BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Ewa (Warsaw University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Sustainable Development and the Business Context of CSR Benefits on the Polish Market
Zrównoważony rozwój a kontekst biznesowy korzyści CSR na polskim rynku
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 3, s. 73-81, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Modele biznesowe
Sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR), Business models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano identyfikacji rozwoju innowacyjnych, dobrych praktyk w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce w latach 2011-2016. W badanym okresie stwierdzono, że najwięcej praktyk odnotowano w obszarze społecznego zaangażowania i rozwoju społeczności lokalnych, praktyk w miejscu pracy oraz środowisku. Prowadzone analizy ukazują, ze na polskim rynku w kontekście zrównoważonego rozwoju powstają nowe paradygmaty biznesowe, innowacyjne strategie CSR, jako realizacja SDG w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Efektywność działań CSR jest trudno mierzalna, ale na przykładzie analizowanych przedsiębiorstw można stwierdzić, że kształtują wartość niematerialną jak również materialną. Wartość niematerialna to kapitał społeczny i zaufanie do firmy, z kolei wartość materialna to oszczędności i wzrost przychodów. (abstrakt oryginalny)

This paper identifies the development of innovative, good practices in CSR and sustainable development in Poland in 2011-2016. In the researched years, it was found that the greatest number of practices were recorded in the area of social involvement and development of local communities, workplace and environmental practises. The conducted analyses show that in the Polish market in the context of sustainable development, there are emerging new business paradigms, innovative CSR strategies as SDG's implementation to building the competitive advantage of companies. The effectiveness of CSR activities is difficult to measure. On the example of the analysed companies it can be stated that they shape the intangible as well as tangible value. The intangible values are the social capital and trust in the company, while the tangible values are savings and revenue growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2030. Retrieved from www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/agenda-2030/ [accessed: 14.07.2017].
 2. Aniszewska, G. (2012). CSR na stronach internetowych - wykorzystanie Internetu w komunikacji z interesariuszami. [In:] P. Płoszajski (Ed.), SGH. Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, Wydaw. SGH, Warszawa, 95-96.
 3. Borys, T. (2012). Trwały i zrównoważony rozwój. [In:] W. Gasparski (Ed.), PWN. Biznes, etyka, odpowiedzialność. PWN, Warszawa, 478-479.
 4. Breakthrough Business Models: Exponetially More Social, Lean, Integrateg adb Circular, Volans and Business and Sustainable Development Commission, 2016.
 5. CSR consulting (2016). SDGs w praktyce. Przewodnik dla firm. Warszawa.
 6. Dmitruk, J. (2016). Relacje inwestorskie a wartość spółek giełdowych. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 7. FOB, Raport. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Warszawa, 2011, 2012-2017.
 8. From My World to Our World: What the Sustainable Development Goals Mean for Business, Corporate Citizenship (2015). Retrieved from www.csrinfo.org/10-raportowania-niefinansowego-polsce/ [accessed: 29.06.2017].
 9. Fundacja CentrumCSR.pl (2016). Raport. Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria i praktyka. Warszawa.
 10. Guide, Jr. V.D.R, Jayaraman, V., Linton, J.D. (2003). Building contingency planning for closed loop supply chains with product recovery. Journal of operations Management, 21, 3, 261-262.
 11. Kardas, J.S., Jasińska, M. (2010). Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji. Studio Emka, Warszawa.
 12. Lewicka-Starzałecka, A. (2006). Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. IFiSPAN, Warszawa.
 13. Makower, J. (2009). Strategies for the Green Economy. Opportunities and Challenges in the New World of Business. Mc- Graw-Hill, New York.
 14. Makuch, Ł. (2012). Zrównoważony rozwój podstawa budowania wartości przedsiębiorstw. [In:] FOB. Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR. FOB, Warszawa, 14-17.
 15. Mączyńska, E. (2010). Ordo. Ustrój równowagi - poszukiwania i prognozy. [In:] E. Mączyńska, P. Pysz (Eds), PTE. Idee Ordo i społeczna gospodarka rynkowa. PTE, Warszawa, 185-189.
 16. Porter, M., Kramer, M. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, January/February.
 17. Stawicka, E. (2015). Corporate Social responsibility in the SME sector. An analysis of the key aspects and pillars of developing the CSR startegy. [In:] M. Rojek-Nowosielska (Ed.), Social Responsibility of Organizations Directions of Changed. Publishing House of Wroclaw University of Economics Wrocław, 171-172.
 18. Szmelter, A. (2016). Specifics of closed loop supply chain management in the food sector. Logistyka Odzysku, 3 (20), 80-81.
 19. Waddock, S.A., Graves, S.B. (1997). The Corporate Social Performence - Financial Performence Link. Stategic Management Journal, 18 (4), 303-319.
 20. Woźniczka, J. (2016). The ethical dilemmas in marketing - the positive ideas and its desirable and undesirable consequences. Acta Scientiarium Polonorum Oeconomia, 15 (4) 199-200.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.3.35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu