BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sarzyński Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Budownictwo mieszkaniowe małopolskich miast w latach 2005-2015
Housing Construction in Cities with Powiat Status and Their Surroundings in Małopolskie Voivodeship in 2005-2015
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 166-173, rys., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo mieszkaniowe, Nieruchomości, Strefy podmiejskie
Housing construction, Real estate, Suburban areas
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R31
streszcz., summ.;Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Abstrakt
Celem artykułu jest diagnoza dynamiki budownictwa mieszkaniowego w latach 2005-2015 w miastach na prawach powiatu w województwie małopolskim oraz gminach z ich bezpośredniego sąsiedztwa, w poszukiwaniu oznak rozwoju przedmieść oraz określenia skali budownictwa deweloperskiego. Wyniki wskazują na rozwój Krakowa oraz gmin z nim sąsiadujących kosztem pozostałych gmin w województwie, co widoczne jest zwłaszcza w postaci silnej koncentracji budownictwa mieszkaniowego na tym obszarze i zastoju w budownictwie mieszkaniowym w pozostałych częściach województwa.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to diagnose the dynamics of housing construction in the years 2005-2015 in the cities with powiat status in Małopolskie Voivodeship and the communes from their neighborhood, in search of signs of suburban development and to determine the scale of housing development. The results indicate the development of Cracow and its neighboring municipalities at the expense of other communes in the voivodship, which is particularly visible in the form of a strong concentration of housing construction in this area and stagnation in housing construction in other parts of the voivodship.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chołodowska A., 2012, Wpływ kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych na rynek nieruchomości w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów I Marketingu, (735), s. 365-372.
 2. Ciok S., Leśniak A., 2015, Budownictwo wielorodzinne w strefie podmiejskiego dużego miasta na przykładzie Wrocławia, Studia Miejskie, 20, s. 35-45.
 3. Dąbkowski N., Urbańska W., 2012, Budownictwo mieszkaniowe w gminach otaczających wybrane miasta, Problemy Rozwoju Miast, 9(2), s. 16-26.
 4. Dębowski J., 2012, Cała prawda o budynkach wielkopłytowych. Przegląd Budowlany, (9), s. 28-35.
 5. Gostkowska-Drzewicka M., 2012, Kredyt hipoteczny jako forma finansowania inwestycji mieszkaniowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Unii Europejskiej w niestabilnym otoczeniu, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (106), s. 299-310.
 6. Hampton F., 2010, From Urban Sprawl to Compact City. Analysis of urban growth management, Saarbrucken: VDM Verlag.
 7. Kowgier H., 2013, Kilka uwag na temat budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 1991-2013, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1(36), s. 277-290.
 8. Kubów A., 2016, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w okresie członkowstwa w Unii Europejskiej w kontekście polityki rodzinnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (438), s. 47-63.
 9. Kucharska-Stasiak E., 2016, Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 10. Palak M., 2016, Nowe oblicza przedmieść. Socjologiczne studium suburbanizacji w Polsce na przykładzie Rzeszowa, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Płaziak M., Szymańska A.I., 2015, Sektor budowlany w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego oraz sytuacji mieszkaniowej w województwie małopolskim, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(2), s. 94-112.
 12. Poskart R., 2012, Changes in Polands' housing loan market in 2004-2010, Nauki O Finansach, (10), s. 97-115.
 13. Salenger M., 2015, The Personal Decisions That Govern Sprawl. In E. Talen (Ed.), Retrofitting Sprawl (s. 81-99), Athens: University of Georgia Press.
 14. Zaniewska H., Dąbkowski N., 2011, Budownictwo mieszkaniowe i jego standardy w Polsce w latach 1991-2011, Problemy Rozwoju Miast, 10(1), s. 123-133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu