BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szadziewska Arleta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Raportowanie społecznej odpowiedzialności a praktyki greenwashing
Corporate Social Responsibility vs. Greenwashing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 478, s. 415-424, tab., bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse
Słowa kluczowe
Raportowanie, Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Reporting, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce zaobserwować można wzrost zainteresowania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jednakże różne jest podejście firm do rozumienia tej koncepcji. Najczęściej stosowaną praktyką jest utożsamianie społecznej odpowiedzialności z public relations, co przyczynia się do negatywnego jej postrzegania przez interesariuszy. Powoduje też, że kwestionowana jest wiarygodność informacji niefinansowych zawarta w raportach CSR. Stąd celem artykułu jest ustalenie odpowiedzi na następujące pytania: jaka jest przydatność raportów CSR do oceny wpływu firm na otoczenie; czy można uznać ujawnienia na temat CSR jako zjawisko greenwashing? W realizacji tak sformułowanego celu wykorzystano analizę literatury przedmiotu, prac zawierających badania na temat CSR oraz przegląd zawartości wybranych raportów z tego obszaru. Otrzymane rezultaty wskazują, że przedsiębiorstwa ujawniają zazwyczaj pozytywne aspekty swojej działalności, z pominięciem tych niepożądanych. Takie podejście przyczynia się do kwestionowania wiarygodności informacji zawartych w raportach CSR(abstrakt oryginalny)

The increase of interest in corporate social responsibility can be observed in Poland. However, in business practice there are different ways of defining the concept. Firms most often identify corporate social responsibility as public relations influencing the negative perception by stakeholders. Moreover, it has caused to question the credibility of non-financial information presented by the companies in CSR reports. Taking this into consideration, the main aim of the paper is to find answers to the following questions: What is the usefulness of CSR reports to assess company's impact on the environment? Can the CSR disclosure be identified as greenwashing? For this purpose, both the analysis of CSR literature and papers containing empirical research findings in this area was used as well as the content of non-financial reports published by some companies was compared. The results indicate that the companies disclosed only positive aspects of their activity without the negative ones. The approach to publishing such information causes to question the credibility of information published in CSR reports(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggarwal P., Kadyan A., 2014, Greenwashing: The Darker Side Of Csr, Indian Journal of Applied Research, vol. 4 (3), s. 61-66.
 2. Bhattacharyya S., Gill R., Chen M.L., Zhang F., Linhardt R.J., Dudeja P.K., Tobacman J.K., 2008, Toll-like Receptor 4 Mediates Induction of the Bcl10-NFκB-Interleukin-8 Inflammatory Pathway by Carrageenan in Human Intestinal Epithelial Cells, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2447641 (25.01.2017).
 3. Bowen H.R., 1953, Social responsibilities of the businessman, Harper, New York.
 4. Hąbek P., 2014, Evolution of sustainability reporting practices in Poland, Qual. Quant, no. 48 (3), s. 1739-1752, doi 10.1007/s11135-013-9871-z.
 5. Hąbek P., 2015, Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR, CeDeWu, Warszawa.
 6. KPMG, FOB, 2014, Społeczna odpowiedzialność biznesu: Fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/Raport-Spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-fakty-a-opinie-KPMG-FOB-2014.pdf (15.10.2016).
 7. Kuraszko I., 2010, Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa.
 8. Kuraszko I., Rok B., 2007, Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2007_7_es_teksty.pdf (20.10.2016).
 9. Leoński W., 2015, Wpływ CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-135.pdf (14.12.2016).
 10. Lyon T.P., Montgomery A.W., 2015, s. 225, The Means and End of Greenwash, Organization & Environment, vol. 28 (2) 223-249.
 11. Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E., 2015, The concept of CSR in accounting theory and practice in Poland: an empirical study, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 84 (140), s. 115-137.
 12. Marquis Ch., Toffel W., 2012, When Do Firms Greenwash? Corporate Visibility, Civil Society Scrutiny and Environmental Disclosure, http://people.hbs.edu/cmarquis/global_reporting_12-20-12.pdf (15.01.2017).
 13. Paszkiewicz A., Szadziewska A., 2011, Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, nr 1/1, s. 77-90.
 14. Raport Odpowiedzialności Społecznej, Coca-Cola HBC Polska 2015, http://2015.raportcsr-cchellenic.pl/ekonomia (17.01.2017).
 15. Raport Środowiskowy PGE, 2015, http://www.gkpge.pl/media/pdf/raport_srodowiskowy_pge.pdf (17.01.2017).
 16. Rok B., Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Wieciech L., Brzozowski A., 2007, Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/85/spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu.pdf?sequence=1 (20.11.2016).
 17. Saadi N., 2014, Motywacje i bariery CSR w opinii spółek giełdowych w Polsce, [w:] Skrzypek E. (red.), Innowacje i ryzyko w nowej gospodarce, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 131-140.
 18. SOB, 2015, Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka, http://www.centrumcsr.pl/raport-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-w-polskich-realiach-teoria-a-praktyka (10.01.2017).
 19. Schaltegger S., 2012, Sustainability Reporting in the Light of Business Environments, http://www2.
 20. leuphana.de/umanagement/csm/content/nama/downloads/download_publikationen/Schaltegger_Sustainability_Reporting_in_the_Light_of_Business_Environments.pdf (15.02.2017).
 21. Sokołowska A., 2013, Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja - ocena - kierunki doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Szadziewska A., 2013, Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 23. Szadziewska A., 2015, Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdaw-
 24. czości spółek w świetle nowych regulacji unijnych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 396, s. 141-149.
 25. TBL, 2010, TBL czy wszystko się zgadza?, Henriques A., Richardson J. (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.
 26. Teneta-Skwiercz D., 2013, Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Tworzenie wspólnej wartości 2012-2013, http://www.raportnestle.pl/#edukacja-6 (15.01.2017).
 28. Wiśniewska J., Chojnacka E., 2016, Weryfikacja danych pozafinansowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie - wyniki badania ankietowego, http://www.sbc.org.pl/Content/259403/09.pdf (10.01.2017).
 29. W trosce o zdrowie ludzi i środowisko, 2012, https://www.danone.pl/Spoleczna-odpowiedzialnosc/Czym-jest-CSR/Raport-CSR-2012 (16.01.2017).
 30. Wylie, Ward, 2014, CSR Reports Goodness or Greenwash?, Layout, no. 1, s. 38-40.
 31. Życie w sposób zrównoważony, 2015, https://www.unilever.pl/Images/unilever-uslp-pl_tcm1346-497123_1_pl.pdf (15.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.478.38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu