BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfiluk Eugenia (Politechnika Białostocka), Szymańska Elżbieta (Politechnika Białostocka), Iwaniuk Ewa (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Techniki zarządzania innowacjami w turystyce zdrowotnej
Techniques for Managing Innovations in Health Tourism
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 3, s. 53-69, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - wybrane uwarunkowania innowacyjności i konkurencyjności
Słowa kluczowe
Turystyka zdrowotna, Innowacje, Zarządzanie innowacyjne, Techniki zarządzania
Health tourism, Innovations, Innovative management, Management techniques
Uwagi
summ., Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WZ/5/2015i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
Abstrakt
Autorzy artykułu postawili tezę, że innowacje radykalne wdrażane w turystyce zdrowotnej wymagają stosowania zróżnicowanych technik zarządzania. Celem artykułu jest zdiagnozowanie rodzajów innowacji w turystyce zdrowotnej, wyłonienie innowacji radykalnych oraz wskazanie technik stosowanych w zarządzaniu nimi. Oceny istotności technik zarządzania innowacjami radykalnymi (o zasięgu światowym) dokonano poprzez określenie wskaźnika struktury (częstotliwości występowania) i ich znaczenia. (fragment tekstu)

The aim of the inquiry research presented in this publication is to diagnose types of innovation and radical techniques used in innovation management. The study hypothesized a relatively low level (3 points or less in a 5-point Likert scale) use of these types of techniques in managing innovation in health tourism. The study was conducted from November 2015 to March 2016. The study involved 460 providers of health tourism. To achieve the objective method standardized interview was used. It was diagnosed 19 techniques in the course of research - 3 dominant techniques, 8 support techniques and 8 complementary techniques. The results can provide guidance to management practitioners. Among others - what kind of innovative tools can be used? And which of the management techniques are the most common in the group of entities. It should be emphasized the innovative nature of the research, which was not previously the subject of systematic investigation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosworth B.P., Triplett J.E. (2007), The Early 21st Century U.S. Productivity Expansion is Still in Services, "International Productivity Monitor", Vol. 14, Spring 2007.
 2. Brentani U. (2001), Innovative versus incremental new business services: Different keys for achieving success, "The Journal of Product Innovation Management", Vol. 18.
 3. Camisón C., Monfort-Mir V.M. (2012), Measuring Innovation in Tourism from the Schumpeterian and the Dynamic-capabilities Perspectives, Tourism Management, Vol. 33, No. 4.
 4. Cruysen A., Hollanders H. (2011), Are specific policies needed to stimulate innovation in services? [w:] Promoting Innovation in the Services Sector: Review of Experiences and Policies, United Nations Economic Commission for Europe: New York, Geneva.
 5. Damanpour F. (1991), Organizational Innovation: A Meta Analysis of Effects of Determinants and Moderators, "Academy of Management Journal", Vol. 34, No. 3.
 6. Daszkiewicz M. (2015), Innowacje społeczne w kreowaniu atrakcyjności miast, "Logistyka", 2.
 7. Encyklopedia organizacji i zarządzania (1981), Warszawa.
 8. Gallouj F. (2002), Innovation in the Service Economy. The New Wealth of Nations, Edward Elgar, UK&USA, Northampton.
 9. Gebauer H. (2011), Exploring the contribution of management innovation to the evolution of dynamic capabilities, "Industrial Marketing Management", Vol. 40.
 10. Hamel G. (2008), Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości? Lublin, Wydawnictwo Red Horse.
 11. Hjalager A.M. (2010), A review of innovation research in tourism, "Tourism Management", Vol. 31, No. 1.
 12. Hollanders H., Kanerva M. (2009), Service Sector Innovation: Measuring innovation performance for 2004 and 2006 using sector specific innovation indexes, INNO Metrics 2009 report, European Commission, Dg. Enterprise, Bruksela.
 13. Hollenstein H. (2003), Innovations modes in the Swiss service sector: a cluster analysis based on firm-level data, "Research Policy", Vol. 32.
 14. Homa S., Piątkowski Z., Wójcik-Kośla D. (2005), Planowanie, metody i techniki, w: Metody organizacji i zarzadzania: teoria i praktyka, red. S. Duchniewicz, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 15. Jagoda H., Lichtarski J. (2003) O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 16. Kompendium metod i technik zarządzania (2015), red. K. Szymańska, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 17. Martyniak M. (1999), Metody organizacji zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 18. Mikołajczyk Z. (2002), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa.
 19. Nazarko J. (2013), Regionalny Foresight Gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa.
 20. Oslo Manual: The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation (2005), Data, 3rd ed., European Commission, Eurostat, OECD.
 21. Panfiluk E., Szymańska E. (red.) (2015), Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok 2015, www.rot.wrotapodlasia.pl. [data dostępu: 14.04.2016].
 22. Peters M., Pikkemaat B. (2005), Innovation in Tourism, "Journal of Quality Assurance in Hosp & Tourism", Vol. 6, No. 34.
 23. Rapacz A., Jaremen D. (2015), ICT a innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych, "Logistyka", nr 2.
 24. Szymańska E. (2013), Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 25. M. Bartoszuk (red.) (2010), Turystyka zdrowotna, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 26. Rudawska I. (red.) (2009), Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 27. Zimniewicz K. (1991), Techniki zarządzania, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu