BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Handzic Meliha (International Burch University, Bosnia and Herzegovina)
Tytuł
The KM Times They Are A-Changin'
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2017, vol. 13, nr 3, s. 7-27, rys., bibliogr. s. 23-27
Tytuł własny numeru
Special Issue : Knowledge Management - Current Trends and Challenges
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Rozwój, Ewolucja zarządzania
Knowledge management, Development, Evolution of management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule prześledzono zmiany w dziedzinie zarządzania wiedzą (ZW) na przestrzeni lat w oparciu o przegląd literatury i własne badania autorki. Artykuł zaczyna się od powrotu do początków ZW i odzwierciedla trzy istotne etapy ewolucyjne, nazywane fragmentacją, integracją i fuzją. Po tych refleksjach nad przeszłością ZW, artykuł spekuluje o możliwych ścieżkach przyszłości ZW. Określa on trzy pojawiające się tendencje zwane rozszerzeniem, specjalizacją i rekonstrukcją, które wskazują na kilka możliwych przyszłych scenariuszy rozwoju ZW. Pierwsze dwa dotyczą decentralizacji i regeneracji wcześniejszych interpretacji ZW, a trzecia tendencja wskazuje na następną rewolucyjną fazę ZW. Niezależnie od kierunku, jakim może podążyć ZW, dowody przedstawione w niniejszym artykule sugerują, że ZW ma przyszłość, chociaż nie jest ona pozbawiona wyzwań. (abstrakt oryginalny)

This paper traces the changes in the development of the field of knowledge management (KM) over time, through a review of the representative literature and the author's own research. The paper starts by going back to the origins of KM and reflects on three significant evolutionary stages termed fragmentation, integration and fusion. Following these reflections on the KM past, the paper speculates on the possible KM future. It identifies three emerging trends named extension, specialization and reconceptualization that point to several possible KM futures. The first two involve decentralisation and regeneration of prior KM interpretations, while the third trend signals a revolutionary next KM generation. Irrespective of the direction it may take, the evidence presented in this paper suggests that KM has a future, although it may not be without challenges. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AS 5037 (2003). Interim Australian Standard: Knowledge Management. Sydney: Standards Australia International.
 2. Becerra-Fernandez, I., Gonzales, A., & Sabherwal, R. (2004). Knowledge Management: Challenges, Solutions, and Technologies. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc.
 3. Becerra-Fernandez, I., & Sabherwal, R. (2001). Organizational knowledge management: A contingency perspective. Journal of Management Information Systems, 18(1), 23-55.
 4. Bedford, D.A., & Lewis, J. (2015). Introduction to the special issue: Knowledge management models and theories. Journal of Information and Knowledge Management, 14(4), 1-4.
 5. Bolisani, E., & Handzic, M. (Eds.) (2015). Advances in Knowledge Management: Celebrating 20 Years of Research and Practice. Knowledge Management and Organizational Learning Series,1, Switzerland: Springer International Publishing.
 6. Cervone, F. (2016). What might the curriculum in knowledge management programs tell us about the future of the field? Proceedings of the 17th European Conference on Knowledge Management. Belfast (UK), 1-2 September.
 7. Cope R.F.III, Cope, R.F., & Hotard, D.G. (2006). Enhancing project management with knowledge Management principles. Allied Academies International Conference 2006, New Orleans, LA.
 8. Cummings, S., Regeer, B.J., Ho, W.W.S., & Zweekhorst, M.B.M. (2013). Proposing a fifth generation of knowledge management for development: Investigating convergence between knowledge management for development and transdisciplinary research. Knowledge Management for Development Journal, 9(2),10-36.
 9. Davenport, T. H. (2015). Whatever happened to knowledge management? The Wall Street Journal, June 24, Retrieved April 27, 2017 from http:// www.tomdavenport.com/wp- content/uploads/Whatever-Happened-to-Knowledge-Management.pdf
 10. Dixon, N (2010). The three eras of knowledge management - summary. Retrieved April 27, 2017 from http://www.nancydixonblog.com/2010/08/ the-three-eras-of- knowledge-management-summary.html
 11. Earl, M. (2001). Knowledge management strategies: Toward a taxonomy. Journal of Management Information Systems, 18(1), 215-233.
 12. Edwards, J., Handzic, M., Carlsson, S., & Nissen, M. (2003). Knowledge management research and practice: Visions and directions. Knowledge Management Research and Practice, 1 (1), 49-60.
 13. Edwards, J. S., & Taborda, E. R. (2016). Using knowledge management to give context to analytics and big data and reduce strategic risk. Procedia Computer Science, 99, 36-49.
 14. Eppler, M.J., & Burkhard, R.A. (2007). Visual representations in knowledge management: Framework and cases. Journal of Knowledge Management, 11(4), 112- 122.
 15. Favero, J.C.T. (2016). The disruptive future of knowledge management. Retrieved April 24, 2017 from http://www.kminstitute.org/blog/ disruptive-future-knowledge-management
 16. Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). The KDD process for extracting useful knowledge from volumes of data. Communications of the ACM, 39(11), 27-34.
 17. Garlatti, A., & Massaro, M. (2015). Is KM declining? Electronic Journal of Knowledge Management, 14(1), 1-4.
 18. Girard, J., & Ribiere, V. (2016). Mapping the future of KM through Earl's KM Taxonomy Lens. Online Journal of Applied Knowledge Management, 4(1), 180-191.
 19. Gudi, A., & Becerra-Fernandez, I. (2006). Role of knowledge management in project management of complex systems organizations. NASA Knowledge Management and Successful Mission Operations Conference 2006, Houston, TX.
 20. Gurteen, D. Ed. (2012). Leading Issues in Social Knowledge Management. Reading, UK. Academic Publishing International Ltd.
 21. Hahn, J., & Subramani, M.R. (2000). A framework of knowledge management systems: Issues and challenges for theory and practice. In Proceedings of the International Conference on Information Systems, ICIS'2000, Brisbane, Australia, 302-312.
 22. Handzic, M., & Durmic, N. (2015). Knowledge management, intellectual capital and project management: Connecting the dots. Electronic Journal of Knowledge Management, 13(1), 51-61.
 23. Handzic, M., Lagumdzija, A., & Celjo, A. (2008). Auditing knowledge management practices: Model and application. Knowledge Management Research & Practice, 6(1), 90-99.
 24. Handzic M. (2015). A descriptive analysis of knowledge management research: Period from 1997 to 2012. In E. Bolisani & M. Handzic (Eds.), Advances in Knowledge Management: Celebrating 20 years of research and practice (pp. 45-64). Switzerland: Springer International Publishing.
 25. Handzic, M. (2016). Knowledge management evolution: Reflections on past and predictions for future. In Proceedings of the 8th International Conference on Innovation and Knowledge Management in Asia Pacific (IKMAP 2016), 23-24 October, Kobe, Japan, 73-82.
 26. Hansen, M. T, Nohria, N., & Tierney, T. (1999). What's your strategy for managing knowledge? Harvard Business Review, March-April, 106-116.
 27. Hasan, H., & Handzic M. Eds (2003). Australian Studies in Knowledge Management, Wollongong, Australia: University of Wollongong Press.
 28. Hayashi, C. (1998). What is data science? Fundamental concepts and heuristic example. In Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization (pp. 40-51), Japan: Springer.
 29. Heisig, P. (2015). Future research in knowledge management: Results from the global knowledge research network study. In E. Bolisani & M. Handzic (Eds.), Advances in Knowledge Management: Celebrating 20 years of research and practice (pp. 151-182). Switzerland: Springer International Publishing.
 30. Isaacson, W. (2014). The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution. New York, USA: Simon & Schuster.
 31. Ismail, W.K.W., Nor, K.M., & Marjani, T. (2009). The role of knowledge sharing practice in enhancing project success. Institute of Interdisciplinary Business Research, 1.
 32. Kay, A.S. (2003). The curious success of knowledge management. In C.W. Holsapple (Ed,), Handbook on Knowledge Management 2: Knowledge Directions (pp. 679-687), Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
 33. Kianto, A., Ritala, P., Spender, J. C., & Vanhala, M. (2014). The interaction of intellectual capital assets and knowledge management practices in organizational value creation. Journal of Intellectual Capital, 15(3), 362 - 375.
 34. Lelic, S. (2002). Karl Wiig. Knowledge Management, 6(2), 7-9. Retrieved April 24, 2017 from http://www.krii.com/downloads/wiig_km_interview.pdf
 35. Levin, G. (2010). Knowledge management success equals project management success. PMI Global Congress, 11 Oct 2010, Washington D.C.
 36. Lierni, P.C., & Ribiere, V.M. (2008). The relationship between improving the management of projects and the use of KM. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 38(1), 133-146.
 37. Massaro, M., Dumay, J., & Garlatti, A. (2015). Public sector knowledge management: A structured literature review. Journal of Knowledge Management, 19(3), 530-558.
 38. Massaro, M., Handley, K., Bagnoli, C., & Dumay, J. (2016a). Knowledge Management in Small and Medium Enterprises. A structured literature review. Journal of Knowledge Management, 20(2), 258-291.
 39. Massaro, M., Dumay, J.C., & Guthrie, J. (2016b). On the shoulders of giants: Undertaking a structured literature review in accounting, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 29(5), 767-901.
 40. McQuary, J., & Hester, J. (2011). The Future of Knowledge Management: A Vision For 2020. Retrieved April 27, 2017 from https://www.apqc.org/ sites/default/files/files/Hester, Jeff & McQuary, John - Fluor.pdf
 41. Molodchik, M. A., Shakina, E. A., & Barajas, A. (2014). Metrics for the elements of intellectual capital in an economy driven by knowledge. Journal of Intellectual Capital, 15(2), 206-226.
 42. Nonaka, I., & Konno, N. (1998). The concept of ba: Building a foundation for knowledge creatioan. California Management Review, 40(3), 40-54.
 43. O'Leary, D.E. (2016). Is knowledge management dead (or dying)? Journal of Decision Systems, 25(S1), 512-526.
 44. Owen, J. (2008). Integrating knowledge management with programme management. In Current Issues in Knowledge Management (pp.132148). New York: IGI Global.
 45. Press, G. (2013). Data science: What's the half-life of a buzzword. Forbes, 19th August. Retrieved May 10, 2017 from https://www.forbes.com/ sites/gilpress/2013/08/19/data-science-whats-the-half-life-of-a- buzzword/#1e0ec8627bfd
 46. Santo, M. (2015). Redefining Knowledge and Knowledge Management the Upstream Science way. Retrieved May 10, 2017 from http://www. km4dev.org/forum/topics/redefining-knowledge-and-knowledge-management-the- upstream
 47. Schlüssel, A. (2009). What is knowledge management? And why we should care. Retrieved April 24, 2017 from https://www.slideshare.net/ artschlussel/what-is-knowledge-management-2979169
 48. Schmitt, U. (2015). Quo Vadis, knowledge management: A regeneration or a revolution in the making? Journal of Information and Knowledge Management, 14(4). Retrieved from http://dx.doi.org/10.1142/ S0219649215500306
 49. Serenko, A., & Dumay, J. (2015a). Citation classics published in knowledge management journals. Part I: articles and their characteristics. Journal of Knowledge Management, 19(2), 401-431.
 50. Serenko, A., & Dumay, J. (2015b). Citation classics published in knowledge management journals. Part II: studying research trends and discovering the Google Scholar Effect. Journal of Knowledge Management, 19(6), 1335-1355.
 51. Serrat, O. (2017). How would you motivate interest in knowledge management? Retrieved from DOI: 10.13140/RG.2.2.16865.10081
 52. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), Article 1. Retrieved May 10, 2017 from http:// er.dut.ac.za/bitstream/handle/123456789/69/Siemens_2005_ Connectivism_A_learning_theory_for_the_digital_age.pdf
 53. Skyrme, D. (2013) The Seven Ages of Information & Knowledge Management: What Have We (Not) Learned? Retrieved April 27, 2017 from https:// www.skyrme.com/kmarticles/7ikm.pdf
 54. Snowden, D. (2002). Complex acts of knowing: Paradox and descriptive self awareness. Journal of Knowledge Management, 6(2), 110-111.
 55. Spender, J.C. (2015). Knowledge management: Origins, history, and development. In E. Bolisani & M. Handzic (Eds.), Advances in knowledge management: Celebrating 20 years of research and practice (pp. 3-23). Switzerland: Springer International Publishing.
 56. Sveiby, K. (1997). The New Organizational Wealth. San Francisco: Berret-Koehler.
 57. Ternai, K., Torok, M., & Varga, K. (2014). Combining knowledge management and business process management - a solution for information extraction from business process models focusing on BPM challenges. In A. Ko & E. Francesconi (Eds.), Electronic Government and the Information Systems Perspective, Lecture Notes in Computer Science, 8650. Cham: Springer.
 58. Tuomi, I. (2002). The future of knowledge management. Lifelong Learning in Europe, 7(2), 69-79.
 59. Von Krogh, G., Ichijo, K., & Nonaka, I. (2000). Enabling Knowledge Creation. New York: Oxford University Press Inc.
 60. Wu, Y., Zhong, J.J., & Sun C.X. (2007). The fusion model of knowledge management and communication management. Research Organization, International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (WiCom 2007).
 61. Yeong, A., & Lim, T.T. (2010). Integrating knowledge management with project management for project success. Journal of Project, Program & Portfolio Management. 1(2), 8-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20171331
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu