BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radzik Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Problem bezrobocia kobiet w Hiszpanii na przykładzie Katalonii i Andaluzji
Female Unemployment Problem in Spain Demonstrated on the Example of Catalonia and Andalusia
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 91-102, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie kobiet, Aktywność zawodowa kobiet, Rynek pracy
Female unemployment, Female economic activity, Labour market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J11, J16, J71
streszcz., summ.
Kraj/Region
Andaluzja, Hiszpania
Andalusia, Spain
Abstrakt
Artykuł podejmuje temat problemu rynku pracy, z którym w ostatnich latach zmaga się Hiszpania. Wyjaśnione zostały przyczyny wysokiego poziomu bezrobocia, a stosowne wskaźniki publikowane przez urząd statystyczny Hiszpanii oraz przez Eurostat zostały poddane analizie. Uwaga skupiona została na braku pracy dla kobiet oraz działaniach podejmowanych w celu zmiany tak trudnej sytuacji. Zasadniczym celem artykułu jest analiza stanu i struktury bezrobocia w Hiszpanii, a także ocena sytuacji kobiet na rynku pracy w dwóch regionach: Katalonii i Andaluzji. Problem bezrobocia w Hiszpanii jest niezwykle istotny i niestety, w sposób bardzo negatywny, wpływa na poziom niemal wszystkich wskaźników ekonomicznych, świadczących o rozwoju społeczno- gospodarczym.(abstrakt oryginalny)

This article discusses labour market problems Spain, has been struggling with over the recent years. It explains reasons for high unemployment and analyses proper rates, published by Spanish Statistical Office and Eurostat. The main focus of the article was put on lack of job opportunities for women and actions undertaken to prevent it. The aim of this article was to examine and determine the situation of women in two regions: Catalonia and Andalusia. Problem of unemployment in Spain is very important taking into consideration its negative influence on almost all economic indicators, signs of social and financial development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chorągwicka B. (2006), Droga do Europy - hiszpańskie zmagania z bezrobociem, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 2. Escolar I. (2012), La crisis en 100 apuntes, Penguin Random House Grupo Editorial, España.
 3. Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P. (2007), Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, CeDeWu.pl, Warszawa.
 4. Roman A. (red.) (2005), Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 5. Villar Notario A. (2010), Mujeres y mercado laboral en Espana: cuatro estudios sobre la discriminación salarial y la segregación laboral, Fundación BBVA, Bilbao.
 6. Wach K. (2007), Europejski rynek pracy, Wolters Kluwer, Kraków.
 7. [www 1] http://obserwatorpolityczny.pl/?p=16651 (dostęp: 30.03.2016).
 8. [www 2] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl (dostęp: 4.04.2016).
 9. [www 3] http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/strefa-euro/rynek-pracy-w-hiszpanii-kryzys-bezrobocie/ (dostęp: 4.04.2016).
 10. [www 4] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/pl (dostęp: 5.04.2016).
 11. [www 5] http://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/la-epa-muestra-el-primer-retroceso-real-del-paro-en-esta-crisis-mapa (dostęp: 5.04.2016).
 12. [www 6] https://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5701&lang=es (dostęp: 6.04.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu