BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bergfeld Annedore (Leibniz-Institut für Länderkunde, Lipsk), Nadler Robert (Leibniz-Institut für Länderkunde, Lipsk), Sosiński Piotr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Integracja rynków pracy na polsko-saksońskim obszarze przygranicznym
Labour Markets' Integration in the Polish-Saxon Border Area
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 32, s. 45-65, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Formy współpracy przygranicznej, Rynek pracy, Emigracja
Border cooperation form, Labour market, Emigration
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstrakt
Cechą wspólną łączącą znaczną część Saksonii oraz południową i zachodnią część województwa dolnośląskiego jest ich peryferyjne położenie w krajowych układach powiązań. Od początku lat 90. XX w. polscy i niemieccy eksperci postulują zintensyfikowanie współpracy transgranicznej w celu przezwyciężenia problemów demograficznych i ekonomicznych tych obszarów. Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r. umożliwiło utworzenie instytucjonalnych ram współpracy w zakresie m.in. integracji rynków pracy, czego efektem było utworzenie w 2007 r. sieci partnerstwa polsko-czesko-niemieckiego TriRegio pod patronatem Europejskich Służb Zatrudnienia. Artykuł ma na celu określenie stopnia powiązań funkcjonalnych obu regionów, przedstawienie szans i barier integracji oraz określenie rekomendacji dla intensyfikacji dalszej współpracy. Zaprezentowano w nim odnoszące się do relacji polsko-niemieckich wyniki projektu badawczego Mobilität und Arbeitsmarktverflechtungen in der EURES-TriRegio-Region (Mobilność i przenikanie się rynków pracy na obszarze EURES-TriRegio) realizowanego na zlecenie niemieckiej Federalnej Agencji Pracy przez Leibniz Institut für Länderkunde w Lipsku przy współpracy z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu.(abstrakt oryginalny)

What the both regions of the analysed parth of the Polish-German border area - Lower Silesia and Saxony - have in common is their peripherial location within the national networks. Since the 1990s the German and Polish experts insist on the intensification of the cross-boarder cooperation, what could lead to overcoming the demographic and economic problems on the both sides of the border. The enlargement of the European Union in 2004 created a various range of possibilities for creating an institutional framework of the labour market integration. This led into the creation of the European Employment Services (EURES) the Polish-Czech-German TriRegio cross-border region in the year 2007. The article presents the current stage of the Polish-Saxon labour market integration, describes the determinants of the process and offers recommendations for the common future. It sythetises the outcomes of the reserch project Mobilität und Arbeitsmarktverflechtungen in der EURES-TriRegio-Region (Mobility and the labour market integration in the EURES-TriRegio) financed by the German Federal Employment Agency, realised by the Leibniz Institut für Länderkunde in Leipzig with cooperation with the Department of the Regional Policy and European Integration UAM in Poznan.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciok S. 2000. Pogranicze zachodnie Polski w perspektywie integracji europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 1(1).
 2. Ciok S. 2004. Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 3. Ciok S., Dołzbłasz S., Leśniak M., Raczyk A. 2008. Polska-Niemcy. Współpraca i konkurencja na pograniczu. Studia Geograficzne, 81.
 4. Cyrus N. 2009. Undocumented migration. Counting the uncountable. Data and trends across Europe. Country report Germany. Hamburger Institut für Sozialforschung, Hamburg.
 5. Chojnacki M. 2001. Działania integracyjne w niemiecko-polskim Euroregionie. Studia Regionalne i Lokalne, 1(5): 112-116.
 6. Chojnicki Z., Stryjakiewicz T. (red.) 1996. Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 171. Warszawa.
 7. Czyż T. 2009. Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9.
 8. Ernst&Young 2011. Direktinvestitionen nach Deutschland: Bundesländer im Vergleich. Erhebungs- und Befragungsergebnisse. Stuttgart.
 9. Grabowska-Lusińska I. 2010. Poakcesyjne powroty Polaków. Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 15-17.
 10. Gruchman B., Łaźniewska E., Parowicz I., Kötzle A., Huskobla G., Osiecka A., 2002. Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz landu Brandenburgii. Studia Regionalne i Lokalne, 4(10).
 11. Guz-Vetter M. 2002. Polsko-niemieckie pogranicze. Szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 12. Han P. 2000. Soziologie der Migration. Lucius & Lucius Verlag, Stuttgart.
 13. Heuberger V., Suppan A., Vyslonzil E. 1998. Das Bild vom Anderen. Identitäten, Mentalitäten, Mythen und Stereotypen in multiethnischen europäischen Regionen. Peter Lang, Frankfurt nad Menem.
 14. Iglicka K. 2001. Poland's Post-War Dynamic of Migration. Research in Migration and Ethnic Relations Series. Ashgate, Aldershot, s. 28-42.
 15. Jaroszewska E., Stryjakiewicz T. 2014. Kurczenie się miast w Polsce. [W:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 67-77.
 16. Kaczmarczyk P. 2008. Współczesne migracje zagraniczne Polaków: aspekty lokalne i regionalne. Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 4-6.
 17. Köppen B., Horn M. 2009. Das Europa der EU an seinen Grenzen?! Konzepte und Erfahrungen der europäischen grenzüberschreitenden Kooperation. Logos Verlag, Berlin.
 18. Krätke S., Borst R. 2004. EU-Osterweiterung als Chance. Perspektiven für Metropolräume und Grenzgebiete am Beispiel Berlin-Brandenburg. Beiträge zur europäischen Stadt- und Regionalforschung. Bd. 1. LIT Verlag. Berlin, Münster, Wien, Zürich, London.
 19. Kucharczyk J., Łada A., Wenerski Ł. 2013. Deutschland, Polen, Tschechien. Die wirtschaftlichen Beziehungen und das Bild vom Nachbarland. Polen Analysen, 132.
 20. Lee E. 1966. A Theory of Migration. Demography, 3(1): 47-57.
 21. Łukowski W. 2004. Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej na przełomie wieków. Prace Migracyjne, 57. Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Massey D. i in. 1994. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review, 19(3).
 23. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2014. Studie der räumlichen Integration des deutsch-polnischen Grenraums. Warszawa.
 24. Opiłowska E., Roose J. (red.), 2015. Microcosm of European Integration. The German-Polish Border Regions in Transformation. German and Polish Studies of the Willy Brandt Center and Wrocław University.
 25. Orłowski W.M. 2012. Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2010. [W:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2012. PARP, Warszawa.
 26. Ribhegge H., 2000. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Osterweiterung der Europäischen Union für die neuen Bundesländer und ihre Grenzregionen. Kowa Arbeitspapiere 12. Europa-Universität Viadrina, Frankuft nad Odrą.
 27. Vogel J. 2012. Update report Germany: Estimate of irregular foreign residents in Germany. [W:] Irreguläre Migration in Deutschland - Clandestino Forschungsprojekt. Das Zählen des Unzählbaren: Daten und Trends in Europa.
 28. Wiechmann T., Wolff M. 2014. Skala i przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Europie na przełomie XX i XXI w. [W:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 20.
 29. Wille C. 2012. Grenzgänger und Räume der Grenze: Raumkonstruktionen in der Großregion SaarLorLux. Luxemburg-Studien/Étudesluxembourgeoises, 1. Peter Lang, Frankfurt nad Menem.
 30. Wojtan M. 2004. Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświadczenia Niemiec. Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 253-257.
 31. Wolański R. 2013. Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Oficyna Wolters Kluwe, Warszawa.
 32. Wóycicki K. 2013. Zuhause an der Neiße. Görlitz und Zgorzelec 1945-89. Chronik der Ereignisse. Lernen und verstehen, Görlitz, s. 58-151.
 33. Wróblewski Ł. 2014. Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina. [W:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. I. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 31/1. Wrocław.
 34. Zdulski M. 2011. 20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa. Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra.
 35. Źródła danych statystycznych: Bank Danych Regionalnych GUS, Bundeswahlleiter, Eurostat, Federalny Urząd Statystyczny (Statistisches Bundesamt), PAIiIZ, KPMG.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu