BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malik Radosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Recenzja książki Krystyny Poznańskiej i Kamila M. Kraja, Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 2, s. 231-234
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Innowacje, Postęp techniczny, Recenzja
International enterprise, Innovations, Technical progress, Review
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Wydana nakładem PWN w 2015 r. książka Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych autorstwa prof. dr hab. Krystyny Poznańskiej i dr. Kamila M. Kraja stanowi analizę istotnej i aktualnej tematyki działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez korporacje transnarodowe. Autorzy pokazali, że globalne przemiany gospodarcze na przełomie XX i XXI w. - m.in. liberalizacja handlu i przepływów kapitału, postęp naukowo-techniczny, zwiększająca się otwartość gospodarek - doprowadziły do znaczącej ewolucji w światowej działalności badawczo-rozwojowej. Intensyfikacja i umiędzynarodowienie prac B+R koordynowanych przez KTN stanowiły pochodną m.in. rosnącej międzynarodowej presji konkurencyjnej oraz zwiększającego się znaczenia wiedzy jako strategicznego zasobu przedsiębiorstwa. Istotne znaczenie KTN w procesie globalizacji oraz ich intensywne zaangażowanie w działalność B+R uczyniły z tych podmiotów wiodące centra innowacyjności oraz kluczowych depozytariuszy wiedzy w światowej gospodarce. Tym samym publikacja na temat działalności B+R w korporacjach transnarodowych dotyczy doniosłych zagadnień z teorii i praktyki gospodarczej oraz ukazuje się w momencie, który umożliwił Autorom dokonanie syntezy przemian ważnych procesów gospodarczych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu