BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelniak Ilona (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Matykowski Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rozmieszczenie obcokrajowców pochodzenia polskiego i tureckiego w Berlinie
Distribution of Foreigners of Polish and Turkish Origin in Berlin
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 32, s. 67-80, rys., wykr., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Ludność miejska, Emigracja, Geografia społeczna
Urban population, Emigration, Social geography
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Berlin
Berlin
Abstrakt
Berlin to największe miasto Niemiec i jedna z najważniejszych metropolii Europy, która przyciąga do siebie emigrantów z państw kontynentu, ale też innych regionów świata. Do dwóch najliczniejszych grup cudzoziemców w Berlinie należą obcokrajowcy z Turcji i Polski. Celem opracowania jest charakterystyka rozmieszczenia obcokrajowców w Berlinie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dwie najliczniejsze ich grupy: Turków i Polaków. Analizując rozmieszczenie tych dwóch grup w stolicy Niemiec, można zauważyć, że cechuje je znaczna selektywność terytorialna (silna i wspólna dla obu grup koncentracja w okręgach Wedding Zentrum, Osloer Straße oraz Neuköllner Mitte/Centrum), uwarunkowania historyczne początkowego osiedlania się oraz nieznaczna sukcesja do wschodniej części miasta.(abstrakt oryginalny)

Berlin is the largest city in Germany and one of the most important metropolises in Europe that attracts emigrants from countries on the continent, but also from other regions of the world. The two most sizeable groups of foreigners in Berlin are those from Turkey and Poland. This paper seeks to characterise the distribution of foreigners in Berlin, with special focus on those two largest groups: Turks and Poles. What is striking when analysing their distribution in the German capital is their considerable territorial selectivity (a strong concentration of both groups in the districts of Wedding Zentrum, Osloer Straße and Neuköllner Mitte/Centrum), historical determinants of the original settlement, and a slight shift to the eastern part of the town.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gałka J. 2009. Rozmieszczenie Polaków w Londynie. [W:] Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek i rolnictwo, s. 213-223.
 2. Górny A., Kaczmarczyk P. 2003. Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetlne wybranych koncepcji teoretycznych. Prace Migracyjne, 49: 40-46.
 3. Gyapay B. 2012. Die Veränderungen des etnischen Bildes Berlin. [W:] Zeitschrift für amtliche Statistik Berlin Brandenburg 3/2012. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, s. 46-55.
 4. Halik T. 2011. Wietnamczycy w Warszawie - kontynuacja i zmiana. [W:] B. Jałowiecki, E.A. Sekuła (red.), Metropolie mniejszości, mniejszości w metropoliach. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 159-178.
 5. Iglicka K., Weinar A. 2004. Cudzoziemscy specjaliści w aglomeracji warszawskiej. [W:] J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium warszawskiej metropolii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 368-388.
 6. Jagielski A. Geografia ludności. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 7. Janik B. 2011. Imigranci i przestrzeń miejska, determinanty segregacji rezydencjalnej obcokrajowców w Barcelonie. Studia Regionalne i Lokalne, 4(46): 84-97.
 8. Kepińska E., Okólski M. 2004. Zagraniczne migracje zarobkowe w Warszawie. [W:] J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium warszawskiej metropolii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 426-454.
 9. Lee E.S. 1972. Teoria migracji. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 3/4: 9-28 (tłum. z oryginału: A theory of migration. Demography, 1966, 3: 47-57).
 10. Nalborczyk A.S. 2011. Birmingham - od centrum przemysłowego do miasta wielu religii. [W:] B. Jałowiecki, E.A. Sekuła (red.), Metropolie mniejszości, mniejszości w metropoliach. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 138-158.
 11. Pütz R. 2004. Transkulturalität als Praxis. Unternehmer türkischer Herkunft in Berlin. Transcript, Bielefeld, s. 57-78.
 12. Rykała A. 2010. Łódź na mapie skupisk żydowskich Polski (po 1945 r.). [W:] A. Lech, K. Radziszewska, A. Rykała (red.), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku. Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 267-332.
 13. Rykała A., Barwiński M. 2010. Przemiany demograficzno-społeczne i działalność organizacyjna Niemców w łodzi na tle sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce po 1945 r. [W:] A. Lech, K. Radziszewska, A. Rykała (red.), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku. Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 267-333-376.
 14. Sakson A. 2008. Migracje - fenomen XX i XXI wieku. Przegląd Zachodni, s. 11-19.
 15. Stach A. 2002. Polski Berlin. Die Ausländerbeauftragte des Senats, Berlin, s. 9-45.
 16. Switat M. 2011. Diaspora arabska w Warszawie. [W:] B. Jałowiecki, E.A. Sekuła (red.), Metropolie mniejszości, mniejszości w metropoliach. Warszawa, s. 179-189.
 17. Szaniawska-Schwabe M. 2009. Polityka imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec. Przegląd Zachodni, 4: 3-9.
 18. Węcławowicz G. 1975. Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 116.
 19. Węcławowicz G. 2007. Geografia społeczna miast. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Ziółkowski J. 1960. Sosnowiec. Drogi i czynniki rozwoju miasta przemysłowego. Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu