BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyba Wojciech M. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Relacje łączące Kępno z Poznaniem, Kaliszem i Wrocławiem w kontekście aktualnego i dyskutowanego podziału administracyjnego kraju
Relations of Kępno with Poznan, Kalisz and Wroclaw in the Context of Existing and Discussed Territorial Division of Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 36, s. 179-197, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Podział administracyjny, Badania ankietowe
Administrative division, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie, Kępno, Kalisz, Poznań, Wrocław
Greater Poland Voivodeship, Kępno, Kalisz, Poznan, Wroclaw
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących relacji społeczno-gospodarczych łączących Kępno - miasto położone na południu województwa wielkopolskiego - z Poznaniem, Kaliszem i Wrocławiem. Celem tych badań była odpowiedź na pytanie, które z tych relacji są najsilniejsze i do którego województwa: wielkopolskiego, dolnośląskiego czy planowanego nowego środkowopolskiego - powinno należeć Kępno (wraz z gminą i powiatem kępińskim). W analizie posłużono się danymi wtórnymi oraz pierwotnymi - ankietami zebranymi wśród mieszkańców Kępna. Dotyczyły one m.in. uwarunkowań historyczno-przyrodniczych przynależności regionalnej, częstotliwości i celów wizyt kępnian w badanych miastach, znajomości słów gwary poznańskiej, a także opinii na temat województwa, do którego Kępno powinno należeć. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of a study devoted to socio-economic relations between Kępno - a city located in the southern part of the Wielkopolska voivodeship in Poland - and Poznan, Kalisz and Wrocław - three large cities in Western Poland. The aim of the study was to investigate strength of these relations in the context of existing and discussed territorial division of Poland at the regional level. The current shape of Polish regions - voivodeships is a result of an administrative reform, which came into force in 1999. Kępno poviat became the southernmost part of Wielkopolska, mainly because its natural and historical connections with the region. However, the distance between Kępno and the capital city of Wielkopolska - Poznań is quite high (171 km), therefore some people suggest joininig Kępno poviat to Lower Silesia Region with the capital of Wrocław (distant about 78 km from Kępno). Local authorities of Kalisz - another city located 62 km from Kępno, suggest creating new voivodeship - the so called Central Poland Region. The empirical study - personal surveys conducted with inhabitants - allow to state that although some relations between Kępno and Wrocław are stronger than relations between Kępno and Poznań (relations between Kępno and Kalisz are weak), there is no will in the local community to change the current status of Kępno in the territorial division of Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiak J. 2015a. O powiecie kępińskim. Przegląd Wielkopolski, 4(110): 4-8.
 2. Babiak J. 2015b. Dworzec kępiński - unikalna budowla infrastruktury kolejowej. Przegląd Wielkopolski, 4(110): 28-29.
 3. Budner W., Matykowski R. 1993. Regionalizm i świadomość regionalna w Wielkopolsce: spojrzenie geograficzne. [W:] M. Latoszek (red.), Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna. Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.
 4. Czyż T. (red.) 1996. Zastosowanie modelu potencjału w regionalizacji strukturalnej Polski. [W:] Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 45-68.
 5. Chojnicki Z., Czyż T. 2000. Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo geograficzne, 71, 3-4: 261-277.
 6. Churski P. (red.) 2009. Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Wersja CD, Poznań.
 7. Dolata M., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2009. Świadomość regionalna młodego pokolenia Wielkopolan. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn IGSEiGP UAM, seria Polityka Regionalna i Rozwój Regionalny, 9: 21-42.
 8. Dyba W., Stryjakiewicz T. 2012. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej. Biuletyn IGSEiGP, 19.
 9. Gloger Z., 1903. Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków. Publikacja zdygitalizowana (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=3149).
 10. Gruchmanowa M., Witaszek-Samborska M., Żuk-Święcicka M. 1987. Mowa mieszkańców Poznania. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 11. Kaczmarek T. 2005. Reforma terytorialno-administracyjna Polski - porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej. Biuletyn KPZK PAN, 197: 131-156.
 12. Kozłowski J. 2016. Propozycje tworzenia nowych województw. Analiza. Instytut Obywatelski, 22.02.2016 r. (http://www.instytutobywatelski.pl/24869/komentarze/polityka-komentarze/analiza-propozycje-tworzenia-nowych-wojewodztw).
 13. Kurzawa J., Nawrocki J. 1978. Dzieje Kępna. Polskie Towarzystwo Historyczne - oddział w Poznaniu. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 14. Leoński Z. 2006. Samorząd terytorialny w RP. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 15. Lorenz M. 2015. Geneza i historyczne uwarunkowania powiatu kępińskiego. Przegląd Wielkopolski, 4(110): 14-20.
 16. Matykowski R. 1996. Rola świadomości regionalnej w kształtowaniu granic regionu poznańskiego. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 127-140.
 17. Parysek J.J. 1997. Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
 18. Rutkowska D. 2004. Dworzec kolejowy w Kępnie. Kronika Wielkopolski 3(111).
 19. Strategia rozwoju powiatu kępińskiego na lata 2014-2020. 2014. Kępno-Wrocław.
 20. Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95); od 1999 r. ustawa ta nosi nazwę "Ustawa o samorządzie gminnym" - tekst jedn. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 21. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 578 ze zm.).
 22. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r. nr 91, poz. 576 ze zm.).
 23. Witaszek-Samborska M., Piotrowicz, A. 2009. Słowniczek gwar Poznania i Wielkopolski. Wyd. Fundacja Patria, Poznań.
 24. Wykrętowicz, S. 1998. Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej. [W:] S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce: istota, formy zadania. Wyd. Nauk. WSB, Poznań, s. 13-91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu