BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hermann Barbara (Rzeczoznawca Majątkowy), Świdurska Barbara (Rzeczoznawca Majątkowy)
Tytuł
Analiza cen transakcyjnych nieruchomości zurbanizowanych w powiecie obornickim w kontekście przemian funkcjonalno-przestrzennych
An Analysis of Transaction Prices of Urbanized Properties in Oborniki County in the Context of Functional-Spatial Transformations
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 107-116, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości, Strefy podmiejskie
Real estate market, Real estate prices, Suburban areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka przestrzennego zróżnicowania cen nieruchomości zurbanizowanych w powiecie obornickim. W ten sposób podjęto próbę identyfikacji obszarów, w których zachodzą dynamiczne zmiany na rynku nieruchomości. Wzrost liczby transakcji i poziomu cen na rynku nieruchomości wskazują na rosnącą trakcyjność terenów podmiejskich, a procesy zachodzące na rynku nieruchomości stają się odzwierciedleniem przekształceń funkcjonalno-przestrzennych strefy podmiejskiej. Badanie przeprowadzono w oparciu o analizę rozkładu przestrzennego cen: nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot prawa odrębnej własności. Pozwoliły one na przedstawienie zróżnicowanego stopnia rozwoju rynku nieruchomości w poszczególnych gminach powiatu obornickiego.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the analysis of the spatial differentiation in prices of urbanized properties in Oborniki County. It is an attempt to identify the areas of dynamic changes in the real estate market. The increase in activity as well as in the price levels in the real estate market indicates a growing attractiveness of the suburban areas. The processes taking place in the real estate market reflect the functional-spatial transformations of these areas. The study was based on an analysis of spatial variation of prices: non-developed land properties intendent for housing, plots of land built-up with a detached house and residential premises which are the subject of separate ownership rights. The research presents the differentiation of development of the real estate market in individual communes of Oborniki County.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., 2008, Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 29-44.
 2. Batty M., 2008, The Size, Scale, and Shape of Cities, Science 319, (10.1126/science.1151419), s. 769-771.
 3. Bernaciak A., 2015, Przekształcenia strefy kontinuum aglomeracji w kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego, Studia i Prace Wydziału nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42, 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 137-147.
 4. Chojnicki Z., Czyż T., 1989, Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego, [w:] P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne IG PAN, 152, Wrocław-Łódź, s. 139-157.
 5. Czarnecki A., 2012, Znaczenie małych miast w strukturze powiązań ekonomicznych wiejskich przedsiębiorstw regionu Zielonych Płuc Polski, [w:] K. Haffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 63-82.
 6. Główny Urząd Statystyczny, https://www.stat.gov.pl/ [dostęp 08.04.2017].
 7. Jałowiecki B., 1987, Proces urbanizacji a relacje miasto-wieś, PWN, Warszawa.
 8. Konecka-Szydłowska B., 2016, Powiązania społeczno-gospodarcze i znaczenie małych miast aglomeracji poznańskiej, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 297, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 162-177.
 9. Litwińska E., 2010, Modelowanie struktur metropolitalnych w aspekcie zjawiska urban sprawl, Architektura - Czasopismo Techniczne, Zeszyt 3, 1-A/2010, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków s. 139-147.
 10. Maćkiewicz B, 2008, Ceny nieruchomości niezabudowanych jako kryterium zmian funkcjonalno-przestrzennych w aglomeracjach miejskich, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluby (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, XIII, Warszawa, s. 89-102.
 11. Maik W., 1992, Podstawy geografii miast, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 12. Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J., 2010, Poziom rozwoju gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce, Ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 13. Palicki S., 2016, Preferencje mieszkaniowe na obszarze metropolii Poznań, [w:] M. Trojanek (red.) Nieruchomość w przestrzeni 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 197-210.
 14. Siemiński J.L., 2010, Kontinuum miejsko-wiejskie i niektóre jego problemy infrastrukturalne, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, PAN, Kraków, s. 215-228.
 15. Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, Wydawnictwo UMK Toruń.
 16. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, 2012, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 17. Walaszek M., 2014, Migracje wewnętrzne i zagraniczne w aglomeracji poznańskiej w latach 1990-2011, Człowiek i Społeczeństwo, XXXVII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 75-89.
 18. Wolny A., Źróbek R., 2012, Proces przekształcania przestrzeni na obszarach o największej aktywności na rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20, 2, Olsztyn, s. 33-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu