BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słupik Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ocena możliwości ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim
Evaluation of Possibilities to Reduce Low Emission in The Silesian Pro
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 478, s. 368-378, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie powietrza, Rozwój zrównoważony, Emisja zanieczyszczeń
Air pollution, Sustainable development, Pollution emission
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q58, Q56
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Województwo śląskie od wielu lat boryka się z zanieczyszczeniem powietrza. Głównym źródłem problemów jest niska emisja, będąca przede wszystkim efektem spalania paliw niskiej jakości w prymitywnych, przestarzałych domowych paleniskach. Samorządy mając świadomość potrzeby wprowadzania zmian, podejmują szereg działań wspomagających kształtowanie zrównoważonego rozwoju na terenie województwa, uwzględniając jako priorytetowe działania naprawcze dotyczące ochrony powietrza. Nie zawsze są one wystarczające. Celem artykułu jest ocena możliwości ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa oparta na analizie źródłowej oraz wynikach badań kwestionariuszowych(abstrakt oryginalny)

Silesian region has been struggling with the problem of air pollution for a long time. The main problem is low emission, which is primarily the result of combustion of low-quality fuels in outdated domestic hearths. Local governments are aware of the need to make changes, so they take a number of actions to support the shaping of sustainable development in the region, taking into account protection of air as priority actions. These actions are not always sufficient. The aim of this article is to assess the possibility of low emission reduction in the Silesian province and it is based on an source analysis and the results of the research questionnaire(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budowa gospodarki niskoemisyjnej. Podręcznik dla regionów, INTERREG IVC, http://documents. rec.org/publications/RSC_BuildingLow_carbonEconomy_PL_Dec2011. Pdf (marzec 2017).
 2. Burchard-Dziubińska M., 2016, Gospodarka niskoemisyjna w mieście, [w:] Rzeńca A. (red.), Eko miasto # Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Dz.U. UE L nr 152 z 11 czerwca 2008 r.
 4. Nowa misja - niższa emisja. Gospodarka niskoemisyjna w gminach, 2014, Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw.
 5. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, 2014, NIK.
 6. Poskrobko B., 2011, Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym. Podręcznik dla gmin, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 7. Program Ochrony Powietrza dla terenu Województwa Śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, Katowice, 2014.
 8. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, 2017, Katowice.
 9. Szyja P., 2016, Kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 437.
 10. Świtalska K., 2014, Dwie twarze niskiej emisji, Logistyka Odzysku, nr 4.
 11. United Nations Global Compact Network Poland, 2016, Zrównoważone miasta. Życie w zdrowej atmosferze, www.ungc.org.pl (marzec 2017).
 12. Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2015, poz. 1593
 13. Walka ze smogiem wciąż trwa, 2016, http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2017-walka-ze-smogiem-wciaz-trwa.html (marzec 2017).
 14. Warianty scenariuszy wprowadzenia regulacji ograniczających emisję ze źródeł powierzchniowych na terenie województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze, 2016.
 15. World Health Organization, 2016, Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.478.34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu