BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Antonina (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
Tytuł
Stosunek społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością na podstawie badań z lat 1993-2013 : jak postępuje proces integracji?
The Social Attitudes to Disabled Persons 1993-2013 : the Integration Process
Źródło
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, t. 13, nr 3, s. 232-242, wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Integracja społeczna, Osoby niepełnosprawne, Postawy społeczne, Stereotypy
Social integration, Disabled people, Social attitudes, Stereotypes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania dotyczyły wielu wymiarów postaw społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych: sposobu ich postrzegania, należnych im praw i przywilejów, szans na partycypację w różnych sferach życia, a także istniejących stereotypów, barier i uprzedzeń przeciwdziałających integracji.(fragment tekstu)

The article presents the results of two comparative studies on social attitudes to disabled persons, conducted in Poland on representative national samples in 1993 and 2013. The main purpose of the study was identification of the social barriers restraining the integration process of disabled people into various spheres of social life and social relationships. The twenty years period between studies enables the comparison of changes and their dynamics in the integration v/s separation oriented tendencies of our society towards the disabled, and indicate the areas where the perceived distance is still most visible. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Lejzerowicz M., Książkiewicz I., Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe, Gaskor, Wrocław 2012.
 2. Rozmus P., Jedlikowska D., Łuczaj K., Polityka społeczna wobec niepełnosprawności. Teoria badań i praktyka działań na podstawie konkretnych przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, "Studia Socjologiczne" 2014; 2, 213: 63-83.
 3. Ostrowska A., Niepełnosprawni w społeczeństwie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994.
 4. Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996.
 5. Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.
 6. Gorajewska D., Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Integracja, Warszawa 2006.
 7. Zima-Parjaszewska M., Prawo do życia bez przemocy (Projekt "Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną - badanie pilotażowe), "Społeczeństwo dla Wszystkich" 2014; 1.
 8. Korzeniowski K., Bedyńska S., Brzezicka A., Radkiewicz P., Skarżyńska K., Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Raport z badania ogólnopolskiego, PAN, Instytut Psychologii, Warszawa 2009.
 9. Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 2001.
 10. Firkowska-Mankiewicz A., Zdolnym być... Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999:17-18.
 11. Giza-Poleszczuk A., Przestrzeń społeczna, w: A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000: 97-167.
 12. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 13. Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 14. Żuraw H., Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2008.
 15. Woźniak Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu. Academica, Warszawa 2008.
 16. CBOS, Komunikat z badań "Nastroje społeczne" w styczniu 1993. www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1993/K_006_93.PDF; dostęp: 23.05.2015.
 17. CBOS, Komunikat "Nastroje społeczne" (styczeń 2013). www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_006_13.PDF; dostęp: 23.05.2015.
 18. Krauze A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2004.
 19. Davis F., Deviance Disavowal: The Management of Strained Interaction by the Visible Handicapped. "Social Problems" 1964; 9, 2: 120-132.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-7398
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.024.4782
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu