BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Hauke Jan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Sektor usług i jego zmiany w Polsce i innych krajach UE w latach 1995-2012
The Service Sector and its Changes in Poland and Other EU Countries in the Period 1995-2012
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 32, s. 31-43, wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Sektor usług, Rozwój, Usługi biznesowe, Usługi wyspecjalizowane
Services sector, Development, Business services, High professional qualifications
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Dynamicznemu rozwojowi usług, jaki następuje w Polsce od początku lat 90. XX w., towarzyszą przemiany związane ze strukturą sektora usług. Analiza zmian zachodzących w gospodarce prowadzi do wniosku, że coraz większego znaczenia w sektorze usług nabierają usługi wyspecjalizowane, zatrudniające pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, wśród nich usługi o wysokim nasyceniu wiedzą oraz grupa usług dla producentów i dla biznesu. Celem pracy jest prezentacja przemian zachodzących w sektorze usług w Polsce na tle innych państw Europy. Analiza zmian strukturalnych zostanie przeprowadzona w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (NACE), na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i Eurostat.(abstrakt oryginalny)

The current level of development of the services sector in Poland is primarily a consequence of the political and economic conditions that existed in Poland in recent decades. In the period of real socialism, socio-economic policy was aimed at Polish industrial development. The share of employment in services in Poland in 80s. was significantly lower compared with developed European countries. Only political, social and economic changes initiated in Poland in 1989. formed the basis for a more dynamic development of this sector. The 90s were characterized by a rapid increase in employment in service activities. In the years 1990-2011 the share of employed in this sector increased from 37% to 55%. Increased the share of in gross value added. The aim of this paper is to present the changes taking place in the services sector in Poland compared to other European Countries, as well as the characteristics of the spatial differentiation of this process in Poland in terms of regions. Analysis of structural changes will be made based on the Classification of Activities (NACE) (based on data published by the Central Statistical Office and Eurostat. Dynamic development of services which takes place in Poland since the early 90s, was accompanied by changes related to the structure of the service sector. Changes in the structure of the service sector rely on changes in the share of individual service industries. Increasingly important in the service sector become specialized services, employing staff with high professional qualifications, including knowledge intensive services and group of produced and business services. The growing importance of these services is even more important in the context of the knowledge-based economy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D. 1974. The Coming of Post-Industrial Society. Harper Colophon Books, New York.
 2. Clark C. 1940. The Conditions of Economic Progress. Macmillan, London.
 3. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. 2005. Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 4. Fourastié J. 1969. Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts. Bund Verlag, Köln.
 5. Hertog den P. 2000. Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation. International Journal of Innovation Management, 4(4): 491-528.
 6. Kabaj M. 1972. Elementy pełnego racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej. KIW, Warszawa.
 7. Katouzian M.A. 1970. The Development of the Service Sector: A New Approach. Oxford Economic Papers, 22: 362-382.
 8. Kłosowski F. 2006. Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji - przykład konurbacji katowickiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 9. Kwiatkowski E. 1980. Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próba oceny. PWN, Warszawa.
 10. Menz L. 1965. Der tertiäre Sektor. Der Dienstleistungsbereich in den modernen Volks-wirtschaften. Polygraphischer, Zurich.
 11. Miles I. 2005. Knowledge-intensive business services: prospects and policies. Foresight, 7(6): 39-63.
 12. Miles I. 2008. Knowledge services. [W:] G. Hearn, D. Rooney (red.), Knowledge policy. Challenges for the 21st Century, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 13. Muller E., Doloreux D. 2007. The key dimensions of knowledge intensive business services (KIBS) analysis: a decade of evolution. Working Papers Firms and Region 1.
 14. Nowosielska E. 1994. Sfera usług w badaniach geograficznych: główne tendencje rozwojowe ostatniego dwudziestolecia i aktualne problemy badawcze. Zeszyty IGiPZ PAN, 22.
 15. Rogoziński K. 1993. Usługi rynkowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 16. Strambach S. 2008. Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) as drivers of multilevel knowledge dynamics. International Journal of Services Technology and Management, 10: 152-174.
 17. Węgrzyn G. 2013. Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy. Oeconomia Copernicana, 1.
 18. Services sector and its changes in Poland and other EU countries in the period of 1995-2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu