BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polna Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany w strukturze własnościowej lasów województwa wielkopolskiego w latach 2001-2016
Changes in the Ownership Structure of Forests in Wielkopolska Voivodeship in the Years 2001-2016
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 36, s. 145-162, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Lasy, Własność państwowa, Własność prywatna
Forests, State ownership, Private property
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany w strukturze własnościowej lasów w województwie wielkopolskim w latach 2001-2016 oraz wyjaśniono przyczyny tych zmian. Badaniami objęto główne formy własnościowe występujące w lasach: własność państwową, gmin oraz prywatną - własność osób fizycznych, spółdzielni, kościołów, wspólnot gruntowych oraz spółek prawa handlowego. Analizę przeprowadzono w ujęciu gmin. Badania wykazały, że dominującą rolę w wielkopolskim leśnictwie spełniają lasy państwowe, które w 2016 r. stanowiły 89% powierzchni leśnej województwa. Jednak w porównaniu z 2001 r. ich udział zmalał o 1% na rzecz wzrostu udziału lasów prywatnych (z 9,3% w 2001 r. do 10,3% w 2016 r.) i gminnych (z 0,7% do 0,8%). (abstrakt oryginalny)

The article presents changes in the ownership structure of forests in Wielkopolska voivodeship in the years 2001-2016 and offers an explanation of their causes. The research embraced the chief forms of forest ownership: the property of the state, communes and private entities - natural persons, cooperatives, churches, land communities, and commercial companies. The analysis was conducted by commune. The research showed that the dominant role in Wielkopolska forestry was played by state-owned forests, which accounted for 89% of the voivodeship's forests area in 2016. It was found that the dynamics of changes in the ownership of the examined forests resources varied over the study period. Some of them changed only slightly, while others showed a regression or a dynamic increase. Thus, when comparing the 2016 ownership structure of forests with that of 2001, there was a decrease in the proportion of state-owned forests (by 1%), but an increase in that of private ones (from 9.3% in 2001 to 10.3% in 2016) and those owned by communes (from 0.7% to 0.8%). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Głębocki B. 2008. Zmiany w strukturze własnościowej i użytkowania gruntów w Poznaniu i jego strefie podmiejskiej (1990-2007). [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 177-192.
  2. Gołos P. 2008. Wspólnoty gruntowe - tradycyjna forma gospodarowania lasami. Sylwan, 2: 54-68.
  3. Groniowski K. 1981. Serwituty. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r. T. II. Warszawa, s. 258.
  4. Kaliszewski A., Wysocka-Fijorek E., Jabłoński M., Młynarski W. 2014. Aktualizacja krajowego programu zwiększania lesistości 2014. Synteza. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.
  5. Krajowy program zwiększania lesistości. 2003. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
  6. Parzych P., Rymarczyk E., Szabat-Pręcikowska A. 2013. Problematyka wspólnot gruntowych w aspekcie ewidencyjno-prawnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2: 35-46.
  7. Paschalis-Jakubowicz P. 2004. Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 585).
  9. Ważyński B., Andruszkiewicz P. 1997. Struktura własnościowa lasów Wielkopolski. Sylwan, 8: 29-42.
  10. Wysocka-Fijorek E. 2014. Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 12(XXIX), 3: 216-225.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu