BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Ewa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce. Analiza rozmieszczenia elektrowni biogazowych, biomasowych i elektrowni realizujących technologię współspalania
Renewable Energy Sources in Wielkopolska. Analysis of Deployment of Biogas Power Plant, Biomass and Co-firing
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 32, s. 137-147, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Surowce odnawialne, Biomasa, Biogaz
Renewable energy sources, Renewable resources, Biomass, Biogas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Obecnie ważną kwestią polityki energetycznej kraju jest zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Polityka Polski w zakresie energii odnawialnej oparta jest na zasadach określonych przez Unię Europejską (UE). Jednym z obowiązków wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego jest osiągnięcie 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2020 r. Struktura produkcji energii w Polsce oparta jest na paliwach konwencjonalnych, jednakże widoczny jest wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Celem artykułu jest analiza rozmieszczenia przestrzennego trzech typów bioelektrowni, występujących w Wielkopolsce. Są to elektrownie biomasowe, biogazowe oraz elektrownie realizujące technologię współspalania. W pracy przedstawiono także strukturę odnawialnych źródeł energii (OZE) w regionie w oparciu o liczbę instalacji oraz ich moc. Elementem artykułu jest określenie roli OZE w dokumentach strategicznych Wielkopolski.(abstrakt oryginalny)

Important issue of energy policy of the country is increasing role of renewable energy sources. The policy of Poland in the renewable energy is based on principles which are determined by the European Union. Achieving the 15% of the participation of the energy from renewable sources in the power consumption is one of duties resulting from the energy climate package by 2020. The structure of the energy production in Poland is based on conventional fuels. However a rise in the share of the energy from renewable sources is becoming visible. The mail aim of this article is to show the structure of renewable energy sources in Wielkopolska and an indication of the role of renewable energy in the region's economy. Important issue is to determine the location of three types of power plants and analysis of their deployment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biogazownie - korzyść czy zagrożenie (http://www.biogazownie.fwie.pl/; dostęp: 10.07.2015).
 2. Biogaz rolniczy i wykorzystanie. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. (http://www.mae.com.pl/files/poradnik_biogazowy_mae.pdf; dostęp: 20.11.2015).
 3. Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A. 2003. Energia odnawialna - możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie. Wyd. PTiR, s. 256.
 4. Energetyka odnawialna w Wielkopolsce. Uwarunkowania rozwoju. 2010. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (http://www.wbpp.poznan.pl/opracowania/oze/oze.html; dostęp: 1.07.2015).
 5. Energia Max. Portal: energia, gospodarka, OZE. www.energiamax.pl; dostęp: 22.011.2015).
 6. Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat; dostęp: 1.07.2015).
 7. Olkuski T. 2014. Największe od względem udziału zagraniczne grupy kapitałowe obecne na polskim rynku energii elektrycznej. Polityka Energetyczna, 17: 205-216.
 8. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego (http://www.wbpp.poznan.pl/plan/tekstplan.pdf; dostęp: 1.07.2015).
 9. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf; dostęp: 01.06.2015).
 10. Powiat międzychodzki www.powiat-miedzychodzki.pl; dostęp: 1.06.2015).
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000472; dostęp: 20.11.2015).
 12. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. https://www.umww.pl/attachments/article/11584/Zaktualizowana%20Strategia%20Rozwoju%20Wojew%C3%B3dztwa%20Wielkopolskiego%20do%202020%20roku.pdf; dostęp: 1.06.2015).
 13. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 http://waze.pl/documents/dopobrania/Strategia_EE_i_OZE_w_Wielkopolsce.pdf; dostęp: 1.06.2015).
 14. Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu http://poznan.wios.gov.pl/; dostęp: 1.08.2015).
 15. Urząd Regulacji Energetyki (http://www.ure.gov.pl/; dostęp: 11.06.2015).
 16. Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. z 2015 r., poz. 478 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478; dostęp: 1.06.2015).
 17. Ustawa z dn. 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dz.U. z 2014 r., poz. 457 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000457; dostęp: 1.06.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu