BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendryk Iwona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
The Impact of Procedural and Distributive Justice upon Organization Commitment of Age-Diversified Employees. Research Results
Wpływ poczucia sprawiedliwości proceduralnej i dystrybucyjnej na poziom zaangażowania organizacyjnego pracowników w różnym wieku. Wyniki badań
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 3, s. 107-114, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Sprawiedliwość dystrybutywna, Zaangażowanie organizacyjne, Pracownicy w organizacji, Wyniki badań, Zaangażowanie pracowników, Sprawiedliwość organizacyjna
Distributive justice, Organizational commitment, Employees in the organization, Research results, Employees' engagement, Organizational justice
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12; D63
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu było określenie wpływu poczucia sprawiedliwości proceduralnej i dystrybucyjnej na poziom zaangażowania (organization commitment) pracowników w rożnym wieku. Do realizacji tak postawionego celu przeprowadzono badania w dwóch grupach pracowników: do 30 roku życia (N=555) i powyżej 50 roku życia (N=520), zatrudnionych w 57 dużych i średnich polskich przedsiębiorstwach. Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że niezależnie od wieku badanych, zmiana postrzegania sprawiedliwości organizacyjnej wpłynie na pozytywne zmiany w poziomie organization commitment. Na poziom affective commitment wpływa przede wszystkim poczucie sprawiedliwości proceduralnej (w obu badanych grupach wiekowych). Niezależnie od wieku badanych, poziom continuance commitment uzależniony jest od postrzegania sprawiedliwości dystrybucyjnej. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to determine the impact of procedural and distributive justice upon organization commitment of age-diversified employees. The objective was achieved in the course of a study encompassing two employees' age groups: the first, consisting of people aged below 30 (N=555), the second, encompassing those aged above 50 (N=520). Respondents were employed in large and medium Polish companies. Results of the study allow to conclude that regardless of respondents' age, the change in the perception of organizational justice will exert a positive impact upon organization commitment. The intensity of affective commitment is influenced primarily by procedural justice (in both age groups). Regardless of employees' age, continuance commitment depends upon the perception of distributive justice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambrose, M.L., Seabright, M.A., Schminke, M., Sabotage in the Workplace: The Role of Organizational Injustice, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 2002, vol. 89, no. 1, pp. 947-965.
 2. Cohen-Charash, Y.C., Spector, P.E., The Role of Justice in Organization: A Meta-Analysis, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 2001, vol. 86, no. 2, pp. 278-321.
 3. Colquitt, J.A., On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure, "Journal of Applied Psychology" 2001, vol. 86, no. 3, pp. 386-400.
 4. Colquitt, J.A., Conlon, D.E, Wesson, M.J., Porter, C.O., Ng, K.Y., Justice at the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research, "Journal of Applied Psychology" 2001, vol. 86, no. 3, pp. 425-445.
 5. Cropanzano, R., Bowen, D.E., Gilliland, W., The Management of Organizational Justice, "Academy of Management Perspectives" 2007 (November), vol. 21, no. 4, pp. 34-47.
 6. Elovainio, M., van den Bos, K., Linna, A., Kivimäki, M., Ala-Mursula, L., Pentti, J., Vahtera J., Combined Effects of Uncertainty and Organizational Justice on Employee Health: Testing the Uncertainty Management Model of Fairness Judgments Among Finnish Public Sector Employee, "Social Science & Medicine" 2005, vol. 61, no. 12, pp. 2501-2512.
 7. Folger, R., Konovsky, M.A., Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to Pay Raise Decisions, "Academy of Management Journal" 1989, vol. 32, no. 1, pp.115-130.
 8. Greenberg, J., Reactions to Procedural Injustice in Payment Distributions: Do the Means Justify the Ends?, "Journal of Applied Psychology" 1987, vol. 72, no. 1, pp. 55-61.
 9. Juchnowicz, M., Skowron, Ł. Determinanty zaangażowania pracowników w świetle badań, [in:] P. Wachowiak, S. Winch (eds.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Ofiyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2014, pp. 333-34.
 10. Juchnowicz, M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, no. 3-4, pp. 57-66.
 11. Meyer, J.P., Allen, N.J., A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, "Human Resource Management Review" 1991, vol. 1, no. 1, pp. 49-61.
 12. Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L,. Topolnytsky, L., Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences, "Journal of Vocational Behavior" 2002, vol. 61, no. 18, pp. 33-41.
 13. Paré, G., Tremblay, M,. The Inflence of High-Involvement Human Resources Practices, Procedural Justice, Organizational Commitment, and Citizenship Behaviors on Information Technology Professionals' Turnover Intentions, "Group & Organization Management" 2007, vol. 32, no. 3, pp. 326-357.
 14. Rhodes, S.R., Age-Related Differences in Work Attitudes and Behavior: A Review and Conceptual Analysis, "Psychological Bulletin" 1983, vol. 93, no. 2,pp. 323-367.
 15. Saks, A.M., Antecedents and Consequences of Employee Engagement, "Journal of Managerial Psychology" 2006, vol. 21, no. 7, pp. 600-619, http://dx.doi.org/10.1108/02683940610690169
 16. Simons, T., Roberson, Q., Why Managers Should Care about Fairness: The Effects of Aggregate Justice Perceptions on Organizational Outcomes, "Journal of Applied Psychology" 2003, vol. 88, no. 3, pp. 432-443.
 17. The keys to corporate responsibility employee engagement, PwC, 2014, http://www.pwc.com/us/en/about-us/corporate-responsibility/publications/employment-engagement.html [access: 11.11.2016].
 18. Trends in Global Employee Engagement 2015 Report, http://www.aon.com/attachments/human-capital-consulting/2015-Trends-in-Global-Employee-Engagement-Report.pdf [access: 10.11.2016].
 19. Turek, D., Wojtczuk-Turek, A., Horodecka, A., Wybrane determinanty wpływu poczucia sprawiedliwości na postawy i zachowania pracowników w organizacji. Badania porównawcze - Polska i Nowa Zelandia, "Organizacja i Kierowanie" 2014, no. 3(163), pp. 113-139.
 20. Van den Bos, K., What is Responsible for the Fair Process Effect?, [in:] J. Greenberg, J.A. Colquitt (eds.), Handbook of Organizational Justice: Fundamental Questions about Fairness in the Workplace, Erlbaum, Mahwah, NJ 2005, pp. 273-300; [in:] R.T. Werker (2016), The Inflence of Fairness on Employee Work Engagement, Utrecht University, 4, https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/347992 [access: 10.10.2016].
 21. Van der Bank, L., Engelbrecht, A., Strümpher, J., Perceived Fairness of Disciplinary Procedures in the Public Sector: An Exploratory Study, "South African Journal of Human Resource Management" 2010, vol. 6, no. 2, pp. 1-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.107
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu