BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durau-Banaszewska Beata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Znajomość gatunków mniej znanych warzyw wśród mieszkańców obszaru miasta Bydgoszcz w regionie kujawsko-pomorskim
Knowledge of Lesser Known Vegetable Species Among the Inhabitants of the Area of City Bydgoszcz in the Kuyavian-Pomeranian Region
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 10 (CD), s. 133-143, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Warzywa, Badanie opinii, Badania ankietowe
Vegetables, Opinion research, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Bydgoszcz, Region kujawsko-pomorski
Bydgoszcz
Abstrakt
Pytania w ankiecie dotyczyły znajomości, spożywania, wiedzy na temat źródeł dystrybucji, umiejętności wykorzystania i polecania innym jarmużu, kapusty chińskiej, skorzonery, pasternaku, buraka liściowego i dyni makaronowej. W obszarze Bydgoszczy w regionie kujawsko-pomorskim znajomość warzyw wykraczających poza tradycyjne gatunki jest niewielka. Najbardziej otwarte na nowości warzywnicze w diecie są jedynie kobiety w wieku 31-40 lat. Uzyskane w badaniu wyniki są zaskakujące, gdyż wybrano tu gatunki, które nie powinny być bardzo obce - niektóre z nich są dostępne w sklepach, nasiona wszystkich są ogólnie dostępne, a oprócz tego, informacje na ich temat są bardzo często podawane w programach telewizyjnych, prasie, na stronach internetowych oraz w książkach. (abstrakt oryginalny)

Questions in the questionnaire concerned knowledge, consumption, sources of distribution, ability to use and recommend other kale, pak-choy, black salsify, parsnips, swiss chard and spaghetti squash. In the city Bydgoszcz area in Kuyavian-Pomeranian region knowledge of vegetables going beyond traditional species is small. The only ones that are open to the news of vegetables in the diet are only women aged 31-40. The results obtained in the study are surprising, because the species chosen should not be very alien - some of them are available in stores, all seeds are publicly available and, besides, information on them is very often served on television programs, newspapers, websites and in books. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Beany, A.H., Stoffella P.J., Roe N., Picha D.H. (2002). Production, fruit quality, and nutritional value of spaghetti squash. W: J. Janick, A. Whipkey (red.), Trends in new crops and new uses (445-448). Alexandria VA: ASHS Press.
 2. Biesiada A., Kucharska A., Sokół-Łętowska A. (2006). Plonowanie i wartość odżywcza wybranych odmian użytkowych Cucurbita pepo L. i Cucurbita maxima Duch. Folia Horticulture, Suplement 1, 66-69.
 3. Durau B. (2013). Uprawa mało znanych roślin warzywnych. Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 4. Dzida K., Jarosz Z., Michałojć Z. (2011). The effect of diversified potassium fertilization on the yield and chemical composition of Beta vulgaris L. Acta Scientarum Polonorum, Hortorum Cultus 10, 4, 263-274.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2016). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 176-181.
 6. Kalisz A. (2004). Pak Choy. Czy stanie się popularnym warzywem? Hasło Ogrodnicze 4, 127-129.
 7. Kalisz A. (2005). Nowe warzywa kapustne. Hasło Ogrodnicze 7, 98-100.
 8. Kapusta F. (2014). Produkcja i przetwórstwo warzyw w Polsce na początku XXI wieku. Nauki Inżynierskie i Technologie, 1, 12, 43-58.
 9. Kawashima L.M., Valente Soares L.M. (2003). Mineral profile of raw and cooked leafy vegetables consumed in Southern Brazil. Journal of Food Composition and Analysis, 16, 605-611.
 10. Konopiński M. (2011). Influence of intercrop plants and varied tillage on yields and nutritional value of scorzonera (Scorzonera hispanica L.) roots. Acta Scientarum Polonorum, Hortorum Cultus 10, 1, 49-59.
 11. Legańska Z., Balcerzak J. (2000). Warzywnictwo. Warszawa: Hortpress.
 12. Maciejczak M., Filipiak T. (2009). Vegetable production in Poland and selected countries of the European Union - state of art and conditions of development. Materiały konferencyjne UN Millennium Development Goals: Challenges and Perspectives Tenth International Scientific Conference. Szent István University. Gödöllő, Hungary, 23-26 June 2009 1-12.
 13. Orłowski M. (red.) (2000). Polowa uprawa warzyw. Szczecin: Brasika.
 14. Rekowska E. (2005). Warzywa liściowe wiosną. Działkowiec 4, 656, 28-30.
 15. Sikora E. (2002). Skorzonera - warzywo dla koneserów. Działkowiec 10, 626, 46-47.
 16. Wadas W., Kosterna E. (2004). Jarmuż - cenne warzywo jesienno-zimowe. Hasło Ogrodnicze 12, 94-95.
 17. Wadas W., Mioduszewska H., Kalinowski K. (2012). Effects of selected agronomical factors on the content of health-promoting compounds in spaghetti squash (Cucurbita pepo L. subsp. pepo). Folia Horticulture 24, 1, 33-39.
 18. Wierzbicka B. (2002). Mniej znane rośliny warzywne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 19. http://www.kups.org.pl/index/?id=23ad3e314e2a2b43b4c720507cec0723 (11.08.2017).
 20. http://www.nutrition-and-you.com/parsnips.html (02.08.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu