BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajerski Artur (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Struktura społeczno-przestrzenna, lokalna polityka edukacyjna a zróżnicowanie wyników egzaminacyjnych gimnazjów w dużym polskim mieście. Przykład Poznania
Socio-Spatial Structure, Local Educational Policy, and Differences in Examination Results Among Lower-Secondary Schools in Big Polish City. The Example of Poznań, Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 34, s. 119-130, rys., tab., bibliogr.40 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Kształcenie
Education, Learning
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy występujące w Poznaniu oraz w innych dużych miastach Polski znaczne zróżnicowanie wyników egzaminacyjnych uczniów poszczególnych gimnazjów jest pochodną przede wszystkim zróżnicowania społeczno-przestrzennego miasta, czy też raczej efektem lokalnej polityki edukacyjnej, zwłaszcza z nierestrykcyjnego stosowania zasady rejonizacji kształcenia przez władze lokalne. W artykule przedstawiono rezultaty badań ilościowych dotyczących uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminu gimnazjalnego w Poznaniu. Uzyskane wyniki wykorzystano jako przyczynek do dyskusji nad znaczeniem nierówności społecznych we współczesnej lokalnej polityce edukacyjnej dużego miasta.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present an answer to the question, whether significant differences in the examination results among students of individual lower-secondary schools, occurring both in Poznań, and in other large Polish cities, is derived primarily from the socio-spatial variability of the city, or whether it is rather due to the local educational policy, and in particular to the unrestricted approach to the school catchment system on the part of local authorities. The results of quantitative research, presented in the paper, based on regression analysis, indicating differences in examination results at lower-secondary schools can be explained in 60% by joint impact of two factors: (1) the diversity of social structures at individual school catchments, and (2) the competitiveness of schools on the 'local market', related to the retention of pupils in the catchment area of local school. At the same time, the results obtained indicate that the competitiveness of schools, directly related to the nonrestrictive school catchment system policy contributes more to the variability of their exam results than differences in the social structure of school catchment areas. The results obtained were the contribution to a discussion on the importance of social inequality in contemporary local education politics in a major Polish city(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bae H., Chung I.H. 2013. Impact of school quality on house prices and estimation of parental demand for good schools in Korea. KEDI Journal of Educational Policy, 10(1): 43-61.
 2. Bajerski A. 2012. Przemieszczenia uczniów między obwodami szkolnymi a zróżnicowanie wyników publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Przypadek Poznania. Studia Regionalne i Lokalne, 48(2): 62-76
 3. Bajerski A. 2014. Klasyfikacja typologiczna sieci szkół podstawowych w gminach Polski. Przegląd Geograficzny, 86(4): 541-566.
 4. Bajerski A. 2015. Erosion of the school catchment system as local policy: The case of Poznań, Poland. KEDI Journal of Educational Policy, 12(1): 41-60.
 5. Ball S.J. 2003. Class Strategies and the Education Market: The Middle Classes and Social Advantage. Routledge, London.
 6. Ball S.J., Bowe R., Gewirtz S. 1995. Circuits of Schooling: A Sociological Exploration of Parental Choice of School in Social Class Contexts. Sociological Review, 43(1): 52-78.
 7. Ball S.J., Bowe R., Gewirtz S. 1996. School choice, social class and distinction: the realization of social advantage in education. Journal of Education Policy, 11(1): 89-112.
 8. Banks O. 1968. The Sociology of Education. Batsford, London.
 9. Butler T., Robson G. 2003. Plotting the Middle Classes: Gentrification and Circuits of Education in London. Housing Studies, 18(1): 5-28.
 10. Butler T., Hamnett C. 2007. The Geography of Education: Introduction. Urban Studies, 44(7): 1161-1174
 11. Bourdieu P. 1977. Cultural Reproduction and Social Reproduction. [W:] J. Karabel, A.H. Halsey (red.), Power and Ideology in Education. Oxford University Press, New York, s. 487-511.
 12. Bourdieu P. 1984. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 13. Bourdieu P., Passeron J.C. 1990. Reproduction: In education, society and culture. Sage Publications, London.
 14. Byun S.-y, Kim K., Park H. 2012. School choice and educational inequality in South Korea. Journal of School Choice, 6(2): 158-183.
 15. Cheshire P., Sheppard S. 2004. Capitalising the value of free schools: the impact of supply characteristics and uncertainty. The Economic Journal, November F: 397-424.
 16. Croft J. 2004. Positive choice, no choice or total rejection: the perennial problem of school catch-ments, housing and neighbourhoods. Housing Studies, 19(6): 927-945.
 17. Dolata R. 2008. Szkoła - segregacje - nierówności. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa:
 18. Dolata R. 2010. Cicha rewolucja w polskiej oświacie - proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, 109(1): 51-60.
 19. Dziemianowicz-Bąk A., Dzierzgowski J., Wojciuk A. 2015. Autoselekcja na progu gimnazjum - dzia-łania rodziców w kontekście działań szkół i polityki samorządu. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 20. Feinberg W. 1983. Understanding Education: Toward a Reconstruction of Educational Inquiry. John Wiley, New York.
 21. Gorard S. 1997. School choice in an established market. Ashgate, Aldershot.
 22. Hamnett C., Butler T. 2011. 'Geography matters': The role distance plays in reproducing educational inequality in East London. Transactions of the Institute of British Geographers NS, 36(4): 479- 500.
 23. Hamnett C., Butler T., Ramsden M. 2007. Social background, ethnicity, school composition and edu-cational attainment in East London. Urban Studies, 44(7): 1255-1280.
 24. Harris R. 2011. Segregation by choice? Social and ethnic differences between English schools. [W:] J. Bakker, E. Denessen, D. Peterss, G. Walraven (red.), International perspectives on countering school segregation. Garant, Apeldoorn, s. 67-82.
 25. Harris R., Johnston R. 2008. Primary Schools, Markets and Choice: Studying Polarization and the Core Catchment Areas of Schools. Applied Spatial Analysis and Policy, 1(1): 59-84.
 26. Hargreaves A. 2002. Sustainability of educational change: The role of social geographies. Journal of Educational Change, 3(3): 189-214.
 27. Harvey D. 2005. A brief history of neoliberalism. Oxford University Press, Oxford.
 28. Koven S.G., Khan M. 2014. School choice acceptance: An exploratory explication. Journal of School Choice, 8(4): 549-566.
 29. Kučerová S.R., Bláha J.D., Pavlasová Z. 2015. Malé venkovské školy na trhu se základním vzděláváním: Jejich působnost a marketing na příkladu Turnovska. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 51(4): 607-636.
 30. Leech D., Campos E. 2003. Is comprehensive education really free?: a case study of the effects of secondary school admissions policies on house prices in one local area. Journal of the Royal Sta-tistical Society: Series A (Statistics in Society), 166(1): 135-154.
 31. Maguain D. 2009. La suppression de la sectorisation est-elle une bonne chose? Revue d'économie politique, 119(4): 569-612.
 32. Nekorjak M., Souralová A., Vomastková K. 2011. Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, romské školy' a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 657-680.
 33. Noreisch K. 2007a. Choice as rule, exception and coincidence: Parents' understandings of catchment areas in Berlin. Urban Studies, 44(7): 1307-1328.
 34. Noreisch K. 2007b. School catchment area evasion: the case of Berlin, Germany. Journal of Education Policy, 22(1): 69-90.
 35. Piwowarski R. 1992. Sieć szkolna a dostępność kształcenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-wa.
 36. Piwowarski R. 2006. Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej. Instytut Badań Edukacyj-nych, Warszawa.
 37. Szlendak T. 2003. Zaniedbana piaskownica: Style wychowania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 38. Taylor C., Gorard S. 2001. The role of residence in school segregation: placing the impact of parental choice in perspective. Environment and Planning A, 33(10): 1829-1852.
 39. Tiebout C. 1956. A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 64(5): 416-424.
 40. Walaszek M. 2015. Zróżnicowanie przestrzenne dostępności szkół oraz warunków i wyników nauczania w aglomeracji poznańskiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań (praca doktorska).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu