BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gmerek Paulina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Matykowski Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Ośrodek szkolnictwa średniego w Ostrowie Wielkopolskim i zasięg jego oddziaływania
Centre of Secondary Education in Ostrów Wielkopolski and the Range of its Impact
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 32, s. 187-202, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo średnie, Kształcenie, Edukacja młodzieży
Secondary education, Learning, Youth education
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ostrów Wielkopolski
Ostrów Wielkopolski
Abstrakt
Ostrów Wielkopolski pod koniec XX w. odgrywał ważną rolę ośrodka edukacyjnego w województwie kaliskim. Reforma administracyjna u schyłku lat 90. (wdrożona w 1999 r.) oraz reforma szkolnictwa w Polsce - poprzez wprowadzenie m.in. sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum (jako edukacji w wymiarze powszechnym, tzw. I stopnia) - postawiły miasto przed konicznością przystosowania się do pełnienia funkcji ośrodka edukacyjnego we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka Ostrowa Wielkopolskiego jako ośrodka edukacyjnego II stopnia (tzn. 3, 4 i 5 poziomu według Polskiej Ramy Kwalifikacji) z perspektywy kolejnego etapu przemian na przełomie XX i XXI w. Na podstawie danych ze szkół ponadpodstawowych ustalono empiryczny zasięg oddziaływania Ostrowa Wielkopolskiego oraz wykorzystano model różnicy potencjałów dla poszukiwania rozwiązania modelowego(abstrakt oryginalny)

In the late 20th century Ostrów Wielkopolski played an important role of an educational centre in the former Kalisz voivodeship. As a result of Poland's administrative reform of the late 1990s (implemented in 1999), followed by a reform of its educational system which introduced, among other things, a six-year primary school and a three-year lower secondary school (as so-called 1st-degree education, i.e. at an elementary level), the town had to start performing the function of an educational centre in the eastern part of the new, larger Wielkopolska voivodeship. This paper seeks to characterise Ostrów Wielkopolski as a 2nd-degree educational centre (i.e. at the 3rd, 4th and 5th levels according to the Polish Qualifications Framework) from the perspective of the next stage of transformation in the late 20th century and the beginning of the 21st. On the basis of data from schools above primary ones, the actual range of impact of Ostrów Wielkopolski was determined and the model of a difference of potentials was used in a search for a model solution.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajerski A. 2011. Zasięg oddziaływania szkolnictwa ponadgimnazjalnego. [W:] A. Tobolska (red.), Pleszew - struktura społeczno-gospodarcza miasta i gminy w ujęciu przestrzennym. Poznań, s. 116-122.
 2. Chojnicki Z. 1966. Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Studia KPZK PAN, 14.
 3. Czyż T. 1996. Zastosowanie modelu potencjału ludności w regionalizacji strukturalnej Polski. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 45-67.
 4. Guzik R. 2003. Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Hołowiecka B. 2004. Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 6. Huff D. 1963. A probabilistic analysis of shopping centre trade areas. Land Economics, 39: 81-90.
 7. Jaroszewska J. 1965. Siedlce jako ośrodek szkolnictwa. Przegląd Geograficzny, 37: 493-505.
 8. Kaczmarek T., Matykowski R. 1995. Ranga i zasięg oddziaływania ośrodków szkolnictwa ponadpodstawowego w województwach środkowo-zachodniej Polski. Studia z Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 79-84.
 9. Kaczmarek U., Sobczak M. 1990. Służba zdrowia, oświata i kultura, wychowanie fizyczne, sport i turystyka oraz życie religijne. [W:] T. Bartkowski i in. (red.), Ostrów Wielkopolski - dzieje miasta i regionu. Wydawnictwo Poznańskie, s. 404-427.
 10. Kryńska E. 2004. Edukacja - sposób na niedopasowanie strukturalne na rynku pracy. [W:] E. Kryńska (red.), Polski rynek pracy - niedopasowanie strukturalne. IPiSS, Warszawa, s. 102-110.
 11. Książkówna M.S. 1932. Codzienne wędrówki młodzieży szkolnej do Wielkiego Krakowa. Wiadomości Geograficzne, 10: 81-82.
 12. Matykowski R. 1990. Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców. PWN, Warszawa-Poznań.
 13. Matykowski R., Dominik A. 2010. Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007. Przegląd Geograficzny, 82: 257-279.
 14. Namysłowski J. 1977. Bydgoszcz i Toruń jako główne ośrodki codziennych dojazdów w aglomeracji bydgosko-toruńskiej (studium i przykłady metodyki analizy). Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 15. Namysłowski J. 1980a. Główne ośrodki dojazdów i wyjazdów w Polsce. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 16. Namysłowski J. 1980b. Ważniejsze ośrodki dojazdów wahadłowych w systemie osadniczym Polski. Przegląd Geograficzny, 53: 761-774.
 17. Ormicki W. 1932. Badanie strefy wpływu w geografii miast. Wiadomości Geograficzne, 10, 84-87.
 18. Raczak T. 1979. Oświata i nauka. [W:] S. Zajchowska (red.). Województwo kaliskie. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 377-386.
 19. Ratajczak W. 2011. Potencjał a dostępność przestrzenna. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż, W. Ratajczak (red.), Model potencjału - podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 145-153.
 20. Sobala-Gwosdz A. 2005. Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 65-81.
 21. Sobocka-Szczapa H. 2004. Niedopasowanie strukturalne na regionalnym rynku pracy. [W:] E. Kryńska (red.), Polski rynek pracy - niedopasowanie strukturalne. IPiSS, Warszawa, s. 71-101.
 22. Szmielińska-Pietraszek P. 2006. Zmiany kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Słupska w kontekście zapotrzebowania rynku pracy. [W:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Dokumentacja Geograficzna, 33: 368-372.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu