BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasiołek Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
Innowacyjne rozwiązania banków w zakresie płatności mobilnych w Polsce
Innovative Solutions in Mobile Payments Applied by Banks in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 2, s. 163-177, wykr., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Innowacje, Konkurencyjność międzynarodowa, Płatności mobilne
Commercial banks, Innovations, International competitiveness, Mobile payments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowoczesna bankowość zmierza w kierunku wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilnych płatności. Banki posiadające możliwości tworzenia i wdrażania innowacji mogą skutecznie konkurować w warunkach nieustannych zmian ekonomicznych, technologicznych i społecznych. Przeobrażenia, które nastąpiły w ostatnich latach, wywierają silną presję konkurencji na banki funkcjonujące w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług płatniczych jako czynnika wzmacniania przewagi konkurencyjnej banków komercyjnych w perspektywie długookresowej. Problematyka została przedstawiona w oparciu o przegląd i analizę. (fragment tekstu)

Social and economic changes in Poland force commercial banks to face new challenges. Fierce international competition forces them to search for new ways of increasing their competitiveness. Flexibility and responsiveness to the rapidly changing needs and expectations of customers seem to be a prerequisite for main- taining the market position and building competitive advantage. This reąuires banks to develop an ability to introduce changes such as innovative financial Solutions. The widespread presence of the Internet combined with dynamie development of payment services opens new possibilities for application of innovations in mobile payments. One of the examples of applying innovative Solutions in the sector of financial services is the launching of the BLIK mobile payments system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakalarczyk S., Innowacje bankowe, bankowość elektroniczna, bankowość inwestycyjna i inżynieria finansowa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 2. Bali-Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa 2012.
 3. Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. PWE, Warszawa 2010.
 4. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 5. Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE, r.
 6. European Central Bank, Glossary, http://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossm. en.html#611
 7. Maśluch M., Dynamicznie rośnie liczba użytkowników IKO - to już 700 tys. aktywnych aplikacji, "Bankomania" 16 sierpnia 2016, https://bankomania.pkobp.pl/bankofinanse/ bankowosc-internetowa-i-mobilna/dynamicznie-rosnie-liczba-uzytkownikow-iko- to-juz-700-tys-aktywnych-aplikacji/
 8. OECD, Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 3 rd ed., OECD/Eurostat, Paris 2005.
 9. Oręziak L., Globalizacja rynków finansowych, [w:] Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, Departament Komunikacji Społecznej NBP, Warszawa 2004.
 10. Polasik M., Maciejewski K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, "Materiały i Studia NBP" z. 241, 2009.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 12. Stankiewicz M.J., Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw: sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
 13. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 14. Strona internetowa Polskiego Standardu Płatności, http://www.polskistandardplatnosci.pl
 15. Strona internetowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA, http://iko.pkobp.pl/
 16. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku, Warszawa, czerwiec 2016.
 17. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU 2002, nr 169, poz. 1385 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 19 sierpnia 201 lr. o usługach płatniczych, DzU 2011, nr 199, poz. 1175 z późn. zm.
 19. www.aliorbank.pl
 20. www.bankmilenium.pl
 21. www.bzwbk.pl
 22. www.getinbank.pl
 23. www.ingbank.pl
 24. www.mbank.pl
 25. www.pko.bp
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.2.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu