BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Steczkiewicz Piotr (Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie)
Tytuł
Podstawy prawne funkcjonowania programu EQUAL na przykładzie projektu "System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych"
Źródło
Barometr Regionalny, 2006, nr 1(5), s. 46-48
Słowa kluczowe
Realizacja inwestycji, Zarządzanie projektem, Przeciwdziałanie bezrobociu, Regulacje prawne
Realisation of investments, Project management, Combat unemployment, Legal regulations
Abstrakt
Program operacyjny - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 został przyjęty na podstawie art. 17 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju1 w formie Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006. EQUAL obejmuje swoim zakresem dziewięć obszarów tematycznych. Osiem z tych tematów jest zdefiniowanych w kontekście priorytetów Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Dziewiąty temat obejmuje specyficzne potrzeby osób ubiegających się o status uchodźcy. Ogólnie celem podejścia tematycznego jest poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów wspólnych dla różnych rodzajów dyskryminacji i nierówności zamiast skupiania się na poszczególnych grupach społecznych. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu