BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spustek Henryk (Uniwersytet Opolski), Paluch Alicja (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Struktura systemu bezpieczeństwa narodowego Polski
Structure of the National Security System of the Republic of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 100, s. 427-439, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Zarządzanie bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo narodowe
Security, Safety management, National security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę systemu bezpieczeństwa Polski. Posłużono się jakościową definicją systemu. Wykonano diagramy ilustrujące sposób funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa. Pokazano diagram kontekstowy oraz diagramy pierwszego i drugiego rzędu. Wskazano na sprzężenie systemu bezpieczeństwa państwa z otoczeniem. Zilustrowano podsystem kierowania, podsystemy wykonawcze i podsystemy wewnętrzne. (abstrakt oryginalny)

The following article presents thorough analysis of the security system of the Republic of Poland. Structure of the state security system was shown in the form of detailed diagrams. Contextual diagram, along with diagrams of the first and second order have been shown and discussed. The linkage between the state security system and the external environment has been pointed out. The management subsystem, implementation subsystems and internal subsystems have been demonstrated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Battilega J.A.: The Military Applications of Modeling. Air Force Inst. Technology Press, U.S. Government Printing Office, Washington 1984.
 2. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2013.
 3. Bonder S., An Overview of Land Battle Modeling in the U.S. Fort Lee 1974.
 4. Fehler W.: O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w:] [w:] Śmiałek W., Tymanowski J. (red.): Bezpieczeństwo państw i narodów procesie integracji europejskiej Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002. Adam Marszałek, Toruń 2002.
 5. Ficoń K.: Inżynieria zarządzania- podejście systemowe. BEL Studio, Warszawa 2007
 6. Ficoń K.: Modelowanie bezpieczeństwa za pomocą potencjałowej formuły bezpieczeństwa. "Kwartalnik Bellona", nr 2, 2014.
 7. Gierszewski J.: Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego. Difin, Warszawa 2013.
 8. Gierszewski J.: Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Zarządzanie bezpieczeństwem Difin, Warszawa 2013.
 9. Kapper F. B.: Wargaming. Defense, U.SB.: Department of Defens U.S, Government Printing Office, Washington 1981
 10. Kieżun W.: Podstawy organizacji zarządzania. Książka i Wiedza, Warszawa 1975.
 11. Kitler W.: Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. AON, Warszawa 2011. 12.
 12. Kulisz M.Z.: Zarządzanie systemem bezpieczeństwa państwa. "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego", 2010/2011
 13. Leszczyński M.: Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Difin, Warszawa 2011.
 14. Mariański A., Włodarczyk M.: Wstęp, [w:] Sułkowski Ł., A. (red.): Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym. Przedsiębiorczość i zarządzanie t. X, z. 3. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2009
 15. Rivett P., Ackoff R.L. : A Manager's Guide to Operational Research Wiley, New York 1963.
 16. Sienkiewicz P.: Systemy kierowania. Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 17. Sosnowski A., Zamiar Z.: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa. Akademia Świętokrzyska, Kielce 2001
 18. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022.
 19. Strategia Sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
 20. Sułek M.: Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych. Uniwersytet rodowych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 21. Wawrzusiszyn A.: Bezpieczeństwo. Strategia. System. Teoria i praktyka w zarysie. Difin, 2015.
 22. Wiśniewski B., B., Zalewski S. : Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej AON, AON, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu