BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łakomy-Zinowik Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Public-Private Partnership as an Alternative Source of Financing of Public Tasks
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2017, t. 16, nr 1, s. 75-86, wykr., bibliogr. 18 poz.
Economics and Law
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Regulacje prawne, Źródła finansowania
Public-Private Partnerships (PPP), Legal regulations, Source of financing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K23; E66, H40, H68
summ.
Abstrakt
Aim: The paper touches upon the issue of public-private partnership (PPP) as an alternative form of realising public tasks by the local authorities (Polish short: JST) in Poland. Motivation: Since 2009, the cooperation between the public and private sector has been used to an increasingly large extent in various areas of economy. The first part of the paper presents the legislation concerning the public-private partnership in Poland for the years 2009-2014 that regulates, defines and details the cooperation between both sectors. In order to present the scale of using the private-public partnership framework by local authorities in Poland, the last part of the text analyses reports originating from the Ministry of Economy, Polish Agency for Enterprise Development and the Public-Private Partnership Institute concerning the public-private partnership industry and concessions in Poland for the years 2009-2014. Results: Analysis of data and its interpretation were used in order to set out the perspectives for the development of the private-public partnership industry in Poland for future years. The statutory obligation to realise local authorities' own tasks, combined with the limited amount of budget resources, forces the local authorities to look for alternative solutions. In the light of the analyses presented here, the public-private partnership framework may become a solution for the scarcity of financial resources for many communes, poviates and regions in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniuk, J.R. (2009). Nowa regulacja partnerstwa publiczno-prywatnego. In M. Urbaniec (Ed.), Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego, Częstochowa: Educator.
 2. European Commission. (2003). Guidelines on successful public-private partnership. Retrieved 30.08.2015 from http://ec.europa.eu.
 3. European Commission. (2004). Project Cycle Management Guidelines. Retrieved 30.08.2015 from http://ec.europa.eu.
 4. Geddes, M. (2005). Making Public Private Partnerships Work: Building Relationships And Understanding Cultures. Aldershot: Gower Publishing.
 5. Herbst, I., Jagusztyn-Krynicki, T., Nowosiadły, E., Kalicki, M., & Mysiorski, B. (2015). 6 lat PPP w Polsce. Raport Fundacji Centrum PPP. Retrieved 30.08.2015 from http://www.centrum-ppp.pl.
 6. NIK. (2015). Informacja o wynikach kontroli. Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Retrieved 30.08.2015 from https://www.nik.gov.pl.
 7. Partnerstwo Publiczno-Prywatne. (2015). Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013. Retrieved 30.08.2015 from http://www.kdg.waw.pl.
 8. Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. (2015). Retrieved 30.08.2015 from http://bazappp.gov.pl.
 9. Portal Funduszy Europejskich. (2015). Retrieved 30.08.2015 from https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl.
 10. Project Finance Poland. (2015). Retrieved 30.08.2015 from http://www.projectfinance.pl.
 11. Public-Private Partnership in Infrastructure Resource Center. (2015). Concessions, Build-Operate-Transfer (BOT) and Design-Build-Operate (DBO) Projects. Retrieved 08.08.2015 from http://pppirc.worldbank.org.
 12. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym [Act of 19 December 2008 on public-private partnership] (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100) (Poland).
 13. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej [Act of 20 December 1996 on municipal or urban engineering] (Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43) (Poland).
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych [Act of 29 August 2014 amending the act - Public Procurement] (Dz.U. 2014 poz. 1232) (Poland).
 15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Act of 29 January 2004 - Public procurement] (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) (Poland).
 16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Act of 8 March 1990 on local government] (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95) (Poland).
 17. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi [Act of 9 January 2009 on concession for public works or services] (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 101) (Poland).
 18. Yescombe, E. (2008). Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu