BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perechuda Igor (University School of Physical Education in Wroclaw), Głowicki Piotr (University School of Physical Education in Wrocław)
Tytuł
English Spreadsheet Model of Economic Sport Value. Theoretical and Practical Assumptions of Application in Poland
Angielski model ekonomicznej wartości sportu w arkuszu kalkulacyjnym. Teoretyczne i praktyczne założenia zastosowania w Polsce
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 4 (42), s. 42-53, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wartość ekonomiczna, Wartość społeczna, Zarządzanie projektem, Sport
Economic value, Social value, Project management, Sport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia podejście do wartości projektów sportowych, bazujące na modelu w arkuszu kalkulacyjnym zaproponowanym przez instytucję Sport England. Autorzy prezentują specyficzne czynniki sportowe i społeczne oddziałujące na wartość w Polsce. Badania opierają się na analizie porównawczej i studium przypadku modelu angielskiego. Głównym celem artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników wartości oraz zmiennych wpływających na wartość, co ma służyć opracowaniu miarodajnego modelu ekonomicznej wartości sportu w Polsce. Aby go osiągnąć, przeprowadzono analizę interesariuszy organizacji sportowych w projektach non profit. Artykuł jest osadzony w szerszym teoretycznym nurcie koncepcji wartości społecznej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents an approach to the valuation of sports projects based on the spreadsheet model proposed by the Sport England institution. The authors show specific sport and social value factors in Poland. The research is based on a comparative analysis and case study of the English model. The main aim of the paper is to identify key value drivers and variables in order to prepare a reliable model for economic sport value in Poland. In order to achieve this goal, the paper elaborates a stakeholder analysis of sports organisations in non profit projects. The paper is developed in a wider theoretical concept of social value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Boardman, M.C., McNeely, C.L., 2010, The Social Value of Productive Entrepreneurship, GMU School of Public Policy Research Paper No. 2011-08, http://ssrn.com/abstract=1725947.
 2. A Framework for Approaches to SROI Analysis 2005, http://www.thesroinetwork.org/.
 3. Ahlert G., 2013, The German Sport Satellite Accounts (SSA), Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH, Osnabrück.
 4. Andreff W. (ed.), 2011, Contemporary Issues in Sports Economics: Participation and Professional Team Sports, Edward Elgar Publishing.
 5. Auerswald P.E., 2009, Creating social value, Stanford Social Innovation Review, Spring, http://ssrn.com/abstract=1376425.
 6. Castro-Martinez M.P., Jackson P.R., 2014, Collaborative value co-creation in community sports trusts at football clubs, Corporate Governance - An International Review, Forthcoming, http://ssrn.com/abstract=2540364.
 7. Chandoevwit W., Thampanishvong K., Rojjananukulpong R., 2014, Social Return on Investment: Health Promotion Programs, http://ssrn.com/abstract=2497017, 10.04.2015.
 8. Commission of the European Communities, White Paper on Sport, COM(2007)391 final, Brussels.
 9. DCMS, Understanding the Value of Engagement in Culture and Sport, Technical Report 2010, Department for Culture, Media & Sport, https://www.gov.uk/government/publications/case-programme-understanding-the-drivers-impacts-and-value-of-engagement-in-culture-and-sport, 1.05.2016.
 10. Deloitte, 2012, Sponsoring - podstawowy instrument marketingu sportowego.
 11. Dudycz T., 2005, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 12. Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Parmar B.L., De Colle S., 2010, Stakeholder Theory: The State of the Art, Cambridge, Cambridge University Press.
 13. Freeman R.E., Wicks A.C., Parmar B., 2004, Stakeholder theory and "the corporate objective revi-
 14. sited", Organization Science, 15(3), pp. 364-369.
 15. Frooman J., 1999, Stakeholder influence strategies, Academy of Management Review, vol. 24, no. 2, pp. 191-205.
 16. Godlewski P., 2011, Globalny i lokalny wymiar współczesnego sportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Ekonomiczne Problemy Usług nr 78, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 17. Liberda Z.B., 2011, Sport Satellite Account for Poland, Proceedings 58th World Statistical Congress, 2011, Dublin.
 18. Pentagon Research, pentagon-research.com, 16.04.2015.
 19. Perechuda I., 2015, Znaczenie sportu w gospodarce narodowej, [w:] J. Dobosz (red.), Wybrane zachowania zdrowotne Polaków w perspektywie sportu powszechnego i zdrowia: analiza problemu, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Warszawa.
 20. Raport Think Tank, 2013, sport - biznes - efektywność, http://mttp.pl/co-robimy/publikacje/raporty/raport-thinktank-sport, 16.04.2015.
 21. Sport England, 2013, Economic value of sport in England, London.
 22. Sport England, 2015, Economic Value of Sport Local Model, London.
 23. The Economic Impact of the London 2012 Olympic and Paralympic Games, 2012, Oxford Economics, www.oxfordeconomics.com/economic-impact/valuing-social-impact, 1.04.2015.
 24. TWG, 2017, http://theworldgames2017.com/, 16.04.2015.
 25. Wyszyński A., 2014, Sponsoring jako źródło przychodów klubów sportowych, Marketing i Rynek, nr 11/2014, PWE.
 26. Zielińska A., 2013, Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/15611/ie.2016.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu