BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Marcin
Tytuł
Opłata planistyczna i adiacencka - istota, podobieństwa i różnice
Zoning Fee and Betterment Levy - the Essence, Similarity and Diferences
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 148-154, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Opłata adiacencka, Wartość nieruchomości, Planowanie przestrzenne
Adjacent payment, Real estate’s value, Spatial planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor publikacji przybliża kwestie związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych na potrzeby ustalania opłat planistycznych i adiacenckich. Zwraca uwagę na kontrowersje metodologiczne w kontekście różnych sposobów wyceny i nieczytelnych procedur związanych z określeniem wartości. Jednocześnie wskazuje właściwy z punktu widzenia definicji ustawowych algorytm postępowania i konieczność zmian w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

The author brings together issues related to the preparation of valuation reports for the purpose of setting up planning and betterment levies. The paper draws attention to methodological controversy in the context of various valuation methods and illegible valuation procedures. At the same time, it indicates the correct algorithm of the procedure from the point of view of legal definitions and necessity of changes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cymerman R., 2012, Opłaty adiacenckie, Educaterra.
  2. Dydenko J., 2016, Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Wolters Kluwer Polska SA.
  3. Sulczewska K., 2014, Opłata planistyczna oraz opłata adiacencka - uzasadnienie aksjologiczne i analiza porównawcza, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCII, s. 129-147.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu