BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wadlewski Aron-Axel (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Istota marketingu relacji w przedsiębiorstwach stosujących koncepcję dystrybucji MLM
The Essence of Relationship Marketing for the Companies Basing on MLM Concept
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 415-426, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Marketing wielopoziomowy, Marketing sieciowy
Relationship marketing, Multilevel marketing, Network marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą ustosunkowania się do tezy stanowiącej o występowaniu korelacji pomiędzy koncepcją Multi Level Marketingu oraz koncepcją marketingu relacji. W celu wykazania zależności autor podejmuje się zadania omówienia obu pojęć oraz identyfikacji kluczowych przesłanek mogących stanowić o słuszności postawionej tezy. Autor w swych rozważaniach koncentruje się na studiach literatury oraz wynikach badań empirycznych. W wyniku przeprowadzonych swobodnych, niesformalizowanych wywiadów z liderami przedsiębiorstw kierujących się zasadami MLM, autor pracy stwierdza, że jest on negatywnie odbierany przez większość społeczeństwa. Szansą na rozwój marketingu wielopoziomowego jest marketing relacji, który pozwala na budowanie trwałych i silnych relacji z konsumentami, co jest podstawowym warunkiem istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to present the investigations about potential correlations between Multilevel Marketing and Relationship Marketing. To present the interdependence between these concepts, the author is discussing both terms and identify key premises which can confirm the main thesis. The author is focusing on the literature review as well as the results of the empirical research. According to the interviews made with the leaders of the companies using MLM concept, there are presented arguments which corroborate the significant impact of Relationship Marketing on the companies which base on the Multilevel Marketing. As far as Multilevel Marketing is mainly perceived by the society as a negative phenomenon, the chance for its successful development is Relationship Marketing which help to build stable relationship with consumers what is a fundamental bias for existence and development of the company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beaton M., Beaton C. (1995), Marrying Service Providers and their Clients: A Relationships Approach to Services Management, "Journal of Marketing Management", Vol. 11 nr 55.
 2. Dudtko M. (2016),Biblia e-biznesu2. Nowy Testament, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 3. Gregor B., Wadlewski A. (2013), Multi Level Marketing jako model biznesu, "Marketing instytucji naukowych i badawczych", nr 1 (7).
 4. Mitręga M. (2005), Geneza i rozwój marketingu relacji jako koncepcji działań na rynku, [w]: Limański A., Milic-Czernia R. (red), Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych, Wydawnictwo PARA, Katowice.
 5. Mitręga M. (2007), Marketing relacji na rynku business to business: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 6. Otto J. (2001), Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
 7. Wadlewski A. (2015 a), Binarny plan kompensacyjny jako strategia motywacji konsumentów firm MLM, [w:] BinkowskiD., Rucka K. (red.), Nowe trendy marketingu, Wydawnictwo PIKOTR S.C., Łódź.
 8. Wadlewski A. (2015 b), Strategia rozwoju sieci dystrybucji firm MLM. Przykład matrycowego planu kompensacyjnego, [w:] WadlewskiA., Modliński A. (red.), Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Wadlewski A. (2014), Wzrost znaczenia Multi Level Marketingu na przestrzeni lat, [w:] BanasiakK., Stasiak R. (red.), Vade NobiscumVOL. XIII, Wydawnictwo PIKTOR, Łódź.
 10. Warzecha A. (2012), Multi Level Marketing w gospodarce rynkowej, 4Media Publisher Wydawnictwo Prasowe, Sosnowiec.
 11. Warzecha A., Vogelgesang P. (2011), Nowa forma przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej - przedsiębiorstwo Marketingu wielopoziomowego, [w:] Żuchowski I., Bloch K. (red.), Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu