BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brochocka Ewa (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Praktyki dzielenia się wiedzą na przykładzie organizacji sportowej
Practises of Knowledge Sharing Based on Sports Organisation Case
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 303-315, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Dzielenie się wiedzą, Bariery zarządzania wiedzą, Klub sportowy, Studium przypadku, Wyniki badań
Knowledge sharing, Knowledge management barriers, Sports club, Case study, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
RTS Widzew Łódź
Abstrakt
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie jak przebiega proces dzielenia się wiedzą w organizacji sportowej oraz jakie bariery utrudniają jego przebieg. Realizacji celu poświęcono badania empiryczne przeprowadzone w formie studium przypadku. W pierwszej części pracy przedstawiono istotę procesu dzielenia się wiedzą oraz wymieniono metody i formy, za pomocą których następuje dzielenie się wiedzą w organizacji. Opisano również bariery utrudniające skuteczne dzielenie się wiedzą, oraz przedstawiono specyfikę organizacji sportowych. W drugiej części pracy omówiono wyniki badań empirycznych diagnozujących dzielenie się wiedzą w klubie RTS Widzew Łódź przeprowadzonych przy użyciu kwestionariusza ankiety i kwestionariusza wywiadu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to answer a question of how the process of knowledge sharing is conducted in sports organisations and what barriers may appear during the process. The empirical research has been conducted to accomplish this in the form of case studying. In the first part of this essay the essence of the knowledge sharing process was presented, moreover various forms of and methods of the process execution in the organisations were also depicted. What is more, the obstacles to effective knowledge sharing were described and the specification of sports organisations was studied. In the second part of the article the empirical research results, which diagnoses knowledge sharing in RTS WidzewŁódź Sports Club, was presented by the means of survey questionnaire and interview questionnaire. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M., Mietlicka D. (2011), Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MŚP Polski Wschodniej - studium przypadku [w:] M. Stefański (red.), Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia nr 3.
 2. Cabrera A., Cabrera E.F. (2002), Knowledge-sharing Dilemmas, "Organization Studies", Vol. 23.
 3. Christensen P.H. (2007), Knowledge sharing, moving away from the obsession with Best practices, "Journal of Knowledge Management", Vol. 11.
 4. Davenport T.H., Prusak L. (2000), Working Knowlegdge. How Organizations Manage What They Know, Harverd Business School Press, Boston Massachusetts.
 5. Frawley S., Toohey K. (2009),The importance of prior knowledge: the Australian Olympic Committee and the Sydney 2000 Olympic Games, "Sport in Society", 12(7).
 6. Halbwirth S., Toohey K. (2001), The Olimpic Games and knowledge management: a case study of the Sydney OrganisingCommitete of the OlimpicGames,"European Sport Management Quarterly", 1(2).
 7. Ipe M. (2003), Knowledge sharing in organizations: a conceptual framework, "Humane Resource Development Review", Vol. 4.
 8. King W. R. (2006), Knowledge sharing, [w:] D. G. Schwartz (red.), Encyclopedia of Knowledge Management, Harlsen, London.
 9. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa.
 10. Kuźbik P. (2014), Kształtowanie kultury organizacyjnej klubu sportowego, [w:] A. Juźwicka, K. Szymańska, A. Walecka (red), Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 11. Panfil R. (2016), Paradygmat identyfikowania makro zdarzeń sportowych - analiza krytyczna, "QUALITY IN SPORT", nr 2.
 12. Panfil R. (2008), Zarządzanie Produktem Klubu Sportowego, Akademia Umiejętności Management & Coaching, Warszawa.
 13. Panfil R. (2004), Efektywny coaching w grach zespołowych, AWF Wrocław.
 14. Pawlak Z., Smoleń A. (2015), Strategie zawodowych klubów sportowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 15. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 16. Razaghi M. E., Moosavi S. J., Safania A. M., Dousti M. (2013), Presentation of aSuitable Model for Knowledge Management Establishment in Sport Organizations: Delphi Classic Method, "Annals of Applied Sport Science", Vol. 1, no. 2.
 17. Riege A. (2005), Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider, "Journal of Knowledge Management", Vol. 9, No. 3.
 18. Rudawska A. (2014), Dzielenie się wiedzą w organizacjach - istota, bariery, efekty, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (157).
 19. Sznajder A. (2008), Marketing sportu, PWE, Warszawa.
 20. Toohey K., Halbwrith S. (2005), Sport event management and knowledge management: A useful partnership. Paper presented at the Event Management Research Conference, Sydney, Australia.
 21. Ujwary-Gil A. (2012), Identyfikowanie i klasyfikowanie barier zarządzania wiedzą, http://repozytorium.wsbnlu.edu.pl/bitstream/handle/11199/257/UjwaryGil%20Ana,%20Identyfikowanie%20i%20klasyfikowanie%20barier%20zarz%C4%85dzania%20wiedz%C4%85.pdf?sequence=4(dostęp 25.01.17).
 22. Wang S., Noe R.A. (2010), Knowledge sharing: A review and directions for future research, "Human Resource Management Review", Vol. 20.
 23. Wartecki A. (2008), Zarządzanie organizacjami sportowymi, AWF, Poznań.
 24. Werner K., Dickson G., & Hyde K. F. (2015), Learning and knowledge transfer processes in a mega event context: The case of the 2011 Rugby World Cup. "Tourism Management", (48).
 25. Von Krogh G. (2005), Knowledge Sharing and the Communal Resource, [w:] M. Easterty-Smith, M. A. Lyles (red.), The Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management, Blackwell Publishing, Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu