BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyjas Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dywersyfikacja produktowa a wyniki spółek publicznych w krajach V4 w 2014 roku
Product Diversification and Performance of Listed Companies in V4 Countries in 2014
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 285-298, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Dywersyfikacja produkcji, Wyniki gospodarcze, Spółki publiczne, Analiza regresji
Production diversification, Economic performance, Public companies, Regression analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było określenie zakresu realizowanej przez spółki publiczne w krajach V4 (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) w roku 2014 dywersyfikacji produktowej wraz z badaniem jej wpływu na osiągane przez te spółki wyniki. Badania przeprowadzone zostały na próbie 457 spółek, z czego 398 z GPW, 14 z BCPP, 7 z BCPB oraz 38 z BÉT. Na podstawie badań nie stwierdzono związków pomiędzy zakresem dywersyfikacji a wynikami spółek. Zaobserwowano natomiast, iż na zakres dywersyfikacji wpływa skala działania spółek oraz stopień atrakcyjności sektora, w którym działają. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to analyze the scope of product diversification of companies listed in 2014 in V4 countries (Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary) and its impact on companies' performance. Research conducted for the purpose of the article based on a sample of 457 companies listed on the: WSE (398 companies), PSE (14 companies), BSE (7 companies), and BÉT (38 companies). Based on the results of the study it can be stated that there is no relationship between the scope of companies' product diversification and their performance. It was observed, however, that the scope of diversification is affected by the revenues of the companies, as well as the degree of attractiveness of the sector in which they operate. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amihud Y., Lev B. (1999), Does Corporate Ownership Structure Affect Its Strategy Towards Diversification?, "Strategic Management Journal", vol. 20, s. 1063-1069.
 2. Ansoff I. (1957), Strategies for diversification, "Harvard Business Review", vol. 35, s. 113-124.
 3. Blackburn V.L., Lang J.R., Johnson K.H. (1190), Mergers and Shareholders Returns: The Roles of Acquiring Firm's Ownership and Diversification Strategy, "Journal of Management", vol. 16, s. 769-782.
 4. Carney M., Gedajlovic E. (2002), The Coupling of Ownership and Control and the Allocation of Financial Resources: Evidence from Hong Kong, "Journal of Management Studies", vol. 39, no. 1, s. 123-146.
 5. Castaner X., Kavadis N. (2013), Does Good Governance Prevent Bad Strategy? A Study of Corporate Governance, Financial Diversification, and Value Creation by French Corporations, 2000-2006, "Strategic Management Journal", vol. 34, s. 863-876.
 6. David P., O'Brien J.P., Yoshikawa T., Delios A. (2010), Do Shareholders or Stakeholders Appropriate the Rents from Corporate Diversification? The Influence of Ownership Structure, "Academy of Management Journal", vol. 53, s. 636-654.
 7. Dess G.G., Gupta A., Hennart J.F., Hill C.W.L. (1995), Conducting and Integrating Strategy Research at International, Corporate, and Business Levels: Issues and Directions, "Journal of Management", vol. 21, s. 357-393.
 8. Ganco M., Agarwal R. (2009), Performance Differentials between Diversifying Entrants and Entrepreneurial Start-Ups: A Complexity Approach, "Academy of Management Review", vol. 34, no. 2, s. 228-252.
 9. Gary M.S. (2005), Implementation Strategy and Performance Outcomes in Related Diversification, "Strategic Management Journal", vol. 26, s. 643-664.
 10. Gomez-Mejia L.R., Makri M., Kintana M.L. (2010), Diversification Decisions in Family-Controlled Firms, "Journal of Management Studies", vol. 47, s. 223-252.
 11. Helfat C.E., Eisenhardt K.M. (2004), Inter-Temporal Economies of Scope, Organizational Modularity, and the Dynamics of Diversification, "Strategic Management Journal", vol. 25, s. 1217-1232.
 12. Hitt M.A., Hoskisson R.E., Ireland R.D. (1994), A Mid-Range Theory of the Interactive Effects of International and Product Diversification on Innovation and Performance, "Journal of Management", vol. 20, s. 297-326.
 13. Hutzschenreuter T., Horstkotte J. (2013), Performance Effects of Top Management Team Demographic Faultlines in the Process of Product Diversification, "Strategic Management Journal", vol. 34, s. 704-726.
 14. Jeżak J. (2010), Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Keats B.W. (1990), Diversification and Business Economic Performance Revisited: Issues of Measurement and Causality, "Journal of Management", vol. 16, s. 61-72.
 16. Lubatkin M., Rogers R.C. (1989), Diversification, Systematic Risk, And Shareholder Return: A Capital Market Extension of Rumelt's 1974 Study, "Academy of Management Journal", vol. 32, s. 454-465.
 17. Matusik S.F., Fitza M.A. (2012), Diversification in the Venture Capital Industry: Leveraging Knowledge under Uncertainty, "Strategic Management Journal", vol. 33, s. 407-426.
 18. Matyjas Z. (2013), Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach. Podejście dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Matyjas Z. (2015), Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego w świetle badań bibliometrycznych, "Marketing i Rynek", nr 9, s. 363-377.
 20. Matyjas Z. (2016), Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw - przegląd badań światowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu", (420), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 216-226.
 21. Ng D.W. (2007), A Modern Resource Based Approach to Unrelated Diversification, "Journal of Management Studies", vol. 44, s. 1481-1502.
 22. Rumelt R.P. (1974), Strategy, structure, and economic performance, Boston, Harvard University.
 23. Singh M., Mathur I., Gleason K.C. (2004), Governance and Performance Implications of Diversification Strategies: Evidence from Large U.S. Firms, "The Financial Review", vol. 39, s. 489-526.
 24. Su W., Tsang E.W.K. (2015), Product Diversification and Financial Performance: The Moderating Role of Secondary Stakeholders, "Academy of Management Journal", vol. 58, s. 1128-1148.
 25. Tallman S., Li J. (1996), Effects of International Diversity and Product Diversity on the Performance of Multinational Firms, "Academy of Management Journal", vol. 39, s. 179-196.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu