BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bródka Dawid Stanisław (Warsaw University of Life Sciences - SGGW), Chciałowski Marcin (Warsaw University of Life Sciences)
Tytuł
Price Volatility in Macroeconomic Structure of Production in Poland
Zmienność cen w makroekonomicznej strukturze produkcji w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 3, s. 5-13, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Struktura produkcji, Austriacka szkoła ekonomii, Statystyka matematyczna
Production structure, Austrian School, Mathematical statistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarto wyniki badań empirycznych w ramach teorii struktury produkcji szkoły austriackiej w ekonomii, dotyczące zmienności cenowej w polskiej gospodarce w latach 2010-2016. W badaniach wykorzystano dane o indeksach cenowych dla różnych etapów struktury, które zostały poddane obróbce statystycznej. Badania częściowo potwierdziły założenia teoretyczne w zakresie różnic w zmienności cenowej w gospodarce, w której największą zmienność odnotowano w zakresie dóbr nieprzetworzonych. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zakresie zmienności cenowej między etapem dóbr pośrednich i konsumpcyjnych. (abstrakt oryginalny)

In this article an empirical analysis of price volatility was conducted, on the basis of Polish macroeconomic data from 2010-2016 and theoretical framework proposed by Austrian School of Economics. The research was carried out using a number of statistical methods used on price indices representing different stages of production. The analysis allowed to establish conclusions about differing degree of price movements throughout Polish economy and its sectors, where prices of goods produced at the beginning of the structure were characterised by higher volatility than those produced in other branches. No statistically significant difference in price volatility was noted between consumer goods and intermediate goods stage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansari, A.R., Bradley, R.A. (1960). Rank-Sum Tests for Dispersions. The Annals of Mathematical Statistics, 31, 4, 1174-1189.
 2. Bohm-Bawerk, E. von. (1930). The Positive Theory of Capital. G.E. Sechert & Co., New York.
 3. Brown, M.B., Forsythe, A.B. (1974). Robust tests for the equality of variances. Journal of the American Statistical Association, 69, 364-367.
 4. Butos, W.N. (2001). Garrison and the "Keynes Problem". The Quarterly Journal of Austrian Economics, 4, 3, 5-16.
 5. Cochran, J.P. (2011). Hayek and the 21st century boom-bust and recession-recovery. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 14, 3, 263-287.
 6. Denkowska, S., Fijorek, K., Salamaga, M., Sokołowska, A. (2009). Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji. Przegląd Statystyczny, 56, 3-4.
 7. Fahoome, G.F. (2002). Twenty Nonparametric Statistics And Their Large Sample Approximations. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 1, 2, 248-268.
 8. Garrison, R.W. (2002). Time and Money. Taylor & Francis Group, London and New York.
 9. Hayek, F.A. (2008). Prices and Production. [In:] F.A. Hayek (Ed.), Prices & Production and Other Works. Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.
 10. Huerta de Soto, J. (2006). Money, Bank Credit, and Economic Cycles. Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.
 11. Huerta de Soto, J. (2008). The Austrian School: Market Order and Entrepreneurial Creativity. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham UK.
 12. Huerta de Soto, J. (2011). Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza. Instytut Misesa, Warszawa.
 13. Jędruchniewicz, A. (2013). Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu. Bank i Kredyt, 44 (1), 99-118.
 14. Lachmann, L.M. (1978). Capital and Its Structure. Sheed Andrews and McMeel Inc, Kansas City.
 15. Mises, L. von (1953). The Theory of Money and Credit. Yale University Press, New Haven.
 16. Menger, C. (2007). Principles of Economics. Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.
 17. Razali, M.R., Wah, Y.B. (2011). Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolomogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests. Journal of Statistical Modelling and Analytics, 2, 1, 21-33.
 18. Rothbard, M.N. (2008). Ekonomia wolnego rynku. Fijor Publishing, Warszawa.
 19. Royston, P. (1995). Remark AS R94: A Remark on Algorithm AS181: The W-test for Normality. Journal of Royal Statistical Society, 44, 4, 547-551.
 20. Skousen, M. (2011). Struktura produkcji: Giełda, kapitał, konsumpcja. Fijor Publishing, Warszawa.
 21. Skousen, M. (2015). Logika ekonomii. Fijor Publishing, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.3.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu