BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golińska-Pieszyńska Małgorzata (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Współpraca partnerska nauki i biznesu w świetle badań
The Partnering Science and Business in the Latest Research View
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 261-270, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Nauka, Partnerstwo biznesowe, Współpraca
Science, Business partnership, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współpraca nauki z biznesem stanowi przedmiot różnych dyskusji i opracowań naukowych. Przedmiotem przeprowadzonych badań rozpoznawczych w regionie łódzkim była współpraca partnerska przedsiębiorców z naukowcami. W ramach doboru celowego przebadano duże i średnie przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego, które współpracują z uczelnią. Z badań wynika, że tylko jedna trzecia przedsiębiorców jest w pełni zadowolona z dotychczasowej współpracy ze sferą nauki, posiadają wypracowany, wysoko przez nich oceniany model bezpośredniej współpracy partnerskiej, co sugeruje że należy dołożyć jeszcze wielu starań w zakresie wypracowania dobrych praktyk i budowania modeli współpracy partnerskiej. Uzyskane rezultaty badawcze posłużą do kontynuacji badań z tematyki współpracy partnerskiej oraz wpisują się w aktualne ujęcie aplikacyjne dla biznesu. (abstrakt oryginalny)

The partnering science and business is the subject matter of discussions and research papers nowadays. The partner cooperation of entrepreneurs and scientists working together for many years was the main topic of evaluative research in Lodz region. The biggest and middle companies were the base of scientific research. The studies have revealed that only 1/3 part of entrepreneurs are satisfied with cooperation with the science dept.- they use the own common appreciated model of direct partnership. It should be make effort to ensure in improvement of good practice and partnership models rules. These results delivered by my research are important step forward to further studies on improvement R&B partnership in region. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A (red.) (2012), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa.
 2. Adamik A. (2015), Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 3. Bjerregaard T. (2009), Universities - industry collaboration strategies: a microlevel perspective, "European Journal of Innovation Management", vol. 12, nr 2.
 4. Este'D P., Patel P. (2005), University - industry linkages in the UK: what are the factors determining the variety of university researches interactions with industry?, Conference "Dynamics of Industry and Innovations: Organizations, Networks and Systems", Copenhagen, June 27-29.
 5. Etzkowitz E., Dzisah J. (2007) Proffesors of Practice and the Entrepreneurial University,"International Higher Education", nr 49.
 6. Golińska-Pieszyńska M. (2009), Polityka wiedzy a współczesne procesy organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Golińska-Pieszyńska M.(2013), Kapitał intelektualny w sferze nauki - warunki rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa .
 8. Grudzewski W.M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 9. Kozera M. (2006), Organizowanie i funkcjonowanie partnerstw, [w:] Hadyński J. (red.), Strategie zarządzania współpracą, Wydawnictwo AE im. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 10. Lichtarski J (red.) (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Model "MUST-have" competencies for effective partnering (2014), [w:] S. Reid, J.P. Hayes, D. Stibbe, Platforms for partnership: Emerging, good practice to systematically engage, business as a partner in development, The Partnering Initiative, Oxford.
 12. Prawo o szkolnictwie wyższym( 2014) (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami, stan prawny na 5.11.2014).
 13. Tonnyson R. (2003), Poradnik partnerstwa, Wydawnictwo Fundacji "Partnerstwo dla Środowiska", Kraków.
 14. Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. (2013), Wydawnictwo PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu