BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
CSR sposobem na trwałą przewagę konkurencyjną. Wpływ projektów realizowanych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 na upowszechnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce
CSR as a way to achieve lasting competitive advantage. Influence of projects implemented in the National Strategic Reference Framework 2007-2013 on the promotion of corporate social responsibility in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 3, s. 53-70, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Fundusze unijne, Infrastruktura informacyjna
Corporate Social Responsibility (CSR), EU funds, Information infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach zmienia się podejście konsumentów, którzy doceniają nie tylko takie walory produktu lub usługi jak jakość i cena, ale także przypisywane im wartości. Coraz ważniejsza staje się relacja przedsiębiorstwa i przedsiębiorców ze społeczeństwem. Upowszechnianie odpowiedzialnych zachowań jest jeszcze częściej postrzegane jako warunek niezbędny do poprawy konkurencyjności międzynarodowej firm i umacniania marek na rynku. Ta sytuacja wyzwala energię do tworzenia nowych modeli biznesowych - takich, które oprócz zaspokajania potrzeb oferują kultywowanie pewnych wartości.(fragment tekstu)

If a company wants to be innovative and competitive in the international market, it needs to act responsibly and have good relationships throughout the supply chain. Corporate social responsibility (CSR) is a management concept that addresses those challenges. The author attempted to identify the idea of CSR and relate it to the practical aspects. The projects supporting the development of CSR in Poland, which were implemented in the National Strategic Reference Framework 2007-2013, were analyzed. An attempt was made to assess the impact of projects co-financed from the Operational Program "Human Capital" on the promotion of CSR in Poland. The study was based on data from the National Information Infrastructure which collects information about contracts from the financial perspective 2007-2013.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CSR Managers Survey 2015 in Central Europe. How CSR has in)uenced Central European societies and economies. Lessons learnt and future trends, FOB, Deloitte, 2015.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy z dnia 22 października 2014 r., DzU L 330 z 15.11.2014.
 3. Eggers W. D., Macmillan P., Rewolucja rozwiązań. Współpraca pomiędzy biznesem, rządami oraz przedsiębiorstwami społecznymi na rzecz rozwiązywania największych problemów współczesnego świata, Poltext Sp. z o.o., Warszawa 2014.
 4. Gruszecka-Tieśluk A., Co w trawie piszczy?, [w:] Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport 2015, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 5. Kacprzak J., Aktualne wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy krajowej i europejskiej, Konferencja "UKSW i PSG razem dla kształtowania etyki w gospodarce", Warszawa, 27.10.2015.
 6. Kanter R. M., Od powierzchownych zmian do poważnych transformacji. Sektor społeczny jako poligon dla innowacji w biznesie, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Harvard Business School Press, Helion, Gliwice 2007.
 7. Lesik A., Brysiak M., Innowacyjność a społeczna odpowiedzialność biznesu wśród największych przedsiębiorstw, Raport Millward Brown, http://odpowiedzialnybiznes.pl/ wp-content/uploads/2014/03/Zrównoważona-innowacyjność-w-polskichprzedsiębiorstwach- stan-obecny-a-wyzwania.pdf
 8. Łukasiak P., Biznes bez wartości nie ma przyszłości!, http://nienieodpowiedzialni.pl/ biznes-bez-warto-ci-nie-ma-przysz-o-ci-_2_98_1/
 9. Maison & Partners, Raport z badania "Zaufanie do instytucji "nansowych" na zlecenie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, Konferencja "Nienieodpowiedzialni", Warszawa, 7.10.2016.
 10. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2007.
 11. Nowak-Gocławski A., O projekcie, http://nienieodpowiedzialni.pl/o-projekcie/
 12. Orłowski W., 6. Targi CSR Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowiązkowy, Panel dyskusyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 17.11.2016.
 13. Papież Franciszek, Encyklika Laudato si', Rzym 2015.
 14. Porter M. E., Kramer M. R., Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Harvard Business School Press, Helion, Gliwice 2007.
 15. Poziom realizacji programów - stan na 31 lipca 2016 r., Ministerstwo Rozwoju, https:// www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/ poziom/ Strony/default.aspx
 16. Rok B., Nowa fala zmienia biznes, "Odpowiedzialny Biznes. Kompedium CSR" nr 16/VI, 2016.
 17. Stanley V., Innowacyjność na miarę naszych czasów, "Odpowiedzialny Biznes. Kompedium CSR" nr 16/VI, 2016.
 18. Zestawienie umów lub decyzji o dofinansowanie - w podziale na programy oraz temat priorytetu, Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13), https:www.funduszeeuropejskie. 2007-2013.gov.pl/Analizy/Raporty/Strony/KSI_raporty.aspx
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.3.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu