BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
El Bassiti Lamyaa (Mohammed V University in Rabat, Morocco, doktorant)
Tytuł
Generic Modular Ontology for Innovation Domain : a Key Pillar Towards "Innovation Interoperability"
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2017, vol. 13, nr 2, s. 105-126, rys., tab., bibliogr. s. 123-125
Tytuł własny numeru
Determinants of Entrepreneurship and Innovation
Słowa kluczowe
Zarządzanie pomysłami, Ontologia, Badania ankietowe, Zarządzanie innowacyjne
Idea management, Ontology, Questionnaire survey, Innovative management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W okresie wzmożonej złożoności organizacje zmierzają ku otwartej innowacji. Współczesne systemy zarządzania innowacjami muszą zajmować się rozproszonymi, heterogenicznymi i szybko rozwijającymi się cechami wiedzy, które są dostępne w różnych formach i są raczej słabo zorganizowane. Ponadto coraz większy stopień specjalizacji i współzależności pomiędzy i wewnątrz organizacji wymaga współpracy grupowej na poziomie organizacyjnym w celu współdziałania z innymi, aby produkować nie tylko nowatorskie, ale także krytyczne innowacje. Jest to sedno tego artykułu, który wprowadza nową koncepcję "Interoperacyjność innowacyjności". Następnie formalizuje i reprezentuje semantycznie kluczowe pojęcia, które leżą u podstaw systematycznego podejścia do innowacji i relacje między nimi, poprzez Generalną Modułową Ontolo-gię, którą nazwaliśmy "GenID Ontology". Ten ostatni składa się z trzech wzajemnie połączonych sub-ontologii, odnoszących się do kluczowych wymiarów udanej innowacji w otwartym otoczeniu, którymi są: Core-ideas, Actors and Context. W tym dokumencie przyjęto mieszaną strategię badawczą i wykorzystano jakościową ankietę online w celu zbadania dostarczonych konstruktów. (abstrakt oryginalny)

In a century of complexity, organizations are moving towards open innovation. So, contemporary Innovation Management Systems have to deal with the distributed, heterogeneous and fast growing characteristics of knowledge that are available in different forms and are rather weakly structured. In addition, the increasing degree of specialization and interdependence between and among organizations calls for group capabilities at the organizational level to interoperate with others to produce not only novel, but also critically acclaimed innovations. This is the focus of this paper that introduces the new concept of "Innovation Interoperability". Then, it formalizes and represents semantically the key concepts underlying a systematic innovation approach and the relations between them, through a Generic Modular Ontology, we have called "GenID Ontology". The latter consists of three interconnected sub-ontologies, referring to the key dimensions of successful innovation within an open context, which are: Core-ideas, Actors and Context. This paper has adopted a mixed research strategy and uses a qualitative online survey to examine the delivered constructs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39(5), 1154-1185.
 2. Baron, J. N., & Kreps, D. M. (1999). Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers. New York: Wiley.
 3. Berners-Lee, T., Hendler, J., & Lassila, O. (2001). The Semantic Web. Scientific American, May, 28-37.
 4. Canibano, C., Encinar, M. I., & Munoz, F. F. (2006). Evolving capabilities and innovative intentionality: Some reflections on the role of intention within innovation processes. Innovation, 8(4-5), 310-321.
 5. Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard: Harvard Business School Press.
 6. Chesbrough, H., & Brunswicker, S. (2013). Managing open innovation in large firms. Garwood Center for Corporate Innovation at California University, Berkeley in US & Fraunhofer Society in Germany.
 7. Davila, T., Epstein, M. J. and Shelton, R. (2006). Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It. New Jersey: Wharton School Publishing, Pearson Education Inc.
 8. De Spiegelaere, S., Van Gyes, G., & Hootegem, G.V. (2012). Job design and innovative work behavior. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(4), 5-20.
 9. El Bassiti, L., & Ajhoun, R. (2014). Semantic representation of innovation, generic ontology for idea management. Journal of Advanced Management Science, 2(2), 128-134.
 10. El Bassiti, L., El Haiba, M., & Ajhoun, R. (2017). Generic innovation designing -GenID- framework: Towards a more systematic approach to innovation management. Proceedings of 18th European Conference on Knowledge Management (pp. 1097-1106). Barcelona, Spain, 7-8, September.
 11. Fox, M. S., Barbuceanu, M., Gruninger, M., & Lin, J. (1998). An organisation ontology for enterprise modeling. In M. Prietula, K.Carley & L. Gasser (Eds.), Simulating Organizations (pp. 131-152). Menlo Park, CA: MIT Press,
 12. Griffin, A. (1997). PDMA research on new product development practices. Journal of Product Innovation Management, 14(6), 429-458.
 13. Gruber, T. R. (1995). Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing. International Journal of Human-Computer Studies, 43(5-6), 907-928.
 14. Gruber, T.R. (2007). Ontology of folksonomy: A mash-up of apples and oranges. International Journal on Semantic Web and Information, 3(2), 1-11.
 15. Helfert, M., Donnellan, B., & Ostrowski, L. (2012). The case for design science utility and quality-Evaluation of design science artifact within the. Systems, Signs & Actions, 6(1), 46-66.
 16. Hevner, A., March, S., Park, J, & Ram, S. (2004). Design science in IS research. MIS Quarterly, 28(1), 75-105.
 17. Kolovski, V., & Galletly, J. (2003). Towards e-learning via the semantic web. In Proceedings of the 4th International Conference on Computer Systems and Technologies (pp. 591-596). Sofia.
 18. Kozioł-Nadolna, K. (2016). Funding innovation in Poland through crowdfunding. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 12(3), 7-29.
 19. Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organizations: A dynamic capabilities approach. International Journal of Innovation Management, 5(3), 377- 400.
 20. Lee, A. S. (2001). Editorial. MIS Quarterly, 25(1), iii-vii.
 21. May, M. (2007). The Elegant Solution. New York: Free Press.
 22. Ortt, J. R., & van der Duin, P. A. (2008). The evolution of innovation management towards contextual innovation. European Journal of Innovation Management, 11(4), 522-538.
 23. Pagano, P., Candela, L., & Castelli, D. (2013). Data interoperability. Data Science Journal, 12, 19-25.
 24. Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45-77.
 25. Salter, A., & Alexy, O. (2013). The nature of innovation. In M. Dodgson, D. Gann & N. Phillips (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford: OUP.
 26. Studer, R., Benjamins, V., & Fensel, D. (1998). Knowledge engineering: Principles and methods. IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering, 25(1-2), 161-197.
 27. Venable, J. R. (2006). A framework for design science research activities. In Proceedings of the Information Resource Management Association Conference, 21-24 May, Washington, DC, USA.
 28. Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2012). A comprehensive framework for evaluation in design science research. In K. Peffers, M. Rothenberger & B. Kuechler, (Eds.), Design Science Research in Information Systems, Advances in Theory and Practice (pp. 7286, 423-438). Berlin/Heidelberg: Springer.
 29. Zittrain, J. (2008). The Future of the Internet and How to Stop It. Yale: Yale University Press.
 30. Accenture with G20YEA. (2015). Harnessing the Power of Entrepreneurs to Open Innovation.
 31. Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs. Official Journal of the European Union.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20171325
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu