BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stryjakiewicz Tadeusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Męczyński Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Klasa kreatywna w dużym mieście
Creative Class in a Big City
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 31, s. 97-109, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Socjologia miasta, Integracja społeczna, Kreatywność
City, City sociology, Social integration, Creativity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja roli klasy kreatywnej w mieście, mobilności tej kategorii osób oraz rozpoznanie czynników przyciągania i odpychania reprezentantów różnych kategorii klasy kreatywnej wobec miasta. Analiza opiera się na dwóch projektach badawczych: ACRE (Accommodating Creative Knowledge. Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union; the project from the 6th Framework Programme of the European Union) oraz CREA.RE (Creative Regions; the project from the INTERREG IV C, coordinated by the Poznań City Hall).(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to disscuss the following issues: a) a role of the creative class in a city, b) mobility of the creative class, c) a significance of the pull or push factors for the reperesentatives of the different groups of the creative class to live and work in a city. The analysis is based on two research projects: 1) ACRE - Accommodating Creative Knowledge. Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union (the project from the 6th Framework Programme of the European Union), 2) CREA.RE - Creative Regions (the project from the INTERREG IV C, coordinated by the Poznań City Hall). The results of the empirical analysis are presented mainly on the example of the Poznań Metropolitan Region (POM).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson A. 1985. Creativity and regional development. Papers of the Regional Science Association, 56: 5-20.
 2. Chojnicki Z., Czyż T. 2008. Gospodarka oparta na wiedzy jako czynnik rozwoju regionalnego. [W:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 146-158.
 3. Department for Culture, Media and Sport 1998. Creative Industries Mapping Document.
 4. Florida R. 2002. The rise of the creative class and how it's transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books, New York.
 5. Florida R. 2005a. Cities and the creative class. Routledge, New York.
 6. Florida R. 2005b. The flight of the creative class. Harper, New York.
 7. Grossetti M., Engsig J., Martin-Brelot H. 2008. Why are they here? First analysis of the WP-5 data set. LISST, Toulouse (niepublikowane materiały projektu ACRE).
 8. Guilford J.P. 1950. Creativity. American Psychologist, 5, 9: 444-454.
 9. Hall P. 2004. Creativity, culture, knowledge and the city. Built Environment, 30, 3: 256-258.
 10. Malecki E.J. 2000. Knowledge and regional competitiveness. Erdkunde, 54, 4: 334-351.
 11. Męczyński M. 2015. The role of creativity and innovativeness of firm managers in socio-economic development: the case of the Poznań Metropolitan Region. [W:] G. Micek (red.), Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces. Ashgate (w druku).
 12. Mooney R. 1963. A conceptual model for integrating four approaches to the identification of creative talent. [W:] C.W. Taylor, F. Barron (red.), Scientific creativity: Its recognition and development. New York, Wiley, s. 331-340.
 13. Musterd S., Bontje M., Chapain C., Kovács Z., Murie A. 2007. Accomodating creative knowledge: A literature review from a European perspective. ACRE Report 1. AMIDSt, Amsterdam.
 14. Nęcka E. 2001. Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 15. Pratt A.C. 2008. Creative cities: the cultural industries and the creative class. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 90, 2: 107-117.
 16. Scott A.J. 2006. Creative cities: Conceptual issues and policy questions. Journal of Urban Affairs, 28, 1: 1-17.
 17. Stryjakiewicz T. 2008a. Regiony kreatywnej wiedzy - zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. [W:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 129-145.
 18. Stryjakiewicz T. 2008b. Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 105-119.
 19. Stryjakiewicz T., Męczyński M. 2010. Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 20. Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K. 2008. Sektor kreatywnej wiedzy w Poznaniu i powiecie poznańskim w świetle wyników międzynarodowego projektu badawczego ACRE. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 301-318.
 21. Stryjakiewicz T., Stachowiak K. 2010. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 22. Tőrnqvist G. 1983. Creativity and the renewal of regional life. [W:] A. Buttimer (red.), Creativity and context. Lund Studies in Geography, Series B, 50: 91-112.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu