BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtyra Bartosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ renty położenia na lokalizację stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego
The Influence of Location Rent on the Local Economic Activity Zones in Rral Areas of Greater Poland Voivodeship
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 32, s. 123-135, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka lokalna, Obszary wiejskie, Rozwój lokalny
Local economy, Rural areas, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Celem badań jest określenie wpływu renty położenia na lokalizowanie stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. W pracy podjęto próbę ustalenia, czym jest renta położenia. Ponadto zidentyfikowano, zanalizowano i oceniono wagę pozaprzyrodniczych czynników lokalizacyjnych składających się na rentę położenia obszarów wskazanych jako zorganizowane centra rozwoju działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to define the influence of location rent on the location of economic activity zones in rural areas of Greater Poland voivodeship. In this thesis, an attempt to define what location rent is has been undertaken. Moreover, the importance of extraenvironmental locational factors constituting the location rent of the indicated areas as organized centers of entrepreneurship development has been identified.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Duczkowska-Małysz K. 1998. Rolnictwo-wieś-państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Godlewska H. 2001. Lokalizacja działalności gospodarczej. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
 4. Heffner K. 2002. Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. [W:] M. Kłodziński (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. IRWiR PAN, Warszawa.
 5. Kłodziński M. 1996. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
 6. Kopczewska K. 2008. Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy. CeDeWu, Warszawa.
 7. Kostrowicki J. 1976. Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne. Przegląd Geograficzny, 48(4): 601-611.
 8. Ossowska L. 2012. Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 9. Ossowska L., Poczta W. 2009. Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 10. Poczta J. 2012. Renta położenia jako warunek powodzenia działalności agroturystycznej oraz kształtowania produktów turystycznych na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 701, Ekonomiczne Problemy Usług, 84: 301-315.
 11. Parysek J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 12. Stanienda J. 2011. Determinanty rozwoju stref aktywności gospodarczej. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 1(17): 255-265.
 13. Szczurowska M., Podawca K., Gworek B. 2005. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich szansą dla wsi. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 28: 49-59.
 14. Wieloński A. 2004. Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoretyczne podstawy. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Wojtyra B. 2014. Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju lokalnego. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 28: 25-35.
 16. Woś A. 1998. Renta ekonomiczna. [W:] A. Woś (red.), Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 17. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 2010.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 1997 r., nr 46, poz. 289 ze zm.).
 19. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu