BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogacka Emilia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Czynniki kradzieży rzeczy cudzej w świetle teorii działań rutynowych. Przykład województwa wielkopolskiego
The Factors of Theft in the Light of Routine Activity Theory. The Example of the Wielkopolska Region
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 36, s. 199-207, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Przestępczość, Analiza regresji
Crime, Regression analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kradzież rzeczy cudzej jest najczęściej stwierdzaną kategorią czynu przestępczego. W literaturze zagadnienie czynników tego przestępstwa wyjaśniane jest za pomocą teorii działań rutynowych, zgodnie z którą do przestępstwa dochodzi, gdy w tym samym czasie i przestrzeni zbiegają się trzy elementy: potencjalny przestępca, odpowiedni cel oraz brak osoby mogącej zapobiec przestępstwu. W niniejszej pracy przedstawiono dotychczasowe badania zróżnicowania przestrzennego przestępczości aplikujące tę teorię, wykorzystywane w nich metody analizy oraz zmienne. Na tej podstawie omówiono czynniki kradzieży rzeczy cudzej w świetle teorii działań rutynowych na przykładzie województwa wielkopolskiego. W wyniku wykorzystania analizy regresji metodą eliminacji wstecznej uzyskano jedną statystycznie istotną zmienną - liczbę mieszkań/100 km2, odpowiadającą jednemu elementowi teorii, a mianowicie odpowiedniemu celowi. (abstrakt oryginalny)

Theft is the most frequent category of crime. The factors of this crime in the literature is explained by the routine activity theory, according to which an offense occurs when at the same time and space three elements meet: likely offender, suitable target and absence of a capable guardian against crime. The paper presents current studies on the spatial distribution of crime that applies the theory, used methods of analysis and variables. On that basis factors of theft in the light of routine activity theory on the example of Wielkopolska region were presented. As a result of the use of regression analysis one statistically significant variable was achieved, the number of flats per 100 km2. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Marek A. 2000. Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 2. McCord E.S., Ratcliffe J.H. 2007. A micro-spatial analysis of the demographic and criminogenic environment of drug markets in Philadelphia. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 40, 1: 43-63.
 3. Messner S.F., Lu Z., Zhang L., Liu J. 2007. Risks of criminal victimization in contemporary urban China: an application of lifestyle/routine activities theory. Justice Quarterly, 24, 3: 496-522.
 4. Nowosielska E. 1977. Metodologiczne problemy stosowania modeli regresji w badaniach geograficznych. Przegląd Geograficzny, 1: 3-25.
 5. Parysek J.J. 1976. Struktura przestrzenna przemysłu regionu i jej przemiany. Seria Geografia, Oddział PAN w Poznaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Poznań.
 6. Pollock W., Joo H.-J., Lawton B. 2010. Juvenile arrest rates for burglary: a routine activities approach. Journal of Criminal Justice, 38: 572-579.
 7. Ralston R.W. 1999. Economy and race: interactive determinants of property crime in the United States, 1958-1995. American Journal of Economics and Sociology, 58, 3: 405-434.
 8. Ratajczak W. 1980. Analiza i modele wpływu czynników społeczno-gospodarczych na kształtowanie się sieci transportowej. Seria Geografia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Poznań.
 9. Rogacki H. 1976. Uprzemysłowienie jako czynnik urbanizacji: na przykładzie regionu poznańskiego. Seria Geografia, Oddział PAN w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 10. Rogacki H. 1988. Czynniki koncentracji przemysłu w Polsce. Seria Geografia, 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 11. Sampson R., Eck J.E., Dunham J. 2010. Super controllers and crime prevention: a routine activity explanation of crime prevention success and failure. Security Journal, 23, 1: 37-51.
 12. Sampson R.J., Morenoff J.D., Gannon-Rowley T. 2002. Assessing 'neighborhood effects': social processes and new direction in research. Annual Review of Sociology, 28: 443-478.
 13. Smith W.R., Frazee S.G., Davison E.L. 2000. Furthering the integration of routine activity and social disorganization theories: small units of analysis and the study of street robbery as a diffusion process. Criminology, 38, 2: 489-523.
 14. Spano R., Nagy S. 2005. Social guardianship and social isolation: an application and extension of lifestyle/routine activities theory to rural adolescents. Rural Sociology, 70, 3: 414-437.
 15. Stucky T.D., Ottensmann J.R. 2009. Land use and violent crime. Criminology, 47, 4: 1223-1264.
 16. Tseloni A., Witterbrood K., Farrell G., Pease K. 2004. Burglary victimization in England and Wales. The United States and The Netherlands: a cross-national comparative test of routine activities and lifestyle theories. British Journal of Criminology, 44: 66-91.
 17. Wang F., Arnold M.T. 2008. Localized income inequality, concentrated disadvantage and homicide. Applied Geography, 28: 259-270.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu