BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rącka Izabela (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Tytuł
Ceny na rynku mieszkaniowym w kaliskim Śródmieściu w latach 2012-2016
Changes of Prices in the Downtown Housing Market in Kalisz in the Years 2012-2016
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 101-106, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ceny, Indeks cen, Nieruchomości mieszkaniowe, Śródmieście
Prices, Price index, Real estate housing, City centre
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E31, P22, P25
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek nieruchomości powiązany jest z innymi sektorami gospodarki, które wpływają na sytuację na rynku, jednak zmiany poziomu cen nieruchomości mieszkaniowych w czasie wynikają także ze zmiany struktury popytu i podaży w długim okresie. W różnych warunkach zewnętrznych zmienia się także wielkość obrotu mieszkaniami. Celem artykułu jest ukazanie zmian cen lokali mieszkalnych w kaliskim śródmieściu w latach 2012-2016, a także czynników na nie wpływających. W opracowaniu zaprezentowano zmiany poziomu cen przy użyciu indeksów cen średnich i median cen. Przeprowadzono także podstawowe statystyki opisowe zawartych transakcji. Badanie pozwala zaobserwować różnicę pomiędzy okresami wahań cen całkowitych i jednostkowych, co wynikać może ze zmiany struktury sprzedanych nieruchomości. Skonstruowane równanie regresji pozwoliło zidentyfikować cechy nieruchomości, które wpływały istotnie na ich ceny.(abstrakt oryginalny)

The real estate market is linked to other sectors of the economy that affect the market situation, but changes in housing prices over time also result from a change in demand and supply patterns over the long term. Under different external conditions, the volume of turnover is also changing. The aim of the paper is to show the changes in the prices of flats in the downtown in the years 2012-2016, as well as factors influencing them. We present changes in the price level using the average and median price indexes. Basic descriptive statistics of concluded transactions were also performed. The study makes it possible to observe the difference between periods of total and unit price fluctuations, which may result from a change in the structure of the property sold. Constructing the regression equation has allowed us to diagnose the properties of real estate that have significantly influenced their prices.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dittmann I., 2013, Primary and Secondary Residential Real Estate Markets in Poland - Analogies in Offer and Transaction Price Development, Real Estate Management and Valuation, vol. 21, no. 1, s. 39-48.
 2. Foryś I., 2012, Analiza cen transakcyjnych na szczecińskim rynku nieruchomości, w: Analiza rynku nieruchomości. Materiały z XXI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Szczecin, s. 225-238.
 3. Foryś I., 2013, Wykorzystanie indeksów cen mieszkań do oceny zwrotu z inwestycji bezpośrednich na przykładzie wybranego rynku lokalnego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 63, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 109-126.
 4. Główka G., 2014, Teoretyczne aspekty bańki cenowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, vol. 12, No. 4/2014, s. 7-20.
 5. Hopfer A., Cellmer R., 1997, Rynek nieruchomości, Wydawnictwo Art, Olsztyn.
 6. Kirejczyk K., 2007, Trendy cenowe i segmentacja na pierwotnym rynku mieszkaniowym, Ryzyko rynku nieruchomości, 92 seminarium BRE-CASE, Warszawa.
 7. Kokot S., Bas M., 2013, Evaluation of the Applicability of Statistical Methods in Studies on Price Dynamics on the Real Estate Market, Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 1, pp. 49-58.
 8. Kucharska-Stasiak E., Załęczna M., Żelazowski K., 2012, Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Mach Ł., 2012, Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych, Ekonometria, Nr 4(38), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Ranci C., Brandsen T., Sabatinelli S. (red.), 2014, Social Vulnerability in European Cities: The Role of Local Welfare in Times of Crisis, Palgrave Macmillan, London.
 11. Szromnik A., 2003, Rynek nieruchomości w ujęciu strukturalnym - próba uporządkowania elementów i zależności, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 614.
 12. Trojanek R., 2008, Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Trojanek R., 2013, Fluctuations of dwellings' prices in the biggest cities in Poland during 1996-2011, Actual Problems of Economics, Volume 2, Issue 1-2, Pages 224-231.
 14. Zaremba A., Będzik B., 2010, Cykle koniunkturalne, popyt i podaż na rynku nieruchomości, w: Nowak M. J., Skotarczak T. (red.), Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie, CEDEWU, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu