BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszczyk Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Stacjonarność danych panelowych a konwergencja cenowa na przykładzie importu do krajów UE
Stationarity of Panel Data and Price Convergence - EU Import Data Example
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 129-141, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja cenowa, Przemysł tekstylny, Import, Szeregi czasowe
Price convergence, Textile industry, Import, Time-series
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O47, C23
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiona została hipoteza nominalnej konwergencji cenowej w imporcie towarów tekstylnych do krajów Unii Europejskiej z Chin. W celu zbadania jej występowania w artykule opisano związek pomiędzy konwergencją a stacjonarnością danych panelowych. Zaprezentowana została również krótka charakterystyka wybranych panelowych testów na obecność pierwiastka jednostkowego. Na końcu przytoczono wyniki testów stacjonarności na panelu utworzonym z danych z bazy Eurostat dotyczących importu towarów tekstylnych do UE.(abstrakt oryginalny)

In the paper the nominal price convergence hypothesis of the textile products imported to European Union from China was presented. In order to measure its presence, the connection between convergence and stationarity of the panel data was shown and the short description of chosen panel unit root test was presented. At the end of the paper the results of these test were shown based on the textile import panel data from Eurostat database.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baltaga B.H. (2012), Econometric Analysis of Panel Data, 4th edition, John Wiley&Sons, Nowy Jork.
  2. Batóg J. (2010), Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej: analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Dańska-Borsiak B. (2011), Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Dańska-Borsiak B. (2012), Konwergencja wartości TFP w województwach. Zastosowanie panelowych testów pierwiastków jednostkowych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 26, s. 73-85.
  5. Gnat S. (2014), Konwergencja cenowa na lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji szczecińskiej w latach 2008-2013, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 36, t. 1, s. 213-225.
  6. Lin L., Ruiz I. (2006), Convergence Hypothesis: Evidence from Panel Unit Root Test with Spatial Dependence, "Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics", Vol. 10, No. 23, s. 37-56.
  7. Maddala G.S. (2006), Ekonometria, PWE, Warszawa.
  8. Strzała K. (2009), Panelowe testy stacjonarności - możliwości i ograniczenia, "Przegląd Statystyczny", z. 1, s. 56-73.
  9. [www 1] https://cran.r-project.org/web/packages/plm/index.html (dostęp: 10.12.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu