sala J. (2000), Strategie produktu w gastronomii otwartej, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
 18. Sobiecki R. (red.) (2003), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, Difin, Warszawa.
 19. Targalski J. (2006), Innowacyjność -przyczyna i skutek przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 730.
 20. W restauracji czy w Fast foodzie? (2015) Wydanie Specjalne Miesięcznika "Nowości Gastronomiczne" - "Raport Gastronomiczny w Polsce", lipiec-sierpień.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu