BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zemke Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ryzyko ceny wewnętrznej pieniądza
The Risk of Internal Currency Price
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 173-191, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wartość pieniądza, Popyt na pieniądze, Podaż pieniądza, Metoda Monte Carlo
Value of money, Money demand, Money supply, Monte Carlo method
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E51
streszcz., summ.
Abstrakt
Wycena wewnętrznej ceny pieniądza, po odstąpieniu od ustaleń z Bretton Woods, powraca w sytuacjach kryzysu na rynkach finansowych. Cena pieniądza od tego momentu określana jest na poziomie stawki WIBOR, odzwierciedlając tym samym sytuację finansową banków komercyjnych. Krytyka po kryzysie z 2008 r. nie zmieniła metodologii wyceny ceny pieniądza, odrywa cenę pieniądza od transakcji rynku wymiany dóbr i usług. Celem opracowania jest oszacowanie ryzyka ceny pieniądza, na poziomie wyceny stawki WIBOR, różniącym się od poziomu zrównoważonego wzrost gospodarczy WIBOR(zwg) o nie więcej, aniżeli dowolnie mały, określony procent tej stawki. Wyniki przeprowadzonego badania wykazują dużą wrażliwość wyceny na odchylenie od stawki WIBOR(zwg).(abstrakt oryginalny)

After the Bretton Woods system was brought to an end, the problem of internal currency value adjustment recurs each time, whenever financial markets are in crisis. Since that point of time, the currency price has been aligned with WIBOR, thereby reflecting the commercial banks' financial standing. Despite criticism, especially after the crisis of 2008, the currency valuation methodology has not changed. This means that the current valuation method abstracts the currency price from transactions on the goods and services exchange market. The purpose of the study is to estimate the currency price risk, defined as the WIBOR value and differing from the level that guarantees a sustainable economic growth of WIBOR(zwg) by not more than any smallest pre-defined percent of this rate. The results of the analysis show the high sensitivity of valuation to deflection from WIBOR(zwg).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieszki M.A. (2010), Nie tylko WIBOR zmienił się w pustą deklarację, www.obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 16.03.2010).
 2. Cassel (1922), Money and Foreign Exchange after 1914, London.
 3. Gross M. (2012), Nierynkowy WIBOR, www.naszdziennik.pl (dostęp: 10.07.2012).
 4. Hull Z. (2011), Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005, s. 57-60.
 5. Hülsmann J.G. (2014), Etyka produkcji pieniądza, Instytut L. von Misesa, Warszawa, s. 73.
 6. Johnson I.C., Roberts W.W. (1985), Money and Banking: A Market Oriented Approach, Dryden Press, New York.
 7. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", Gdańsk.
 8. von Mises (2012), Teoria pieniądza i kredytu, FijoRR Publishing, Warszawa.
 9. Pawłowicz L. (2010), Zastąpmy WIBOR realną stopą, www.obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 8.03.2016).
 10. Ricardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 11. [www 1] www.waluty.com.pl (dostęp: 6.07.2016).
 12. [www 2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_w_Polsce (dostęp: 15.04.2016).
 13. [www 3] www.wyborcza.biz (dostęp: 18.09.2015).
 14. [www 4] www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htmwibor.money.pl (dostęp: 15.04.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu