BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mach Łukasz (Politechnika Opolska)
Tytuł
Najem jednego dnia jako przykład krótkookresowego prywatnego rynku najmu mieszkań
One Day Rental as an Example of Short-Term Private Rental Housing Market
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 135-143, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Najem, Najem mieszkań, Ekonomia współdzielenia
Rental, Flats rental, Sharing economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy tematyki prywatnego najmu krótkookresowego, nazwanego z artykule najmem jednego dnia. Najem ten stanowi alternatywę i coraz większą konkurencję dla powszechnie świadczonych usług hotelarskich. Polega on, na oferowaniu w zasobach właścicieli indywidualnych do wynajęcia całych mieszkań (lub pojedynczego pokoju). W artykule przebadano najem jednego dnia jaki ma miejsce w sześciu miastach Polski tj. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie oraz Gdańsku. Przeprowadzone badania pozwolą na dokonanie analiz i pomiar preferencji mieszkaniowych oraz na zbadanie i parametryzację m.in. średniej ceny najmu, średnich wartości opłat dodatkowych (tzw. opłat serwisowych i opłat za usługę sprzątania) oraz przeciętnej zajętości oferowanego do najmu zasobu mieszkaniowego. W przeprowadzonych badaniach podjęto również próbę identyfikacji użytkowych atrybutów wynajmowanych mieszkań, takich jak: przynależność miejsca parkingowego, możliwość całodobowej rejestracji, przyjazność dla dzieci, dostęp do Internetu, wyposażenie mieszkania w kuchnię, pralkę czy suszarkę. Efektem przeprowadzonych badań będzie usystematyzowanie wiedzy w zakresie najmu jednego dnia, jaki ma miejsce w 6 popularnych ośrodkach biznesowo-turystycznych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The following article refers to the short-term private rental, described as a one day rental. The above mentioned rental is an alternative for commonly provided hotel amenities. What is more its competitive advantage over hotel services increases. One day rental is defined as offering, in residential resources owned by individuals, a flat or one single room for a rent. One day rental, presented in this article, was researched in six Polish cities i.e. Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Szczecin and Gdańsk. The conducted studies allow for carrying out analysis, measurement of housing preferences, research and parameterization inter alia average rental price, average values of extra charges (so called cleaning and maintenance fees) and average occupancy of residential offered for rental. In the conducted research the author made an attempt to identify utilitarian attributes of the residential for a rent like parking place, night and day registration, children hospitality, access to the Internet, residential equipment i.e. kitchen, washer and dryer. The result of the conducted study will be the systematization of the knowledge in the area of one day rental which occurs in the six most popular business and tourist centers in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyniak H., Łaszek J., Olszewski K., Waszczuk J., 2013, To Rent Or to Buy - Analysis of Housing Tenure Choice Determined by Housing Policy, Ekonomia, tom 33, ss. 31-54.
  2. Czerniak A., Rubaszek M., 2016, Znaczenie prywatnego rynku najmu nieruchomości dla stabilności makroekonomicznej krajów strefy euro, Materiały i studia nr 325., Warszawa, Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw.
  3. Doganowski R., 2012, Obrót nieruchomości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Foryś I (red.), 2016, Najem na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  5. Maikowski D., Suchorabski M., Wynajmujesz mieszkanie przez Airbnb? Możesz mieć problem z usunięciem lokatora, (w:) Gazeta Prawna, artykuł z dnia 02-08-2014.
  6. Śliwiński A., 2000, Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami. Tworzenie udogodnień kształtowanie najmu. Wydawnictwo Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu