BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Narcizo Ramon Baptista (Fluminense Federal University, Brazil), Canen Alberto G. (Federal University of Rio de Janeiro, Brazil), Tammela Iara (Fluminense Federal University, Brazil)
Tytuł
A Conceptual Framework to Represent the Theoretical Domain of "Innovation Capability" in Organizations
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2017, vol. 13, nr 1, s. 147-166, rys., tab., bibliogr. s. 162-165
Tytuł własny numeru
Innovation Capabilities : Affirming an Oxymoron?
Słowa kluczowe
Zdolności dynamiczne, Innowacyjność, Modele referencyjne
Dynamic capabilities, Innovative character, Reference models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Termin "zdolność do innowacji" był wielokrotnie stosowany w literaturze z zakresu innowacyjności, ale nadal istnieje znaczna rozbieżność co do jego znaczenia i implikacji dla organizacji. Zgoda istnieje co do tego, że być innowacyjnym organizacje musiały posiadać zdolność innowacyjną, a własność tej funkcji nie jest procesem binarnym, a raczej procesem ewolucyjnym. Logika ewolucyjna jest analogiczna do podstawowej struktury modeli dojrzałości organizacyjnej. Jednakże literatura włączająca zdolności innowacyjne do perspektywy dojrzałości jest wciąż ograniczona. Biorąc pod uwagę te przesłanki, z szerokiego badania bibliograficznego, niniejszy artykuł przedstawia ramy odniesienia do reprezentowania całej teoretycznej dziedziny zdolności innowacyjnych. Jego celem jest klasyfikacja głównych typów modeli dotyczących tego konstruktu dostępnych w literaturze referencyjnej. Jest on zorganizowany na coraz większym poziomie złożoności, dzięki czemu każdy poziom tworzy konceptualne warunki budowy bardziej wszechstronnych modeli. Podobnie jak w przypadku zastosowań głównych dla modeli dojrzałości, istnieją trzy podstawowe poziomy: opisowy, porównawczy oraz normatywny model zdolności innowacyjnych. Biorąc pod uwagę te skumulowane ramy, autorzy twierdzą, że należy w pełni zrozumieć zdolność innowacyjną do badania, biorąc pod uwagę modele dojrzałości. (abstrakt oryginalny)

The term 'innovation capability' has been used recurrently in the innovation literature, but there is still considerable divergence about its meaning and implication to organizations. A consensus exists that, to innovate, organizations must possess innovation capability, and that the ownership of this feature is not a binary process, but rather an evolutionary level process. This evolutionary logic is analogous to the basic structure of organizational maturity models. However, the literature integrating innovation capability into a maturity perspective is still limited. Considering these premises, from a broad bibliographical research, this article presents a framework of reference to represent the entire theoretical domain of innovation capability. Its purpose is to classify the main types of models about this construct available in the reference literature. It is organized at increasing levels of complexity, so that each level creates the conceptual conditions for the construction of more comprehensive models. Similar to the main use cases for maturity models, there are three basic levels for the framework: descriptive; comparative; and, finally, prescriptive models of innovation capability. Considering this cumulative framework, the authors argue that, to be fully understood, innovation capability should be studied using the perspective of maturity models. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahlemann, F., & Gastl, H. (2007). Process model for an empirically grounded reference model construction. In P. Fettke & P. Loos (Eds.), Reference modeling for business systems analysis (pp. 77-97). Hershey, PA: Idea Group Pub.
 2. Akman, G. Sen, & Yilmaz, C. (2008). Innovative capability, innovation strategy and market orientation: An empirical analysis in Turkish software industry. International Journal of Innovation Management, 12(1), 69- 111.
 3. Assink, M. (2006). Inhibitors of disruptive innovation capability: A conceptual model. European Journal of Innovation Management, 9(2), 215-233.
 4. Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. Management Decision, 47(8), 1323-1339.
 5. Bessant, J. R. (2003). High-involvement Innovation: Building and Sustaining Competitive Advantage through Continuous Change. Hoboken, NJ: J. Wiley.
 6. Chrissis, M. B., Konrad, M., & Shrum, S. (2006). CMMI ® Second Edition: Guidelines for Process Integration and Product Improvement. SEI Series in Software Engineering.
 7. Corsi, P., & Neau, E. (2015). Innovation Capability Maturity Model. Hoboken, NJ: ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc.
 8. Cusumano, M. A. (2010). Staying Power: Six Enduring Principles for Managing Strategy and Innovation in an Uncertain World (Lessons from Microsoft, Apple, Intel, Google, Toyota and More). Oxford: OUP.
 9. De Bruin, T., Freeze, R., Kaulkarni, U., & Rosemann, M. (2005). Understanding the main phases of developing a maturity assessment model. Australasian Conference on Information Systems (ACIS) (pp. 8-19). Retrieved from http://eprints.qut.edu.au/25152/
 10. Essmann, H. E. (2009). Toward innovation capability maturity. Doctoral dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch.
 11. Esterhuizen, D., Schutte, C., & Du Toit, A. (2012). A knowledge management framework to grow innovation capability maturity. SA Journal of Information Management, 14(1), 1-10.
 12. Forsman, H. (2011). Innovation capacity and innovation development in small enterprises. A comparison between the manufacturing and service sectors. Research Policy, 40(5), 739- 750.
 13. Francis, D. L. (2000). Assessing and improving innovation capability in organizations. Doctoral dissertation, University of Brighton.
 14. Francis, D., & Bessant, J. (2005). Targeting innovation and implications for capability development. Technovation, 25(3), 171-183.
 15. Guan, J., & Ma, N. (2003). Innovative capability and export performance of Chinese firms. Technovation, 23(9), 737-747.
 16. Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organisations: A dynamic capabilities approach. International Journal of Innovation Management, 5(3), 377- 400.
 17. Lerro, A., Linzalone, R., & Schiuma, G. (2009). Modelling organisational innovation capability: A knowledge- based approach. Proceedings of the 4th IFKAD.
 18. Lin, H. E., McDonough, E. F., Lin, S. J., & Lin, C. Y. Y. (2013). Managing the exploitation/exploration paradox: The role of a learning capability and innovation ambidexterity. Journal of Product Innovation Management, 30(2), 262-278.
 19. Lin, R.-J., Chen, R.-H., & Kuan-Shun Chiu, K. (2010). Customer relationship management and innovation capability: An empirical study. Industrial Management & Data Systems, 110(1), 111-133.
 20. Martinez-Roman, J. a., Gamero, J., & Tamayo, J. a. (2011). Analysis of innovation in SMEs using an innovative capability-based non-linear model: A study in the province of Seville (Spain). Technovation, 31(9), 459-475.
 21. Narcizo, R. B., Canen, A. G., & Tammela, I. (2013). SME's innovation capability as a resource to meet future logistical demands of Brazilian oil industry. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 11(1), 157. Retrieved from http://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2013/ ANNALS-2013-1-21.pdf
 22. O'Cass, A., & Sok, P. (2014). The role of intellectual resources, product innovation capability, reputational resources and marketing capability combinations in firm growth. International Small Business Journal, 32(8), 996-1018.
 23. Olsson, A., Wadell, C., Odenrick, P., & Bergendahl, M. N. (2010). An action learning method for increased innovation capability in organisations. Action Learning: Research and Practice, 7(2), 167-179.
 24. Ottaviano, M. E. (2004). Assessing and improving the enablers of innovation: The development of an Innovation Capability Assessment instrument. Australia: Australian Graduate School of Entrepreneurship at Swinburne University of Technology.
 25. Paulk, M., Curtis, B., Chrissis, M. B., & Weber, C. V. (2002). Capability maturity model for software. In Encyclopedia of Software Engineering (vol. 10, pp. 18-27). Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc.
 26. Peng, D. X., Schroeder, R. G., & Shah, R. (2008). Linking routines to operations capabilities: A new perspective. Journal of Operations Management, 26(6), 730-748.
 27. Pöppelbuß, J., & Röglinger, M. (2011). What makes a useful maturity model? A framework of general design principles for maturity models and its demonstration in business process management. Ecis, Paper 28. Retrieved from http://aisel.aisnet.org/ecis2011/28/
 28. Rangone, A. (1999). A resource-based approach to strategy analysis in small-medium sized enterprises. Small Business Economics, 12(3), 233-248.
 29. Röglinger, M., Pöppelbuß, J., & Becker, J. (2012). Maturity models in business process Management. Business Process Management Journal, 18(2), 328-346.
 30. Romijn, H., & Albaladejo, M. (2002). Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England. Research Policy, 31(7), 1053-1067.
 31. Rosemann, M., & De Bruin, T. (2005). Application of a holistic model for determining BPM maturity. BPTrends, (February), 1-21.
 32. Santos- Vijande, M. L., Gonzalez-Mieres, C., & López-Sanchez, J. A. (2013). An assessment of innovativeness in KIBS: Implications on KIBS' co-creation culture, innovation capability, and performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 28(2), 86-102.
 33. Saunila, M., & Ukko, J. (2012). A conceptual framework for the measurement of innovation capability and its effects. Baltic Journal of Management, 7(4), 355-375. Saunila, M., & Ukko, J. (2013). Facilitating innovation capability through performance measurement: A study of Finnish SMEs. Management Research Review, 36(10), 991-1010.
 34. Saunila, M., Pekkola, S., & Ukko, J. (2014). The relationship between innovation capability and performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 63(2), 234- 249.
 35. Smith, M., Busi, M., Ball, P., & Van Der Meer, R. (2008). Factors influencing an organisation's ability to manage innovation: a structured literature review and conceptual model. International Journal of Innovation Management, 12(04), 655-676.
 36. Som, O., Dreher, C., & Maloca, S. (2010). Innovation Patterns of non-R&D-performing firms in the German manufacturing industry. In 13th Conference of the International Schumpeter Society (vol. 1). Aalborg University, Denmark.
 37. Stentzel, T., Niknam, M., & Ovtcharova, J. (2014). Comparison framework for PLM maturity models. In IFIP International Conference on Product Lifecycle Management (pp. 355-364). Germany: Springer Berlin Heidelberg.
 38. Tang, T.-W., Wang, M. C.-H., & Tang, Y.-Y. (2015). Developing service innovation capability in the hotel industry. Service Business, 9(1), 97-113.
 39. White, M. A., & Bruton, G. D. (2010). The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach. London: Cengage Learning.
 40. Wonglimpiyarat, J. (2010). Innovation index and the innovative capacity of nations. Futures, 42(3), 247-253.
 41. Zhao, H., Tong, X., Wong, P. K., & Zhu, J. (2005). Types of technology sourcing and innovative capability: An exploratory study of Singapore manufacturing firms. Journal of High Technology Management Research, 16(2), 209-224.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20171316
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu