BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ewertowski Wojciech (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sowada Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Użytkownicy zewnętrzni polskiego miasta - wnioski z warsztatów gallery walk
City Users in Poland. Summary of the Gallery Walk Workshop
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 31, s. 123-130, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Socjologia miasta, Funkcje miasta
City, City sociology, Town function
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki warsztatów gallery walk przeprowadzonych podczas seminarium podsumowującego projekt EBEH: "Przyjezdni w strukturze miasta - miasto wobec przyjezdnych, analiza struktur społeczno-przestrzennych miasta w kontekście teorii «użytkownika zewnętrznego»". Warsztaty stanowiły formę dyskusji o czterech grupach użytkowników zewnętrznych polskich miast: studentach, turystach, obcokrajowcach i mieszkańcach strefy podmiejskiej, brali w nich udział eksperci z różnych dyscyplin zajmujących się problematyką miasta. Wyniki dyskusji odniesione zostały do przyjętych założeń teorii "użytkownika zewnętrznego". Umożliwiło to odpowiedź na pytanie, czy użytkownicy zewnętrzni odgrywają tak znaczącą rolę w kształtowaniu struktury miasta polskiego, jak jest to opisane w literaturze w przypadku miast zachodnioeuropejskich.(abstrakt oryginalny)

This paper is a result of the gallery walk workshop conducted in a group of specialists from various branches of science connected with the urban research, during the seminary summarizing the EBEH Project "Guests in a City - a City in relation to visitors - analysis of socio-spatial city structures in context of the City Users theory". The gallery walk method was used as a tool to stimulate the discussion on four groups of city users in polish cities: students, tourists, foreigners and suburbs inhabitants. The results of discussion were compared with some main assumptions of the City Users theory. This approach helped authors to answer their main question: Are city users in polish cities as important as they are in described cases from Western Europe?(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fasse B., Kolodner J. 2000. Evaluating Classroom Practices Using Qualitative Research Methods: Defining and Refining the Process. [W:] B. Fishman, S. O'Connor-Divelbiss (red.), Fourth International Conference of the Learning Sciences. Erlbaum, Mahwah, s. 193-198.
  2. Francek M. 2006. Promoting Discussion in the Science Classroom Using Gallery Walks. Journal of College Science Teaching, 36(1): 27-31.
  3. Holbrook J., Kolodner J. 2000. Scaffolding the Development of an Inquiry-Based (Science) Clasroom. [W:] B. Fishman, S. O'Connor-Divelbiss (red.), Fourth International Conference of the Learning Sciences. Erlbaum, Mahwah, s. 221-227.
  4. Judd D. 2003. Visitors and the Spatial Ecology of the City. [W:] L. Hoffman, S. Fainstein, D. Judd (red.), Cities and Visitors. Regulating People, Markets and City Space. Blackwell Publishing, Oxford-Malden, s. 23-38.
  5. Kolodner J. 2002. Facilitating the Learning of Design Practices: Lessons Learned from an Inquiry into Science Education. Journal of Industrial Teacher Education, 39(3).
  6. Martinotti G. 1996. Four Populations: Human Settlements and Social Morphology in Contemporary Metropolis. European Review, 4(1): 1-21.
  7. Nuvolati G. 2003. Resident and Non-resident Populations: Quality of Life, Moblity and Time Policies. The Journal of Regional Analysis and Policy, 33(2): 67-83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu