BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasjaniuk Małgorzata
Tytuł
Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania kondycji przedsiębiorstw
Źródło
Barometr Regionalny, 2006, nr 2(6), s. 95-100, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ocena kondycji przedsiębiorstwa, Analiza dyskryminacyjna, Prognozowanie
Assessment of the condition enterprise, Discriminant analysis, Forecasting
Abstrakt
Analiza dyskryminacyjna jest metodą najczęściej wykorzystywaną do konstruowania modeli oceniających kondycję finansową przedsiębiorstw[...]Metoda ta cieszy się dużą popularnością, gdyż pozwala przekształcić wielowymiarową przestrzeń w jeden wymiar, w którym na podstawie określonego miernika dokonuje się oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Modele konstruowane przy jej pomocy uzyskują wysokie oceny trafności klasyfikacji obiektów w porównaniu do innych alternatywnych metod. Wiele programów statystycznych wyposażona jest w moduł analizy dyskryminacyjnej.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel D.A, Statystyka w zarządzaniu, PWN Warszawa, 2000
 2. Altman E. I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance 23, September 1968.
 3. Altman E. I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance 23, September 1968.
 4. Altman E. I., Giancarlo M., Varetto F., CorporateDistress Diagnostic: Comparison Using Linear Discriminant Analysis and Neural Networks (the Italian Experience), Journal of Banking and Finance 18, 1994.
 5. Apettiti S., Identifying unsound firms in Italy , An attempt to use trend variables, Journal of Banking and Finance, vol. 8, 1984
 6. de Caevel J., Un systeme de clignotanta, Revue Banque, 1983, numer specjalny
 7. Collongues Y., Rations financiers et prevision de failities des petites et moyennes enterprises, Revue Banque, 1997 nr 365
 8. Dobosz M. , Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, AOW EXIT , Warszawa 2004
 9. Gajdka J. , Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, pod red. R. Borowieckiego, Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, AE , Kraków 1996
 10. Grammatikos T., G. Gloubos, Predicting bankruptcy of industrial firms in Greece, Spoudai, 1984
 11. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 12. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Z, Rachunkowość 5, 2001.
 13. Hołda A., Wstępna weryfikacja skuteczności wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Z w warunkach gospodarki polskiej , Rachunkowość 10, 2001.
 14. Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista nr 2 , 2006
 15. Tarczyński W., Analiza dyskryminacyjna na giełdzie papierów wartościowych, Przegląd statystyczny 1-2, 1996.
 16. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu