BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kontsevaya Stanislava (Russian Timiryazev State Agrarian University)
Tytuł
Analysis and Control of Government Subsidies for Investments in Agriculture of the Russian Federation
Analiza i kontrola rządowych subwencji inwestycyjnych w rolnictwie w Federacji Rosyjskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 3, s. 25-33, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wspieranie rolnictwa, Klastry
Agriculture, Agriculture support, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Dotacje są ważną częścią rozwoju rolnictwa w Rosji. Zdecydowana większość gospodarstw rolnych ma ujemną marżę zysku bez wsparcia rządu. Porównując kwotę wsparcia rządowego w Polsce i Rosji, wynosiła ona 76,21 mln PLN na 1000 km2 gruntów rolnych w Polsce wobec 6,35 mln PLN w Rosji w 2014 r. Taka sytuacja prowadzi do niskiej produktywności rolnictwa w Rosji. W związku z tym, że rosyjskie rolnictwo jest ekstensywne, rząd podjął decyzję, aby przyznać około 40% kwoty wsparcia na pokrycie kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na rozwój materialnych i technicznych urządzeń rolniczych. Program ten nie jest popularny i obejmuje 3,55% ogółu gospodarstw rolnych. W celu oszacowania efektywności wykorzystania subsydiów przeprowadzono analizę skupień metodą k-średnich. Wyodrębniono trzy skupienia, w zależności od efektywności wykorzystania dotacji. Zalecane są procedury kontrolne w celu efektywnego wykorzystania wsparcia rządowego. (abstrakt oryginalny)

Subsidies are an important part of development of agriculture in Russia. The vast majority of agricultural holdings have negative profit margin without government support. Comparing an amount of government support in Poland and in Russia, it was equal to 76.21 m PLN for 1,000 km2 of agricultural land in Poland versus 6.35 m PLN in Russia in 2014. Such situation leads to low productiveness of agriculture in Russia. As Russian agriculture is extensive, the Government has made a decision to assign about 40% of the support amount to recover rate of investment loans intended for development of material and technical facilities of agriculture. This program is not popular and it involves 3.55% of the total number of agricultural holdings only. In order to estimate efficiency of utilization of subsidies a cluster analysis was made by means of K-mean method. It revealed 3 clusters depending on efficiency of subsidies utilization. Some control procedures are suggested to manage efficiency of utilization of government support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borniakov, E. (2011). International experience of government support of agriculture. The Bulletin of Izhevsk State Agricultural Academy, 2, 11-16.
  2. Everitt, B., Landau, S. Leese M., Stahl, D. (2011). Cluster Analysis. 5th ed. Wiley, Chichester, UK.
  3. Kolosova, T. (2016). International experience of government support of agriculture. Economics of Agricultural and Processing Companies, 5, 67-70.
  4. Kontsevaya, S. (2016). Peculiarities of the State Support of Agricultural Product Manufacturers and Control of its Intended Utilization in Russia and Central European countries. The Bulletin of Izhevsk State Agricultural Academy, 3 (48), 62-69.
  5. Lance, G., Williams, W. (1967). A general theory of classificatory sorting strategies: 1. Hierarchical systems. Computer Journal, 9, 373-380.
  6. Makles, A. (2012). Stata tip 110: How to get the optimal k-means cluster solution. Stata Journal, 12, 347-351.
  7. Webb, P., Block, S. (2010). Support for agriculture during economic transformation: impacts on poverty and undernutrition. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 31 July 2012, 109 (31), 12309-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.3.30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu