BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiechetek Łukasz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Introduction of Geographic Information Systems into Business Education. The Case of Polish Students of Logistics
Wprowadzenie systemów informacji geograficznej do edukacji biznesowej na przykładzie polskich studentów logistyki
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 3, s. 147-160, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja biznesowa, System Informacji Przestrzennej, Studenci
Business education, Geographic Information System (GIS), Students
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L86; M20; D83
summ., streszcz.
Abstrakt
Opracowanie zawiera wprowadzenie do tematyki GIS oraz przedstawia główne obszary wykorzystania systemów informacji geograficznej. Główną część pracy stanowi charakterystyka programu przedmiotu pn. 'E-logistyka i GIS' przygotowanego dla studentów logistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor analizuje także opinie studentów na temat GIS i przedstawia główne wnioski wynikające z badań ilościowych w formie kwestionariusza internetowego przeprowadzonego w styczniu 2017 r. wśród 96 studentów logistyki. Na końcu artykułu znajduje się propozycja dotycząca kontynuacji niniejszych badań. Autor zbadał opinie studentów logistyki na Wydziale Ekonomicznym UMCS, a więc niewielką grupę młodych ludzi. Przyszłe badania powinny być rozszerzone o inne grupy respondentów w celu porównania uzyskanych wyników z opiniami studentów z różnych kierunków studiów i uniwersytetów w Polsce i za granicą. (abstrakt oryginalny)

This article aims to extend current research in the area of teaching geographic information systems (GIS) in business faculties. GIS has a lot of areas of usage (logistics, trade, marketing, infrastructure management, public administration, archaeology, geology, meteorology forestry, agriculture environmental monitoring, aviation, statistics, education), however, it is not a popular subject especially in business school programs. Young people quickly learn and use new applications and technologies. Therefore, the author presents the GIS classes framework and the opinions of students about their knowledge and perception of GIS. The article contains the theoretical background of GIS and presents the main areas of geographic information systems usage. The main part of the paper is a framework of E-logistics and GIS programme prepared for the students of logistics at Maria Curie-Skłodowska University in Poland. The author also analyzes students' opinions about GIS and presents main conclusions derived from quantitative research conducted in a form of online questionnaire performed in January 2017 among a group of 96 students of logistics. At the end of the article, there can be found the proposal for future research. The author examined only the students of logistics at the Faculty of Economics, thus, a small group of young people. Some future research should be performed in order to compare the obtained results with GIS-related programmes from different universities in Poland and abroad. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DiBiase D., Demers M., Johnson A., Kemp K., Taylor Luck A., Plewe B. & Wentz E. (Eds.) Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge, Association of American Geographers, Washington, 2006.
 2. Estaville L.E., GIS and Colleges of Business: A Curricular Exploration, "Journal Of Real Estate Literature" 2007, vol. 15, no. 3.
 3. Fagin T., & Wikle T., The Instructor Element of GIS Instruction at US Colleges and Universities, "Transactions In GIS" 2011, vol. 15, no. 1.
 4. Fuller B. & Bradbard D., An Entrepreneurial Application of a Geographic Information System, "Decision Sciences Journal Of Innovative Education" 2009, vol. 7, no. 1.
 5. Holstein AL., Geographic Information and Technologies in Academic Libraries: An ARL Survey of Services and Support, "Information Technology & Libraries" 2015, vol. 34, no. 1.
 6. King M. & Arnette A., Integrating Geographic Information Systems in Business School Curriculum: An Initial Example, "Decision Sciences Journal Of Innovative Education" 2011, vol. 9, no. 3.
 7. Miller F., Mangold W. & Holmes T., Integrating Geographic Information Systems (GIS) Applications Into Business Courses Using Online Business Geographics Modules, "Journal Of Education For Business" 2006, vol. 82, no. 2.
 8. Miller F., Mangold W., Roach J., Brockway G., Johnston T., Linnhoff S., McNeely S., Smith K. & Holmes T., RacerGISOnline: Enhancing Learning in Marketing Classes with Web-based Business GIS, "Marketing Education Review" 2014, vol. 24, no. 1.
 9. National Geographic Society. Retrieved from http://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/ (access: 31.01.2017).
 10. Geoinformation Portal gisplay.pl, Oprogramowanie GIS, Retrieved from http://www.gisplay.pl/gis/oprogramowanie-gis.html (access: 31.01.2017).
 11. Software.informer, Most popular GIS software. Retrieved from http://gis.software.informer.com/software/ (access: 31.01.2017).
 12. Wallentin G., Hofer B. & Traun C., Assessment of Workforce Demands to Shape GIS&T Education, "Transactions In GIS" 2015, vol. 19, no. 3.
 13. Wikle T. & Fagin T. GIS Course Planning: A Comparison of Syllabi at US College and Universities, "Transactions In GIS" 2014, vol. 18, no. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.147
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu