BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ewertowski Wojciech (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sowada Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie miary entropii do badania zmian w zróżnicowaniu regionalnym Polski
Application of the Entropy Measure to the Study of Changes in Poland's Regional Differences
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 32, s. 17-30, rys., wykr., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Statystyka, Entropia
Regional diversity, Statistics, Entropy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono zastosowanie entropijnej statystyki Shannona i algorytmu opracowanego przez Semple'a i Gauthier w badaniu zmian w zróżnicowaniu regionalnym Polski. Dokonano oceny wartości poznawczej tej metody ze względu na możliwość analizy relacji między nierównościami między- i wewnątrzregionalnymi.(abstrakt oryginalny)

The article presents the use of Shannon entropy statistics and algorithm developed by Semple and Gauthier in the study of changes in the Polish regional differences. The assessment of the cognitive value of this method due to the possibility of analyzing the relationship between inter- and intraregional inequalities is shown.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batty M. 2010. Space, scale, and scaling in entropy maximizing. Geographical Analysis, 42: 395-421.
 2. Blakely E.J., Bradshaw T.K. 2002. Planning local economic development. Theory and practice. Sage Publication, Thousand Oaks.
 3. Czyż T. 2002. Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. Studia Regionalne i Lokalne, 2-3: 5-14.
 4. Czyż T. 2012. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym. Przegląd Geograficzny, 84, 2: 219-236.
 5. Czyż T., Hauke J. 2015. Spatial entropy in regional analysis. Quaestiones Geographicae, 34(4): 30-47.
 6. De la Fuente A. 2002. On the sources of convergence: a close look at the Spanish regions. European Economic Review, 46(3): 569-599.
 7. Domański R. 2012. Ewolucyjna gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. European Commision EU 2014. Investment for jobs and growth. Promoting development and good governance in EU regions and cities. Six report on economic, social and territorial cohesion. Region and Urban Commission, Brussels.
 9. Ezcurra R. 2007. In income inequality harmful for regional growth? Evidence from the European Union,. Urban Studies, 44, 10: 1953-1971.
 10. Gauthier H.L., Semple R.K. 1974. Trends in regional inequalities in the Brazilian economy 1947-1966. [W:] R.S. Thoman (red.), Methodology and case studies. Vol. I. Proceedings of the Commission on Regional Aspects of Development of the IGU. Hayword, California, USA, s. 249-266.
 11. Kudrycka I. 2014. Analiza konwergencji rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2001-2012. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6: 51-66.
 12. Semple R.K., Gauthier H.L. 1972. Spatial-temporal trends in income inequalities in Brasil. Geographical Analysis, 2: 189-179.
 13. Shannon C.E. 1948. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27: 379-423, 623-656.
 14. Shannon E., Weaver W. 1949. The mathematical theory of communication, University of Illinois Press, Urbana, Illinois.
 15. Szlachta J. 2013. Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce - poziom województw. KPZK PAN, Studia, CLV, Warszawa.
 16. Werner P., Korcelli P., Kozubek E. 2014. Population potential as a modulator of land use changes in Poland's metropolitan areas. Quaestiones Geographicae, 33(2): 37-50.
 17. Wędrowska E. 2010. Wykorzystanie entropii Shannona i jej uogólnień do badania rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej dyskretnej. Przegląd Statystyczny, LVII, 4: 39-53.
 18. Wędrowska E. 2012. Miary entropii i dywergencji w analizie struktur. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 19. Wilson A.G. 1967, A statistical theory of spatial distribution models. Transport Research, 1: 253-269.
 20. Wilson A.G. 1970. Entropy in urban and regional modelling. Pion Press, London.
 21. Wilson A.G. 2010. Entropy in urban and regional modeling: retrospect and prospect. Geographical Analysis, 42: 364-394.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu