BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogacka Emilia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Struktura przestrzenna klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski
The Spatial Structure of Sports Clubs Athletes in the Regional Pattern of Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 32, s. 95-106, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Klub sportowy, Struktura przestrzenna, Sport, Województwo, Kultura fizyczna
Sports club, Spatial structure, Sport, Voivodship, Physical culture
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono strukturę przestrzenną klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski w latach 2000 i 2014. W pracy omówiono następujące zagadnienia: 1) kluby sportowe w układzie wojewódzkim Polski w latach 2000 i 2014 oraz 2) charakterystykę demograficzną ćwiczących w klubach sportowych w układzie wojewódzkim Polski w latach 2000 i 2014.(abstrakt oryginalny)

Article presents the spatial structure of sports clubs and athletes in the regional pattern of Poland in the years 2000 and 2014. Following issues are described in the paper: 1) sports clubs in the regional pattern of Poland in the years 2000 and 2014 and 2) demographic characteristic of athletes in the regional pattern of Poland in the years 2000 and 2014.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność fizyczna Polaków, BS/129/2013, CBOS.
  2. Biernat E. 2011. Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  3. Daniels M., Norman W. 2003. Estimating the Economic Impact of Seven Regular Sport Tourism Events, Journal of Sport & Tourism, 8, 4: 213-222.
  4. Jones I. 2008. Sport Fans and Spectators as Sport Tourists, Journal of Sport & Tourism, 13, 3.
  5. Leszczyńska A. 2013. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 45: 179-189.
  6. Mała encyklopedia sportu 1984. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
  7. Motek P., Kossowski T., Bogacka E. 2010. Sport w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 7. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  8. Piechota R. 2007. Reklama i sponsoring w transmisji sportowej. Sport Wyczynowy, 4-6: 111-123.
  9. Raczyńska B., Długołęcka B. 2009, Physical activity in osteoporosis prevention and treatment, Polish Journal of Sport and Tourism, 16: 1-14.
  10. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2000 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu